Звернення Славутської міської ради

Додаток до рішення Славутської міської ради від 23.12.2016р. №-15/2016

Президенту України Порошенку П.О.

Голові Верховної Ради України Парубію А.В.

Прем’єр-міністру України Гройсману В.Б.

Ми, депутати Славутської міської ради Хмельницької області, від імені громади звертаємось до Вас, парламенту та уряду України з вимогою захистити інтереси місцевого самоврядування та гарантувати умови для його належного функціонування.

Надмірна концентрація влади та бюджетних грошей в руках центральної влади є однією з головних причин появи системи політичної корупції в Україні. Саме вона зробила нашу країну найбіднішою країною Європи та ледь не призвела до втрати незалежності, стала причиною розвалу економіки, армії і надалі є головною загрозою національної безпеки.

Бюджетна децентралізація стала однією з небагатьох реформ в країні, позитивні наслідки якої одразу відчули українці. Громади отримали можливість залишати в себе більше коштів та самостійно на місці вирішувати як їх використовувати.

Однак, Державний бюджет України на 2017 рік, який затверджено Верховною Радою України 21.12.2016 року, та законопроекти про внесення змін до Бюджетного і Податкового кодексів України, свідчать про наступне: центральна влада вирішила знову забрати кошти в громад. Прийняття бюджету в такій редакції означає згортання реформи місцевого самоврядування, збільшення ресурсної неспроможності територіальних громад та повернення централізації у розподілі фінансових ресурсів.

Вище означені нормативно-правові акти лише збільшують фінансовий тягар місцевого самоврядування та не забезпечують раціональних міжбюджетних відносин, зокрема:

– фінансування оплати праці непедагогічних працівників закладів освіти передано на місцеве самоврядування без будь-якої компенсації зі сторони держави, а це приблизно 9,2 млрд. грн., в тому числі по місту Славута – 12 750,8 тис. грн.;

– перенесено на місцевий рівень без будь-якої компенсації зі сторони держави надання пільг та/або виплат за професійною ознакою (міліціонери, шахтарі, чорнобильці тощо);

– не надано жодного фінансового ресурсу на утримання закладів освіти та охорони здоровя, в тому числі й на забезпечення бюджетними коштами захищених статей витрат (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, вартості харчування дітей, придбання медикаментів і виплати дітям-сиротам, інше тощо) для міст обласного значення та міста Києва, з них по місту Славута – 17 243,0 тис. грн.;

– не передбачено компенсації місцевим бюджетам витрат за перевезення пільгових категорій громадян, яким держава гарантувала право безкоштовного проїзду, надання пільг з послуг звязку та інших передбачених законодавством пільг (близько 1,4 млрд. грн.), в тому числі по місту Славута – 2 082,5 тис. грн.;

– скасовано право спрямовувати залишки субвенції (медичної і освітньої) на капітальні видатки та оптимізацію мережі закладів освіти/ охорони здоровя, що позбавляє органи місцевого самоврядування будь-якого стимулу ефективно витрачати кошти;

– фінансування програми «Державний фонд регіонального розвитку» поставлено під загрозу, оскільки передбачені нереалістичні джерела його наповнення;

– не повернуто в повному обсязі кошти соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зоні спостереження Хмельницької АЕС;

– не скасовано постанову НКРЕП про підвищення з 1 березня 2016 року тарифу на нічне зовнішнє освітлення;

– не забезпечено повне та своєчасне відшкодування комунальним підприємствам різниці в тарифах, пільг та субсидій.

Відтак, значну частину власних бюджетів органи місцевого самоврядування змушені будуть скеровувати на фінансування вищевказаних витрат, які за визначенням є прерогативою держави.

Експерти прогнозують, що в результаті таких змін бюджети розвитку громад зменшаться приблизно на 70%, а дефіцит загального фонду місцевих бюджетів сягатиме понад 20% від власних надходжень, зокрема по місту Славута він становитиме 20 млн. грн.

Такі нововведення вищих органів влади призведуть до утворення небюджетної заборгованості місцевих бюджетів, в тому числі й по захищених статтях витрат, відсутності впровадження заходів з енергозбереження та інших важливих напрямків життєдіяльності місцевих громад України.

Вважаємо, що основою так званої «нової» бюджетної політики уряду є відверта спроба перерозподілу державних фінансів на центральний рівень, що потягне за собою стагнацію місцевого самоврядування та наступну узурпацію влади в країні.

Частиною 3 ст. 143 Конституції України визначено: «Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні обєкти державної власності».

Відповідно до Рішення Конституційного суду України від 16.04.2009 року №7-рп/2009 гарантоване державою місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи і передбачає правову, організаційну та матеріально-фінансову самостійність, яка має певні конституційно-правові межі, встановлені, зокрема, приписами статей 19, 140, 143, 144, 146 Основного Закону України.

З аналізу вказаних конституційних положень вбачається, що ці органи місцевого самоврядування, здійснюючи владу і самостійно вирішуючи питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції, та приймаючи рішення, які є обовязковими до виконання на відповідній території, зобовязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи вищевказане, просимо Вас з метою гарантування незворотності розпочатої реформи місцевого самоврядування доопрацювати проект Державного бюджету України на 2017 рік в частині зменшення фінансового тягаря місцевого самоврядування чи забезпечення раціональних міжбюджетних відносин.

Від імені Славутської міської ради, міський голова В.Б. Сидор