Буде таке право у власника земельної ділянки -розпоряджатися своїм добром

Мораторій на продаж земель сільгосппризначення, який не дає селянину бути повновладним господарем своєї землі, розпоряджатися на власний розсуд своїм добром з Ісічня 1012 року буде відмінений. На це є політична воля Держави та фактично підготовлена нормативно-правова основа ринку земель. Отже не за горами той час, коли власник земельної ділянки набуде широких прав і визначатиме: здавати наділ в оренду, продавати, подарувати, передати у спадщину, надати в заставу банку для отримання кредиту, самостійно господарювати на ній тощо. Як реалізувати свої конституційні права щодо розпорядження своєю землею? Де у який спосіб та які потрібно оформити документи при укладанні договору? Ці та інші запитання цікавлять нині мільйони громадян і перш за все власника земельної ділянки.
Продаж землі – право, а не обов'язок її власника
Поспішати з продажем земельної ділянки не треба, тому що з розвитком земельних відносин її вартість, як і оренда, неодмінно зростатимуть. Однак, якщо виникла нагальна потреба, і власник вирішить продати свій наділ громадянину, юридичній особі фермеру, територіальній громаді, або державі, то він має укласти відповідний договір, у якому зафіксувати ціну. Для укладання такого договору необхідно звернутися до нотаріуса за місцем знаходження земельної ділянки або ж за місцем реєстрації однієї із сторін. Продаж наділу може здійснюватися з розстроченням платежу. У цьому випадку права нового власника будуть обмежені, а саме до повної виплати суми за договором він не може таку земельну ділянку продати, подарувати або іншим чином відчужити.
Подарувати землю? Будь ласка!
Власник земельної ділянки може подарувати її членам родини чи близьким родичам. Така угода є односторонньою і не потребує ні згоди особи, якій дарується земельна ділянка, ні її присутності, під час укладання договору дарування. Більше того, ця особа може і не знати про такий договір та про дарунок до того часу поки не постане необхідність у прийнятті дарунку та переоформлення права власності на себе.
Договір ренти, як варіант отримати прибуток землевласнику
Землевласник договором може передати свою земельну ділянку у власність громадянину або юридичній особі, а взамін отримує рентну плату. Така рентна плата може виплачуватися у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг, тобто сторони такого договору самі вирішують яким буде розмір плати, так і її форма. Таким чином, власник земельної ділянки гарантовано отримуватиме дохід та певні пільги від реитоплатника на весь період дії договору. Слід сказати, що такий договір може мати певний строк, або не обмежуватись у термінах.
Договором ренти може бути встановлено, що одержувач ренти передає земельну ділянку у власність платнику ренти за плату або безоплатно. Тобто крім рентної плати у договорі може передбачатися також сплата певної суми (як при купівлі-продажу) або ж не передбачатися такої сплати. За. будь-якого варіанту обов'язково має виплачуватися рентна плата у тій формі, яка передбачена у договорі.
Такий договір є найбільш привабливим, з точки зору набуття у власність

розповсюдження, однак, при потребі скористатися цим правом землевласник може. Емфітевзис — це строкове або безстрокове, відчужуване та успадковуване речове право на чуже майно, що полягає в платному чи безоплатному володінні та користуванні чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб з метою отримання плодів і доходів від неї
Право землевласника, який уклав договір емфітевзису, обмежено тільки тим, що він самостійно на період дії такого договору сам не може користуватися своєю земельною ділянкою. Однак продати ділянку або ж іншим шляхом її відчужити (подарувати, обміняти тощо) землевласник може без перешкод.
З іншої сторони емфітевтом може бути відчужено право користування. Тобто користувач (емфітевт) має право у будь-який незаборопений законом спосіб відчужити своє право користування або передати це право у заставу, якщо інше не встановлено законом, за умови дотримання переважного права землевласника на викуп такого права. Крім того, у разі продажу землекористувачем права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб іншій особі власник земельної ділянки має право на одержання відсотків від ціни продажу (вартості права), встановлених договором. Тобто, укладаючи договір користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), у ньому можна передбачити сплату певних відсотків від продажу користувачем (емфітевтом) свого права користування.

Розміщенно в Без категорії