Направлено лист виконавчому директору Асоціації міст України М. В. Пітцику

11.02.2015р. №04-29/283

Виконавчому директору Асоціації міст України М. В. Пітцику

Виконавчий комітет Славутської міської ради надає свої пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства, які сприятимуть зміцненню матеріальної основи та самостійності місцевого самоврядування в Україні й підвищенню добробуту населення.
1. Прийнятими Верховною Радою України в грудні 2014 року Законами України не врегульовано питання сплати податку на доходи фізичних осіб, нарахованого з доходів працівників невідокремлених структурних підрозділів юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність не за місцем розташування такої юридичної особи (безбалансові відділення, цехи, бригади, ін. тощо). Також згідно розділу ІV Податкового кодексу України відокремлені підрозділи розуміються у значенні, визначеному Господарським кодексом України, однак, і Господарський кодекс України не дає чіткого визначення відокремленого підрозділу юридичної особи. Тому значна частина цього податку надходить не до бюджету територіальної громади, яка використовується юридичною особою з метою отримання прибутку, а за місцем реєстрації основного офісу таких підрозділів.
Отже ми пропонуємо ліквідувати даний штучний перерозподіл доходів місцевих бюджетів і чітко закріпити Розділом ІV Податкового кодексу України сплату податку на доходи фізичних осіб виключно за місцем здійснення діяльності і знаходження об’єкту оподаткування (доходу, заробітної плати), а не за місцем реєстрації суб’єкта господарювання, незалежно від його внутрішньої структури.
2. Одним із можливих джерел доходів місцевих бюджетів є надходження від розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вклад (депозит) в установах банків. Проте згідно 2 абзацу частини 5 статті 43 Бюджетного кодексу України у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.
Нам незрозумілий такий підхід, адже плановий показник бюджету розвитку займає досить незначну частину в загальному обсязі бюджетів, тому ця норма носитиме чисто формальний характер і а контексті анонсованого розширення повноважень органів місцевого самоврядування нівелює можливість органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування дійсно самостійно управляти своїми коштами.
На наш погляд, місцеві ради мають бути наділенні можливістю проводити обслуговування усіх власних доходів місцевого бюджету в установах банків, і лише тоді такі бюджети втрачатимуть право на покриття обсягів тимчасових касових розривів за загальним фондом за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.
Тому просимо Вас врахувати думку представників міських громад з даного приводу і ініціювати перед Урядом країни внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України.
3. Народним депутатом України М. Рудьковським в минулому році було подано до Верховної Ради України проект Закону України за №3521 „Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування операцій з надання житлово-комунальних послуг фізичним особам”. Законопроектом передбачалося звільнити від оподаткування податком на додану вартість плату за житлово-комунальні послуги населенню. Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики і Асоціація міст України на той час підтримали даний законопроект, однак він навіть не був внесений до порядку денного Верховної Ради України.
Просимо Вас підтримати ініціювати повторне винесення на розгляд Верховної Ради України означеного законопроекту. Адже звільнення від оподаткування податком на додану вартість плати за житлово-комунальні послуги населенню дозволить стримати зростання таких тарифів, пов’язане із підвищенням рівня цін на його складові частини (зростання вартості енергоносіїв, паливно-мастильних та інших матеріалів і послуг, розміру мінімальної заробітної плати, інше тощо).
Прийняття такого Закону дещо стабілізує вкрай важку ситуацію на підприємствах відповідної галузі. При цьому запровадження нової пільги не приведе до значних втрат Державного бюджету України, оскільки паралельно зменшиться обсяг бюджетного відшкодування цього податку підприємствам надавачам житлово-комунальних послуг та зменшиться обсяг надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати та вивезення побутових відходів.
Крім того зменшиться обсяг роботи та відповідно витрат фіскальних та контролюючих органів, так як в Україні здійснюють господарську діяльність в сфері надання житлово-комунальних послуг досить значна кількість підприємств.
4. Протягом 2012 – 2013 років через завищення розрахункового показника Міністерства фінансів України по плановому обсягу доходів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (2012 рік – 22,9 % росту до 2011 року, 2013 рік – 18,0 % росту до 2012 року) з метою запобігання утворення кредиторської заборгованості за захищеними статтями витрат бюджету міська рада була вимушена залучити кошти середньострокової позики у сумі 6652тис.грн.
В зв’язку із скрутним фінансовим становищем, пов’язаним із постійним зростанням вартості енергоносіїв, цін на інші товари і послуги, недостатнім обсягом освітянської субвенції, а також відміною поділу на кошики власних доходів місцевих бюджетів, просимо керівництво АМУ ініціювати списання боргу м. Славути за середньостроковими позиками у обсязі 6238,8тис.грн.
5. Фактичні видатки загального фонду бюджету міста за 2014 рік з утримання загальноосвітніх шкіл міста Славути становлять 30624,6 тис. грн., із них видатки за захищеними статтями – 30142,8 тис.грн., що становить 98,4% від усіх видатків даної освітянської підгалузі. Не зважаючи на подвійне зростання вартості енергоносіїв та підвищення цін на інші товари і послуги, змін заробітної плати, Міністерство фінансів України довело плановий обсяг субвенції на утримання загальноосвітніх шкіл у сумі 28175,4 тис.грн., що на 2449,2 тис.грн. або на 8% менше за фактичні видатки минулого року. При цьому на органи місцевого самоврядування перекладається відповідальність за збереження структури заробітної плати освітян. Тобто такі виплати як індексація, надбавка за престижність та матеріальна допомога на оздоровлення можуть виплачуватись за наявності відповідних коштів. З огляду на вищевикладене, в загальному обсязі субвенції такі виплати Урядом взагалі не враховано.
Міська рада збільшила на 1969,3 тис.грн. плановий обсяг фінансування ЗОШ за рахунок власних доходів. Проте й після цього непокритий дефіцит на виплату заробітної плати та енергоносії по загальноосвітніх школах складає 4,2 млн.грн. При цьому через недостатній обсяг освітянської субвенції і означене спрямування на школи власних доходів міста, створився штучний дефіцит в коштах на забезпечення таких же виплат й по інших закладах освіти й культури.
Виконавчий комітет Славутської міської ради пропонує прискорити процес розробки КМУ реальних соціальних стандартів щодо вартості надання послуг за державні кошти та відповідно збільшити обсяг освітянської субвенції місцевим бюджетам. В противному разі на кінець 2015 року буде створено небюджетну кредиторську заборгованість за захищеними статтями витрат, що є грубим порушенням бюджетного законодавства.
6. На цьому наші проблеми не закінчуються. Так, не зважаючи на своєчасні реєстрацію зобов’язань та фінансування витрат бюджету, державна казначейська служба протягом чотирьох років практично зупиняє проведення платіжних доручень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за виконані роботи, отримані товари і послуги в зв’язку з відсутністю так званого „технічного ліміту казни”. З таких причин на початок 2015 року по бюджету міста Славути зареєстрована (за виключенням міжбюджетних трансфертів) штучно створена кредиторська заборгованість у обсязі 1224,0 тис.грн. Багато робіт не вдалося взагалі розпочати, тому що з такими ненадійними замовниками суб’єкти господарювання відмовляються працювати.
Також важливо відмітити, що Порядком покриття тимчасових касових розривів загального фонду місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2011 року №1204 „Про затвердження порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів”, не враховано проблему відсутності технічного ліміту казни. Згідно формули, передбаченої Додатком до цього Порядку „Розрахунок обсягу тимчасового касового розриву”, на суму залишків бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників бюджетних коштів, включаючи не проведені казначейством видатки (в тому числі кредиторську заборгованість минулих років), зменшується обсяг короткотермінової позики, що надається для фінансування захищених статей витрат. Це призводить до відсутності можливості фінансування не тільки не першочергових витрат, але й до можливості утворення кредиторської заборгованості за захищеними статтями витрат.
В результаті такої фінансової політики розпорядники бюджетних коштів мають претензії зі сторони постачальників товарів, робіт та послуг, які через систематичні затримки платежів не можуть вчасно виплатити заробітну плату найманим працівникам. Тому, наразі, вже важко знайти суб’єктів господарювання, бажаючих співпрацювати з бюджетними установами. Неможливість управляти власними ресурсами призвела до погіршення стану функціонування усієї соціально-культурної та інженерної мережі міста.
З метою недопущення затримки із оплатою захищених статей витрат бюджету, просимо Вас ініціювати внесення відповідних змін до формули розрахунку обсягу тимчасового касового розриву, зокрема зменшувати обсяг короткотермінової позики лише на суму залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що були профінансовані на захищені статті витрат, і на суму коштів, наданих для забезпечення незахищених статей витрат, платіжні документи на оплату яких належним чином не оформлені;
Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що самі болючі питання цими змінами не вирішуються. Реформування міжбюджетних відносин потребує кардинальних змін, а не їх імітування. Такі вимоги ставить перед народними обранцями сьогодення та необхідність виконання вже існуючих Законів.
Так згідно із статтею 62 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів. Вона гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб.
Стаття 67 цього ж Закону передбачає, що рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування, обов’язково супроводжуються передачею їм необхідних фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.
Статтею 7 Бюджетного кодексу України декларується, що органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’язання держави.
Відповідно до статті 142 Конституції України держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
Ми вважаємо, що з огляду на посилення ролі громадянського суспільства в політикумі держави, громадяни України не підтримують реформування у такому вигляді. Саме з цієї причини просимо вас дослухатись до думки безпосередньо тих, хто працює в органах місцевого самоврядування та не зі слів знає усі проблеми міст, сіл і селищ України.

Міський голова В.Б. Сидор

Розміщенно в Без категорії