Славутське міськрайонне управління юстиції повідомляє:

Безоплатна правова допомога –соціальна програма Уряду України, що гарантує простим людям ефективний захист їхніх прав.
Безоплатна вторинна правова допомога – це правова допомога, що надається для захисту прав людини в суді за рахунок коштів Державного бюджету України.
Право на таку допомогу мають: – малозабезпечені особи (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму); – інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб; – діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклу¬ вання, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвою насильства в сім’ї (через опікунів/піклу¬ вальників, батьків); – особи, які претендують на статус біженця (до моменту прийняття рішення про надання такого статусу); – ветерани війни (учасники бойових дій, у тому числі учас¬ ники АТО, інваліди та учасники війни), члени сімей загиб¬ лих у воєнних діях, конфліктах та антитерористичних операціях (у разі порушення їхнього права на пільги та гарантії соціального захисту, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со¬ ціального захисту», та за наявності у них посвідчення ветерана війни або члена сім’ї загиблого); – особи, які мають особливі заслуги та особливі тру¬ дові заслуги перед Батьківщиною або є жертвами нацистських переслідувань (лише стосовно питань, пов’язаних із відповідним соціальним захистом); – особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатною особою, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (протягом розгляду цієї справи у суді); – особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (протя¬ гом розгляду цієї справи у суді); – реабілітовані особи (стосовно питань, пов’язаних із реабілітацією).
Надання такої допомоги забезпечують 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – центри правової допомоги) по всій Україні. Розташування та контакти центрів правової допомоги можна дізнатись на сайті www.legalaid.gov.ua, або в операторів гарячої лінії 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів)/
Центр правової допомоги за законом забезпечує надання таких правових послуг: – представництво інтересів особи у разі, якщо справа потребує розгляду в суді чи вже розглядається судом; – складання документів, необхідних для захисту прав особи у суді. Ці послуги надаються адвокатами за дорученням центрів правової допомоги.
Упродовж 10-ти днів із дати отримання звернення особи з усіми необхідними документами центр правової допомоги повинен прийняти рішення про призначення адвоката, який вестиме справу, або надання обґрунтованої відмови у наданні безоплатної вторинної правової допомоги. У разі прийняття позитивного рішення центр правової допомоги видасть доручення адвокату та повідомить про це особу, яка звернулась, телефоном або іншим способом.
Якщо справу можна вирішити самостійно, проконсультувавши особу та/або без звернення до суду, центр правової допомоги направить її до організації, яка надає необхідну правову консультацію для вирішення питання по суті.
Безоплатна вторинна правова допомога передбачає, що роботу адвоката у справі оплачує держава. Тобто, для особи така правова допомога є безкоштовною. Ні адвокат, ні службові особи центру правової допомоги не мають права вимагати у людини жодної додаткової матеріальної винагороди за виконану роботу. Усі інші платежі, пов’язані із судовим розглядом справи, людині, яка отримує безоплатну правову допомогу, необхідно сплачувати самостійно (крім випадків, коли вона користується пільгами, передбаченими відповідними законами): – судовий збір; – експертиза (якщо вона потрібна); – публікація у пресі про виклик відповідача і таке інше.
Відповідно до законодавства така правова допомога не надається, якщо: – особа, яка звернулася за допомогою, не підпадає під категорію осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; – особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї з категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; – вимоги особи про захист або відновлення прав особи є неправомірними; – проблема, з якою звернулася особа, носить неправовий характер; – законом не передбачено вирішення у судовому порядку проблеми, з якою звернулася особа; – проблема, з якою звернулася особа, стосується прав іншої особи за відсутності документів, які б надавали право звернення від її імені; – особою вже пройдено всі судові інстанції з метою вирішення цієї ж проблеми, але результат її не задовольнив; – особа звертається за представництвом її інтересів у Європейському суді з прав людини.

Розміщенно в Без категорії