Міський голова на міжнародній конференції у Німеччині

27 червня у Берліні відбулася загальноенергетична експертна конференція на тему: «Реформи в енергетичному секторі України: на шляху до захисту клімату та сталого розвитку?», основним питанням якої стало обговорення енергетичних реформ в Україні, спрямованих на захист клімату і перехід до низьковуглецевої економіки.

Конференція в Берліні об’єднала українських та німецьких партнерів не лише в рамках двохстороннього співробітництва: експертів в галузі енергетичної політики, політиків та осіб, які приймають рішення в законодавчому полі, представників органів місцевого самоврядування, а також представників громадськості та бізнесу. Вона проходила у форматі трьох панельних дискусій.

Про сприятливі умови трансмісії України в «зелене» європейсько-українське співробітництво та реформи, що необхідно впроваджувати в Україні, щоб захистити клімат та які матимуть підтримку з боку ЄС, йшла мова на початку засідання.

Після презентації Україною своєї програми енергоефективності відбулося її обговорення. «Чи окреслює Енергетична стратегія України до 2035 року реальний шлях реформи енергетичного сектора в цілому та й вугільної галузі, зокрема? Яким чином неефективні вугільні шахти й електростанції повинні бути модернізовані, щоб забезпечити поставки енергії для України? Як подолати корисливі бізнес-інтереси? Що може зробити ЄС і Німеччина, щоб підтримати нелегкий період реформ?» -Такий неповний перелік обговорюваних питань у ході другої дискусії.

Український експерт з питань енергоефективності Святослав Павлюк доповів про розроблення нових нормативно-правових актів, інтегрованих до європейських, вдосконалення законодавчої бази щодо енергоефективності будівель, діяльності житлово-комунального господарства та об’єднань співвласників, довгострокового кредитування, запровадження мотиваційних чинників та наголосив на необхідності прискорення цього процесу.

Про підвищення ефективності використання енергоресурсів, шляхи здійснення самозабезпечення територіальних громад: підприємств, установ, домогосподарств та вирішення ключових проблем муніципальної енергетичної політики поряд з німецькими експертами розповідали голова уже відомого для славутчан рівненського Екоклубу Андрій Мартинюк, представник Національного екологічного центру Анна Шумейко та міський голова Василь Сидор. Ці питання мають великі значення для розвитку німецько-українського технічного та фінансового співробітництва, вони є фокусом підтримки зі сторони фонду ім. Гайнріха Бьолля.

Василь Богданович доповів присутнім, що на шляху до сталого енергетичного розвитку місту за 5 остананніх років вдалося досягти вагомих результатів: споживання вуглекислого газу скоротилося на 25, 6 тисяч тонн, що складає 14, 2 %:, енергії на 247 тис МВт – 31,9%, а викиди парникових газів скоротилися на 15 відсотків.

Також ним були озвучені досвід міста з впровадження заходів з енергоефективності , можливість їх фінансування в житловому фонді за рахунок коштів місцевого та державного бюджету, своє бачення та потреби міста у кардинальній зміні сфери енергетичного сектора, зокрема, шляхом виховання відповідального власника.

Німецькі партнери ділилися своїм досвідом та досягненнями у цій сфері. Повчитись у німецьких колег є чому. Після аварії на ЧАЕС та АЕС Фукусіма-Дайічі Німеччина одна із  перших здійснила успішну реформу енергетичного сектора в напрямку скорочення споживання традиційних енергоресурсів, підвищення енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики. Наразі  німецькі фахівці працюють над запровадженням ринкових умов для впровадження технологій з енергозбереження

Перехід на відновлювані джерела енергії та енергозбереження стає світовим трендом.
Питання екології неможливо вирішити в окремо взятій країні, а стрімке зростання цін на енергоносії стало непосильним тягарем для збіднілого українського населення, тому одним із найважливіших завдань для України є необхідність стати енергоефективною державою з європейським рівнем споживання та використання енергоресурсів.

Прес-служба Славутського МВК.

Розміщенно в Без категорії