Діяльність відділу державної реєстрації актів цивільного стану Славутського міськрайонного управління юстиції протягом 2015 року

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Славутського міськрайонного управління юстиції є структурним підрозділом Славутського міськрайонного управління юстиції, який реалізує повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Основними завданнями відділу є: забезпечення повної, своєчасної і правильної державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до вимог законодавства; забезпечення у межах визначеної компетенції реалізації громадянами особистих і майнових прав; збереження архівного фонду органів державної реєстрації актів цивільного стану; ведення з дотриманням вимог чинного законодавства Державного реєстру актів цивільного стану громадян; видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.
Відділ відповідно до покладених на нього завдань проводить державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) та про кожний факт державної реєстрації акта цивільного стану видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. За січень-вересень 2015 року відділом складено 1 013 актових записів, з них про народження — 327, про смерть — 352, про шлюб — 277, про розірвання шлюбу — 30, про зміну імені — 27.
При державній реєстрації народження за І півріччя 2015 року дітям надавались такі імена: найпопулярніші – чоловічі: Артем, Максим, Роман; жіночі: Анна, Софія, Вікторія; дивні, нетрадиційні – чоловічі – Марк, Ярема, Дем'ян, Тімур, Андрійко, Орест; жіночі — Меланія, Маріам, Кароліна, Ясмін.
Відділ здійснює наповнення Державного реєстру актів цивільного стану громадян архівними відомостями про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, та смерть за 1996-2008 роки та 1945-1949 роки відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Всього відділом внесено 17 900 архівних актових записів. Достроково завершено наповнення ДРАЦСГ архівними відомостями, що містяться в актових записах за 1996-2008 роки.
Відділ готує матеріали та вирішує питання про внесення змін до актових записів цивільного стану та поновлення втрачених записів. Всього прийнято 81 заяву про внесення змін та доповнень до актових записів, до 70 актових записів були внесені відповідні зміни. Поновлено 3 актових записи про народження та 1 актовий запис про смерть.
Відділ видає повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Всього видано 603 свідоцтва, 227 витягів.
Відділ взаємодіє з іншими органами державної реєстрації актів цивільного стану та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції. Надає відповіді на запити щодо безпосередньої діяльності відділу, прийнято близько 2000 вхідної кореспонденції.
Відділ організовує та надає фізичним особам з дотриманням вимог чинного законодавства платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Плата за надані послуги здійснюється в безготівковій формі шляхом попередньої оплати. Послуги надаються тільки на бажання особи та за її письмовою заявою, із зазначенням виду платної послуги. В відділі на інформаційному стенді розміщені матеріали про порядок та розміри оплати за надання платних послуг. Від сплати за надання платних послуг звільняються громадяни, щодо яких передбачені пільги, встановлені п.18 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 „ Про державне мито ”.
Всього надано платних послуг на суму 96 895 грн. З них:
– видача запрошення із зазначенням дати державної реєстрації шлюбу: 11 880,00 грн;
– надання правової допомоги, що включає складення заяв (анкет, прохань), у вирішенні питання щодо повторної видачі свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану — 830,00 грн.;
– організація та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу — 53 800 грн.;
– складення за проханням фізичних осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, про повторну видачу свідоцтв про ДРАЦС та витягів з ДРАЦСГ, про внесення змін до актових записів цивільного стану, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану на суму – 28 305 грн.;
– надання консультацій з питань витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану – 2 080 грн.
Отримані від надання послуг у розмірі 100 % спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України та витрачаються на заходи, пов’язані з організацією їх надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану, у тому числі на оплату праці додатково залучених працівників, що являється суттєвим джерелом фінансування і забезпечує нормальну діяльність всієї системи органів реєстрації актів цивільного стану області.

В.о.начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Т.О.Немчинська

Розміщенно в Без категорії