Заява про екологічні наслідки

Проектними рішеннями передбачено будівництво очисної установки «Біотал-10» по вул. Козацькій з будівництвом самопливних підвідних каналізаційних мереж в м.Славута, Хмельницької області.
На території, що проектується, відстутні об’єкти соціально-побутового, спортивно-оздоровчого, курортного та рекреаційного призначення.
Впливи на стан навколишнього середовища відповідають вимогам нормативних документів і їх екологічної допустимості. Прямого впливу на грунт, повітря, рослинність, завдяки проектованим технічним і технологічним рішенням та іншим запобіжним заходам, викладених в проектній документації не здійснюватимуть. Залишковий вплив на довкілля в межах допустимих норм, а саме:
• в процесі будівництва – на атмосферне повітря викиди: вуглецю оксид – 2,9 тн./рік; вуглеводні граничні – 0,88 тн./рік; оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту -1,12 тн./рік., сажа – 0,44 тн/рік; діоксид сірки – 0,57 тн/рік, бенз(а)пірен – 0,000029 тн/рік, уайт-спірит – 0,0025 тн/рік, органічні кислоти в перерахунку на оцтову кислоту – 0,022 тн/рік, сполуки марганцю – 0,000074 тн/рік, оксид заліза – 0,00068 тн./рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частин недйференційованих за складом – 0,000008 тн/рік.
У процесі експлуатації об’єкту передбачається: утворення відходів – шлам від очищення вод стічних комунальних (міських) – 0,438 тн/рік, мул активний надлишковий -0,219 тн/рік, які будуть передаватись спеціалізованим підприємствам та на облаштовані місця. Скиди в р. Утка, праву притоку р. Горинь, після очистки, наступні речовини: завислі речовини – 0,054 тн/рік, БСК5 – 0,022 тн/рік, мінералізація – 3,650 тн/рік, азот амонійний – 0,0,007 тн/рік, нітрити – 0,012 тн/рік, нітрати – 0,164 тн/рік, хлориди – 1,278 тн/рік, сульфати – 1,825 тн/рік, АПАР – 0,002 тн/рік, ХСК – 0,110 тн/рік, фосфати – 0,013 тн/рік, залізо загальне — 0,001 тн/рік.
Гідрохімічний стан р. Утка, від скидання очищених стічних вод, не погіршиться.
Власник об’єкта гарантує в ході його будівництва та експлуатації суворе дотримання вимог природоохоронного законодавства, правил технічної експлуатації і техніки безпеки, санітарних та інших нормативних і законодавчих актів, пов’язаних з експлуатацією об’єкта.
Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо реконструкції приміщення можна надсилати до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 2, тел. 79-25-34.

Розміщенно в Без категорії