Міський голова Василь Сидор направив відкритий лист-претензію

Міський голова Василь Сидор направив відкритий лист-претензію Прем’єр-міністру України Яценюку А.П. із вимогою виконати норми закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» – профінансувати заходи соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. Текст листа подаємо нижче:

ПРЕТЕНЗІЯ
Статтею 12-1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» передбачено фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. Зокрема частина 1 цієї норми Закону визначає: кошти від збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, спрямовуються у вигляді субвенції із спеціального фонду Державного бюджету України до спеціальних фондів бюджетів обласних, районних, міських рад монофункціональних міст – супутників ядерних установок і підприємств з видобування і переробки уранових руд, на територію яких поширюються відповідні зони спостереження платників збору, і розподіляються між цими бюджетами у визначеному співвідношенні.
Крім цього, надання субвенції також передбачено Законом України «Про державний бюджет України на 2014 рік».
Проте, на даний час, вказані кошти до бюджету м. Славути не надійшли. Згідно відповіді Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (вих.. №7/19-6588 від 03.06.2014 р.) – даним міністерством підготовлено відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України який погоджено з іншими міністерствами, а також отримано позитивний правовий висновок Міністерства юстиції України. В подальшому, у травні цього року, проект постанови надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України. Однак, до цього часу цю постанову Кабінетом Міністрів України не затверджено.
Стаття 5 Закону визначає основні принципи державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту, серед яких, зокрема: пріоритет захисту людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання; створення правового і фінансового механізму щодо соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження; створення спеціальної соціальної інфраструктури в зонах спостереження; забезпечення заходів щодо соціально-економічної заінтересованості місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на території яких розташовані ядерні установки та об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;
Стаття 3 Конституції України утверджує принцип, згідно з яким людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Від імені та з урахуванням інтересів територіальної громади м. Славути, в межах законних повноважень, прошу Вас невідкладно ініціювати розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», а також вжити заходів щодо виділення коштів на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, які передбачались на 2014 рік у наступному році.
У випадку не вжиття заходів щодо забезпечення прав жителів міста на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення в місячний термін з дня отримання цієї претензії, Славутська міська рада буде вимушена звернутись до суду за захистом порушеного права територіальної громади із відповідними позовними вимогами до Кабінету Міністрів України про зобов’язання вчинити дії.
З повагою міський голова В.Б. Сидор

Розміщенно в Без категорії