Міський голова звернувся до Прем’єр-міністра України

11.02.2015р. №04-29/282

Шановний Арсенію Петровичу!

Виконавчий комітет Славутської міської ради звертається проблемами та пропозиціями щодо внесення змін до чинного законодавства, які сприятимуть зміцненню матеріальної основи та самостійності місцевого самоврядування в Україні й підвищенню добробуту населення.
Плановий обсяг доходів загального фонду бюджету міста Славути на 2015 рік розрахований Міністерством фінансів України на рівні 48686,5 тис.грн.
При формуванні показників бюджету міста була проаналізована надана рядом бюджетоутворюючих підприємств офіційна інформація стосовно прогнозованого рівня фонду оплати праці, росту середньої заробітної плати та середньооблікової чисельності працюючих на 2015 рік (відповідно до планів стратегічного розвитку підприємств). На 2015 рік рівень фонду оплати праці по підприємствах міста очікується, в основному, на рівні 2014 року, а подекуди прогнозується навіть його зменшення.
Так, по найбільшому платнику бюджету міста – ПАТ „Славутський комбінат „Будфарфор”, питома вага у загальному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2013 року складала 24,9%, у 2014 році – 20,8%, надходження зменшилися на 1375,9тис.грн. (13,3%). В 2014 році в зв’язку із модернізацією виробництва та скороченням ринків збуту продукції середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві зменшилася на 167 осіб (при звільненні працівникам виплачувалася допомога в розмірі до семи окладів, з 2015 року такі виплати проводитися не будуть). Відповідно офіційно наданої інформації генерального директора ПАТ „Славутський комбінат „Будфарфор” протягом наступного року така чисельність ще зменшиться, як мінімум, на 42 особи (зменшення поступлень в порівнянні з 2014 роком, орієнтовно, складе 365,0тис.грн.).
Поступлення податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за рахунок відрахувань працівників бюджетної сфери за 2014 рік склали 11967,20 тис.грн., що становило 27,7% загального обсягу надходження податку на доходи фізичних осіб по місту (43 161,0 тис.грн.). Прогнозований фонд оплати праці працівників бюджетної сфери у 2015 році складе 88 752,5 тис.грн., що становитиме 29,8% загального фонду оплати праці по місту (297827,1 тис.грн.). Поступлення податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за рахунок відрахувань працівників бюджетної сфери, орієнтовно, складуть 11 746,4 тис.грн., що становитиме 27,7% загального обсягу надходження податку на доходи фізичних осіб по місту (42 405,8 тис.грн.). На 2015 рік прогнозується зменшення надходжень по платниках бюджетної сфери у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2,6%, втрати складуть, орієнтовно, 311,1 тис.грн.
Також, протягом 2014 року мали місце разові поступлення по податку на доходи фізичних осіб (дивіденди в сумі 1111,3 тис.грн.), поступлення яких не передбачається у 2015 році.
Зважаючи на всі ці фактори розрахунковий обсяг податку на доходи фізичних осіб по місту у 2015 році очікується у сумі 42405,8 тис.грн., в т.ч. до бюджету міста – 25443,5тис.грн.
Враховуючи зменшення ставок по єдиному податку для платників ІІІ групи, зменшення поступлень порівняно з 2014 роком очікується на рівні 847,9 тис.грн.
Поступлення по екологічному податку – на рівні минулого року.
Збільшення поступлень від розширення бази оподаткування податку на нерухомість, шляхом включення до оподаткування цим податком комерційного (нежитлового) майна та збільшення ставки по об’єктах житлової нерухомості для юридичних осіб, складе близько 495,1 тис.грн.
Прогноз надходження акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів розрахований з урахуванням ставки, затвердженої рішенням Славутської міської ради на рівні 5%, складає 3113,9 тис.грн. (у місті є 72 торгові точки, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв, 56 таких, що реалізують тютюнові вироби, та 5 заправних пунктів, що здійснюють реалізацію пального; У 2015 році очікується обсяги реалізації на рівні 62278,0 тис.грн.).
З врахуванням вищезазначеного, розрахунковий обсяг власних доходів загального фонду бюджету міста становить 43945,3 тис.грн., що на 4741,2 тис.грн. або 9,7% менше, ніж такий показник розрахований Міністерством фінансів України для нашого міста.
З огляду на вище означене, просимо надати роз’яснення в розрізі джерел надходжень, яким чином для нашого міста було розраховано показник власних доходів загального фонду бюджету.
Окремо слід зазначити, що абзацом 1) пункту 3. Постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 поставлене завдання органам влади на місцях „розробити та затвердити протягом місяця план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 відсотки від обсягу доходів загального фонду)”. Для бюджету міста Славути цей показник складає 878,9 тис.грн. Розмір можливої до сплати заборгованості перед бюджетом міста, станом на 1.01.2015 року складає 77,9 тис.грн. (34,0 тис.грн. – єдиний податок, 9,4тис.грн. – плата за оренду землі з фізичних осіб, 30,5 тис.грн. – плата за оренду землі з юридичних осіб та 4,0 тис.грн. – податок на доходи фізичних осіб (контингент–6,6 тис.грн.). Решта коштів (801,0 тис.грн.) – потрібно залучити до бюджету шляхом створення нових робочих місць, легалізації тіньової зайнятості та тіньової заробітної плати. Щоб досягти таких результатів, у місті вже з початку року має бути додатково створено близько 265 робочих місць або легалізовано близько 1050 найманих працівників.
При цьому не враховано, що згідно чинного законодавства місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування лише координують діяльність певних учасників на території відповідної громади і не наділенні повноваженнями щодо легалізації тіньової економіки, проведення відповідних перевірок тощо. Тобто реальних законних заходів впливу на суб’єктів підприємницької діяльності (крім комунальних підприємств) вони не мають.
Отже, дані заходи будуть носити чисто формальний характер і в основній своїй частині завідомо не виконуванні. Порушення Законів несе за собою адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність, тому така діяльність є недопустимою в правовій державі.
Зі свого боку ми пропонуємо наділити відповідні державні органи конкретними законодавчо закріпленими важелями впливу щодо порушників чинного законодавства, можливість притягнення їх до відповідальності.
Крім того, ми хочимо порушити питання порядку сплати в бюджет міста податку на доходи фізичних осіб, яке дотепер залишається відкритим. Прийнятими Верховною Радою України у грудні 2014 року Законами України не врегульовано питання сплати податку на доходи фізичних осіб, нарахованого з доходів працівників невідокремлених структурних підрозділів юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність не за місцем розташування такої юридичної особи (безбалансові відділення, цехи, бригади, ін. тощо). Проте є проблема зі сплатою ПДФО й відокремленими підрозділами, які згідно розділу ІV Податкового кодексу України розуміються у значенні, визначеному Господарським кодексом України, однак, і Господарський кодекс України не дає чіткого визначення відокремленого підрозділу юридичної особи. Тому значна частина цього податку надходить не до бюджету територіальної громади, яка використовується юридичною особою з метою отримання прибутку, а за місцем реєстрації основного офісу таких підрозділів.
Отже ми пропонуємо ліквідувати даний штучний перерозподіл доходів місцевих бюджетів і чітко закріпити Розділом ІV Податкового кодексу України сплату податку на доходи фізичних осіб виключно за місцем здійснення діяльності і знаходження об’єкту оподаткування (доходу, заробітної плати), а не за місцем реєстрації суб’єкта господарювання, незалежно від його внутрішньої структури.
Також варто відмітити, що одним із можливих джерел доходів місцевих бюджетів є надходження від розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вклад (депозит) в установах банків. Проте згідно 2 абзацу частини 5 статті 43 Бюджетного кодексу України у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.
Нам незрозумілий такий підхід, адже плановий показник бюджету розвитку займає досить незначну частину в загальному обсязі місцевих бюджетів, тому ця норма носитиме чисто формальний характер і а контексті анонсованого розширення повноважень органів місцевого самоврядування нівелює можливість органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування дійсно самостійно управляти своїми коштами.
На наш погляд, місцеві ради мають бути наділенні можливістю проводити обслуговування усіх власних доходів та відповідно видатків місцевого бюджету в установах банків, і лише тоді такі бюджети втрачатимуть право на покриття обсягів тимчасових касових розривів за загальним фондом за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку. Просимо врахувати думку з даного приводу і внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу України. Впевнені, що з такими новаціями погодяться усі місцеві громади України.
Ми вважаємо, що з огляду на посилення ролі громадянського суспільства в політикумі держави, громадяни України не підтримують реформування у такому вигляді. Саме з цієї причини просимо вас дослухатись до думки безпосередньо тих, хто працює в органах місцевого самоврядування та не зі слів знає усі проблеми міст, сіл і селищ України.

Міський голова В.Б.Сидор

Розміщенно в Без категорії