Водойми міста Славути належать його громаді

Ми вже ознайомлювали славутчан із листом, що надійшов до виконавчого комітету Славутської міської ради від Хмельницької облдержадміністрації та в якому зазначалося, що згідно нових законодавчих змін розпорядження водними об’єктами та земельними ділянками водного фонду (поза межами населених пунктів та в межах міст обласного значення) віднесено до компетенції обласної державної адміністрації. Отримавши такого листа, міський голова В. Сидор направив звернення на Головне управління юстиції у Хмельницькій області з проханням надати юридичне роз’яснення таким новим впровадженням. У відповідь отримано наступну інформацію:
« Міському голові Сидору В.Б.
Головним управлінням юстиції у Хмельницькій області розглянуто Ваш запит щодо розмежування компетенції між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо укладення (зміни, розірвання) договорів оренди об’єктів водного фонду, про що повідомляємо наступне.
Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері аквакультури визначені статтями 11 та 12 Закону України «Про аквакультуру», які включають до повноважень зазначених вище органів «надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми для цілей аквакультури відповідно до повноважень щодо розпорядження землями, встановлених Земельним кодексом України».
Частина четверта статті 51 Водного кодексу України встановлює, що водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.
Норми зазначених вище законодавчих актів містять відсильні норми до Земельного кодексу України, у статті 122 якого визначено повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування. Зазначена стаття розмежовує повноваження органів влади залежно від форми власності земельних ділянок. Так, частина перша статті 122 Земельного кодексу України визначає, що сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. Частина 5 статті 122 Земельного кодексу України визначає, що обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб.
Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що стосовно земель, які перебувають у комунальній власності територіальної громади рішення про передачу в оренду (зміну, розірвання договору оренди) приймають відповідні (сільські, селищні, міські)ради.
З повагою – начальник управління Н. В. Продан»

Розміщенно в Без категорії