Проект переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками

Проект переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками https://dabi.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/Proekt-pereliku-pytan-dlya-provedennya-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-shhodo-dotrymannya-subyektom-gospodaryuvannya-vymog-zakonodavstva-u-sferi-.pdf