Сторінки створення Конституції України

Ось уже 20 років ми живемо в незалежній державі, яка знаходиться в Європі. Як у кожній сім'ї існують певні традиції, правила і норми поведінки, так і в кожній державі є багато правил, за якими живуть люди. Ці правила називають законами. Найголовнішим та найважливішим законом нашої держави є Конституція України, де зібрані основні правила, за якими повинні жити та працювати всі громадяни нашої держави.
Конституція – це Основний Закон, що закріплює суспільний і державний устрій країни, функції органів державної влади, основні права та обов’язки громадян. Слово “ конституція ” латинського походження, означає «устрій», «установлення»
У стародавньому Римі це слово позначало акти імператора, які слід було неухильно виконувати.
28 червня 1996 року на п’ятій сесії Верховна Рада ухвалила Конституцію України. Відтоді цей день в Україні відзначається як державне свято.
Основні розділи Конституції визначають загальні засади функціонування української держави, основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина, завдання та функції діяльності Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади, засади здійснення правосуддя, територіальний устрій держави.
Цікаво, що першою вітчизняною конституцією вважається Конституція гетьмана Пилипа Орлика. Ми можемо пишатися тим, що ця Конституція, прийнята 5 квітня 1710 року, була однією з перших в Європі та світі. Адже конституцію Сполучених Штатів Америки було схвалено лише 1787 року, конституцію Франції та Польщі – 1791 року, конституцію Російської імперії – 1905 року.
Для чого і з якою метою необхідно було прийняти Конституцію?
Усе у Всесвіті, у природі, в окремій державі підкоряється певним законам та існує за своїми правилами. Є закони Божі, закони природи і закони держави. Важко жити, працювати, творити в хаосі, безладді, за правилом «що хочу – те й роблю». І тому люди з давніх-давен почали впорядковувати своє життя. Згадаємо історію.
XI століття. Київська Русь. Період князювання великого, могутнього Ярослава Мудрого. Ним було складено одну з найперших юридичних пам'яток Київської Русі – «Руську правду». Сьогодні відомо 106 списків, які відображають права власності, види договорів, покарань, що існували на той час у Київській Русі
У 1588 році на землях України починає діяти Литовський статут, який на той час захищав інтереси польсько-литовської шляхти, що панувала на території України.
Значне місце в правовій культурі України займають збірки Магдебурзького права, яке встановлювало порядок виборів і функцій органів міського самоврядування, суду, купецьких об'єднань, цехів, спадкоємництва, визначало покарання за різні види злочинів. Застосування Магдебурзького права було припинено на території України в 1786 році, окрім Києва, де воно зберігалося аж до 1835 року.
У 1710 році відомий український гетьман Пилип Орлик склав першу демократичну Конституцію «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького», де встановлювався державний суверенітет і означалися кордони Української держави.
Ідея суверенітету втілюється в 1917 році після падіння самодержавства в Росії, коли новостворена Українська Центральна Рада видає 3 універсали. А 22 січня 1918 року в IV універсалі було проголошено створення Української Народної Республіки. 29 квітня 1918 року на сесії Центральної Ради було затверджено Конституцію, яку розробив Михайло Грушевський. У період існування Радянського Союзу було прийнято чотири Конституції, які поширювалися і на Українську Радянську Соціалістичну Республіку яка також мала свої Конституції.
Після проголошення Акта про незалежність України 24 серпня 1991 року на території нашої держави діяла Конституція УРСР, прийнята в 1978 році, в яку було внесено понад 200 поправок. З 20 вересня 1994 року було створено Конституційну комісію, яка розробляла нову конституцію створеної держави. 28 червня 1996 року Верховна Рада нарешті прийняла Конституцію України.
Конституція України складається з 15 розділів, 161 статті. Статті Конституції стислі, виразні й точні.
У першому розділі «Загальні засади» йдеться про загальні засади, якими визначено державний устрій України. Він вміщує статті, що визначають основи суспільного ладу, громадянства, положення, які стосуються суверенітету України, соціального захисту її громадян, екологічної безпеки, а також статті, що визначають державну символіку.
У другому розділі Конституції «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» містяться статті, які роз'яснюють права, свободи та обов'язки людини і громадянина. В Україні всі люди вільні й рівні у своїй гідності та правах. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушено права і свободи інших людей. Кожна людина має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечено вільний і всебічний розвиток її особистості. Громадяни мають рівні конституційні права і рівні перед законом.
Третій розділ «Вибори. Референдум» присвячений регулюванню порядку здійснення і проведення виборів та референдумів.
Четвертий розділ «Верховна Рада України» закріплює порядок утворення та роботи органу законодавчої влади- Верховної Ради, – її склад та компетенцію, а також статус народного депутата.
П’ятий розділ «Президент України» вміщує норми, що регулюють правове становище Президента України, порядок його обрання, компетенцію та повноваження. Цей розділ також закріплює норми, що визначають порядок формування та функції національної безпеки і оборони України.
Шостий розділ «Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади» присвячений порядку утворення, діяльності та компетенції Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій, а також порядку припинення повноважень цих органів.
Сьомий розділ «Прокуратура» закріплює завдання та структуру органів прокуратури в Україні.
Восьмий розділ «Правосуддя» вміщує норми, що регулюють порядок утворення і функціонування органів правосуддя, та визначає статус суддів.
Дев’ятий розділ «Територіальний устрій України» закріплює принципи та систему адміністративно-територіального устрою України.
Десятий розділ «Автономна Республіка Крим» містить норми, що визначають становище Республіки Крим в Україні, систему органів державної влади Криму, їхню компетенцію.
Одинадцятий розділ «Місцеве самоврядування» містить норми, що визначають систему органів місцевого самоврядування, їхній склад, статус депутатів, а також повноваження цих органів.
Дванадцятий розділ «Конституційний суд України» визначає склад та повноваження Конституційного Суду, встановлює гарантію незалежності та недоторканності суддів.
Тринадцятий розділ «Внесення змін до Конституції України» встановлює порядок подачі законопроектів про внесення змін і доповнень до Конституції України та порядок розгляду.
Чотирнадцятий розділ «Прикінцеві положення» вказує, що Конституція України набуває чинності з дня її прийняття. День прийняття Конституції України є державним святом – Днем Конституції України.
П’ятнадцятий розділ «Перехідні положення» закріплює положення щодо чинності діючого законодавства в частині, що не суперечить Конституції України, та порядок укріплення інших питань, що виникли у зв’язку з прийняттям нової Конституції України.

Провідний спеціаліст відділу правової
роботи, правової освіти, державної реєстрації
нормативно-правових актів Славутського
міськрайонного управління юстиції Н.А. Панасенко

Розміщенно в Без категорії