ОБОВ’ЯЗОК ДЛЯ УСІХ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ДОСТУПНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Нагадуємо, що з 01.04.2019 р. набрали чинності нові ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», які є обов’язковим для застосування усіма юридичними та фізичними особами на території України, крім будівництва індивідуальних житлових будинків та які забезпечують рівні права на використання житлових будинків і громадських будівель та споруд різними верствами населення, в тому числі маломобільних груп населення (далі – МГН).

При проектуванні, будівництві нових та реконструкції, реставрації, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих житлових будинків та громадських будiвель і споруд обов’язковим є забезпечення у повному обсязі вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки.

У разі якщо в існуючих житлових будинках та громадських будiвлях і спорудах неможливо у повному обсязі забезпечити вказані вище вимоги, здійснюється їх розумне пристосування (допоміжні технічні засоби та механізми: пандуси, підйомні пристрої, механізми, переносні апарелі).

З 01.04.2019 р. «кнопка дзвінка виклику» не є елементом доступності та «розумним пристосуванням» до потреб МГН.

У ДБН В.2.2-40:2018 наведені всі необхідні технічні характеристики влаштування елементів безбар’єрності, а також конкретні візуальні приклади, як це має бути реалізовано.

Створення реального безбар’єрного простору для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп є однією із першочергових вимог у зв’язку з ратифікацією Конвенції ООН про права людей з інвалідністю та Угоди про Асоціацію з ЄС.

Відділ з питань ДАБК виконавчого комітету Славутської міської ради