Положення про проведення щорічного обласного конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

Положення
про проведення щорічного обласного конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї

І.Загальні положення

1.1. Щорічний обласний конкурс проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї (далі – конкурс) проводиться управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації (далі – управління).

1.2. Щорічно наказом по управлінню оголошуються терміни проведення конкурсу, затверджуються пріоритетні соціальні проблеми, на вирішення яких мають бути спрямовані проекти програм молодіжних, дитячих та жіночих громадських організацій.

1.3. Для ефективного розподілу коштів, передбачених в обласному бюджеті на підтримку проектів програм молодіжних, дитячих та жіночих громадських організацій, при управлінні створюється експертна рада конкурсу у складі 5 осіб, яка діє на громадських засадах.
Склад експертної ради затверджується наказом по управлінню.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Метою проведення конкурсу є залучення молодіжних, дитячих та жіночих громадських організацій до реалізації державної політики стосовно сім’ї, молоді, та дітей, впровадження гендерної рівності в суспільстві, спрямування державних коштів на виконання програм, які забезпечать ефективне розв’язання соціальних проблем дітей, молоді та сімей.

2.2. Завданнями конкурсу є:

залучення обласних, районних і міських молодіжних, дитячих та жіночих громадських організацій до реалізації основних напрямків роботи управління;

підтримка молодіжних, дитячих та жіночих громадських організацій, діяльність яких спрямована на соціальний захист та становлення молоді, захист прав та інтересів сім’ї, дітей та молоді, впровадження гендерної рівності;

сприяння розвитку та становленню молодіжного, дитячого руху, учнівського та студентського самоврядування.

ІІІ. Умови та порядок проведення конкурсу

3.1. У конкурсі беруть участь молодіжні, дитячі та жіночі громадські організації, що є юридичними особами та здійснюють свою діяльність не менше року на момент подання заявки на участь у конкурсі.

3.2. Конкурс проводиться в 2 тури:

1 тур – попередня кваліфікація претендентів.

2 тур – визначення переможців конкурсу.

3.3. Для участі у конкурсі молодіжні, дитячі та жіночі громадські організації подають такі документи:

заявка на участь у конкурсі;

нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію;

проект програми, розробленої молодіжною, дитячою громадською організацією та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї згідно з формою (додаток 1).

3.4. Конкурсна документація має бути оформлена українською мовою та не підлягає поверненню.

ІV. Експерта рада та її повноваження

4.1. Експерта рада здійснює оцінку та аналіз актуальності поданих на конкурс проектів програм, механізму їх реалізації, прогнозованих наслідків та фінансову оцінку кошторису витрат реалізації програми.

4.2. До складу експертної ради за згодою можуть входити представники управління, інших управлінь обласної державної адміністрації, депутати обласної ради, викладачі суспільних наук та представники громадських організацій.

4.3. Із числа членів експертної ради щорічно наказом по управлінню визначається голова та секретар ради.

4.4. Рада здійснює свою роботу у формі засідань. Рішення ради ухвалюються шляхом голосування по кожному конкретному питанню та оформляються протоколом.

4.5. Організаційне та технічне забезпечення роботи ради здійснює управління.

4.6. Про своє рішення експертна рада письмово повідомляє усіх учасників конкурсу у двотижневий термін після його прийняття.

4.7. Експертна оцінка проектів програм здійснюється за такими критеріями:

відповідність поданого проекту програми тематиці та визначеним на даний рік пріоритетним соціальним проблемам;

спроможність громадської організації самостійно реалізувати проект програми;

наявність підтримки відділів (управлінь) у справах сімї, молоді та спорту на місцях;

V. Організаційно-фінансове забезпечення

5.1. Фінансування проектів програм здійснюється за рахунок коштів управління та інших джерел, не заборонених законодавством України.

5.2. Проекти програм – переможці конкурсу отримують часткову або повну фінансову підтримку управління (за рішенням організатора конкурсу) та включаються до плану роботи управління на наступний (поточний) календарний рік.

5.3.Кошторис витрат на проведення конкурсу затверджується наказом начальника управління.

5.4. Фінансовий звіт про використання коштів на реалізацію проекту програми молодіжної, жіночої та дитячої організації (додаток 2) та творчий звіт про реалізацію програми молодіжної, жіночої та дитячої організації (додаток 3) подаються управлінню у встановленому порядку протягом 10 днів після завершення її реалізації.

VІ. Впровадження результатів конкурсу

6.1. За результатами конкурсу укладається договір про співпрацю між управлінням та громадськими організаціями, що перемогли в конкурсі (додаток 4).

6.2. Договір про співпрацю укладається окремо з кожною молодіжною громадською організацією – переможцем конкурсу.

Начальник відділу з питань сім’ї,
дітей та молоді Л.Тимофієва

Розміщенно в Без категорії