Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

Щомісячна компенсаційна виплата (далі – компенсація) , призначається
непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;
10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько – консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування , інвалідам II групи та дітям-інвалідам;
7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько –консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.
Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку , визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування » та інвалідам, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.
Для призначення компенсації подаються такі документи:
Фізичною особою, що надає соціальні послуги:
1.Заява про згоду надавати соціальні послуги.
2.Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (копія).
3.Висновок ЛКК про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги.
4.Копія трудової книжки, а у разі відсутності письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів. .
5. Заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб- платників податків .

Особою, що потребує надання соціальних послуг:

1. Заява про необхідність надання соціальних послуг.
2. Паспорт (копія) особи за якою здійснюється догляд.
3. Копія довідки МСЕК про групу інвалідності форма №157-1/0, затверджена наказом МОЗ від 30 липня 2012р. №577(подається інвалідом).
4. Висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування за винятком інвалідів 1 групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду МСЕ комісією потребують постійного стороннього догляду.

Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

1. Заява про необхідність надання соціальних послуг;
2 .Копія свідоцтва про народження дитини;
3. Висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Компенсація призначається :

На час встановлення групи інвалідності-інвалідам – 1 групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду МСЕ комісією потребують постійного стороннього догляду;

На час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг ,потребуватиме постійного стороннього догляду.
Якщо фізична особа ,якій надається соціальні послуги, перебуватиме на санітарно – курортному лікуванні або ж на стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги , виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг та довідок про закінчення перебування на санітарно – курортному лікуванні або на стаціонарному лікуванні.

Компенсація не призначається : фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам , яким призначено: державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,та інвалідам» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам»;

Надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення » і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

Відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності »;

Фізичним особам , які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;

Фізичним особам , які надають соціальні послуги на платній основі ;

Самозайнятим особам;
Фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

Фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько- консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовахнеповного робочого дня (крім роботи вдома).

Головний спеціаліст УПСЗН Тивончук Г

Розміщенно в Без категорії