ЯК ПРАВИЛЬНО КОРИСТУВАТИСЯ СУБСИДІЄЮ

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг , придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу. При цьому норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх тут зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, – на загальну площу незалежно від розміру квартири.
Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.
Кількість осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за останні шість місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії) сукупного доходу осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – на основі річного за попередній календарний рік.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців. Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.
Перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення без звернень громадян провадиться у разі:
зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію;
встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
внесення змін до законодавства в частині надання окремим категоріям громадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
В інших випадках перерахунок субсидії в межах установленого терміну її призначення провадиться за особистим зверненням громадян.
Якщо обсяг витрачання газу, води, електричної та теплової енергії вимірюється засобами їх обліку, розмір субсидії для відшкодування їх оплати розраховується виходячи з фактичного споживання послуг, але не більше від встановлених норм споживання. У разі коли по закінченні терміну отримання субсидії зазначені послуги використано на суму, меншу від суми призначеної субсидії та обов’язкової частки плати в межах норм споживання, невикористані перераховані кошти повертаються (перераховуються) організаціями, що надають послуги, на рахунок органів праці та соціального захисту населення або зараховуються цими організаціями в рахунок фінансування призначених іншим отримувачам субсидій. У разі коли по закінченні терміну отримання субсидії зазначені послуги використано на суму, більшу від суми призначеної субсидії та обов’язкової частки плати в межах норм споживання, органи праці та соціального захисту населення перераховують розмір призначеної субсидії виходячи з вартості фактично спожитих послуг, але не більше від встановлених норм.
Якщо обсяг витрачання води, тепла, газу або електроенергії вимірюється засобами їх обліку, при підтвердженні права на отримання житлової субсидії на наступний строк обов’язкова частка плати (15 чи 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу) зменшується на 2 відсотки, але не більше ніж на 6 відсотків, відповідно за кожні 10 відсотків зменшення загальної суми вартостей фактично використаних послуг у попередньому періоді (включаючи вартість послуг, які не вимірюються засобами обліку) порівняно із сумою їх вартостей у попередньому періоді за встановленими нормами споживання.
Наприклад, сім’я з 2 осіб-пенсіонерів, яка має середньомісячний дохід в розмірі 2700(1500+1200) грн., зареєстрована та проживає у власному будинку загальною площею 80 кв. м. Сім’я користується газовим опаленням, централізованим водопостачанням та електропостачанням. На кожен вид комунальних послуг є встановлені законодавством норми.
У наведеному прикладі субсидія розраховується на норму володіння(користування0 загальної площі 52,5(21+21+10,5) кв.м., На електропостачання норма 75 кВт. год. на суму 14,71 грн. На газове опалення та газопостачання до плити норма становить 614,1(577,5+36,6) куб.м. на суму 674,28 грн., але субсидія буде призначена на 500куб.м. на суму 549,00грн. у зв’язку з тим, що у попередньому опалювальному періоді таким було фактичне середнє використання природного газу. На водопостачання 15,2 куб.м. на суму 91,81 грн. Загальна вартість послуг становить 655,52 грн.(14,71+549,00+91,81).
РОЗРАХУНОК СУБСИДІЇ
Визначаємо частку обов’язкової плати, що становить 10 відсотків від середньомісячного сукупного доходу сім’ї: 2700*10:100=270 грн.
Визначаємо розмір субсидії: 655,52-270,00=385,52 грн.
При цьому розмір субсидії розподіляється на кожен вид комунальних послуг в таких розмірах:
Вид послуги Норма споживання Фактичне використання Розмір субсидії Розмір обов’язкової плати
Кількість Сума
електропостачання 75кВт. год. 75 14,71 8,65 6,06
газопостачання 614,1 куб. м. 500 549,00 322,87 226,13
Водопостачання 15,2 куб. м. 15,2 91,81 54,00 37,81

Щомісяця користувачі субсидії зобов’язані сплачувати обов’язкову частку плати за житлово-комунальні послуги. Після закінчення отримання субсидії для проведення перерахунку організації-надавачі житлово-комунальних послуг подають в управління соціального захисту відомості про фактичне використання послуг, які обліковуються лічильниками. У нашому прикладі субсидію використано та проведено перерахунок в наступному розмірі:
Місяць Електропостачання Газове опалення та газопостачання Водопостачання
Використ Перерахунок Використ Перерахунок Використ Перерахунок
Жовтень 75 кВт.год – 150 куб.м. -350куб.м. 14,0 куб.м. -1,2куб.м.
Листопад 75 кВт.год – 200 куб.м. -300куб.м. 15,2 куб.м. –
Грудень 75 кВт.год – 350 куб.м. -150куб.м. 10,0 куб.м. -5,2куб.м.
Січень 75 кВт.год – 615 куб.м. +114,1куб.м. 8,0 куб.м. -7,2куб.м.
Лютий 75 кВт.год – 500 куб.м. – 5,0 куб.м. -10,2куб.м.
Березень 75 кВт.год – 400 куб.м. -100куб.м. 6,0 куб.м. -9,2куб.м.
Квітень 75 кВт.год – 80 куб.м. -420куб.м. 16,0 куб.м. –
Всього 525 – 2295 – 1205,9 74,2 33,0

Отже, так як електроенергію використано в повному обсязі, субсидія не знімалася і не дораховувалася. Природний газ використовувався в жовтні, листопаді,грудні,березні та квітні в меншому обсязі, тому субсидія за ці місяці частково знімалась. В січні було використано субсидії більше, ніж 500куб.м., тому зроблено дорахунок субсидії. В наслідок перерахунку було знято субсидії на природний газ в розмірі 1324,08(1205,9куб.м.*1,098)грн., на водопостачання в розмірі 199,32(33 куб.м.*6,04)грн.
Слід звернути увагу, що обов’язкова частка плати не змінюється. Наприклад,
в квітні місяці не потрібно платити за газ обов’язкову плату, тому що використано лише 80куб.м., а це менше, ніж обов’язкова плата. (1,098грн.*80 куб.м.=87,84грн.), тоді як обов’язкова плата за газ становить 226,13грн.(549,00грн-322,87). В такому разі сплачується лише за фактично використані куби, тобто зо 80куб.м. сплачуємо 87,84грн.
В наступний опалювальний період субсидія буде призначатися виходячи з фактичного використання послуг за попередній опалювальний період, а саме на 75 кВт.год електроенергії, на 327,86куб.м. газу((150+200+350+615+500+400+80):7), на 10,6 куб.м. води((14+15,2+10+8+5+6+16):7)). Так як в результаті економії води та природного газу було менше використано комунальних послуг, при розрахунку субсидії на наступний опалювальний період буде зменшено розмір обов’язкової частки плати за комунальні послуги. В розрахунку за кожні 10 відсотків економії зменшується обов’язкова плата на 2 відсотки, але обов’язкова плата не може бути менше 4 відсотків.
Пропонуємо громадянам-користувачам субсидії економно використовувати воду, природний газ та електроенергію, адже це не лише збереження державних коштів, а й Ваших особистих.
Начальник управління праці та соціального захисту населення П.Козелець

Розміщенно в Без категорії