Звернення депутатів Славутської міської ради до Хмельницької обласної адміністрації щодо Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Ми, депутати Славутської міської ради, представляючи інтереси територіальної громади міста Славути Хмельницької області, погоджуємося із тим, що система місцевого самоврядування в Україні потребує проведення процедури реформування.
Схвально відносимося до ряду пропозицій, висловлених у запропонованій державою Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зокрема, дійсно необхідним є внесення змін до Конституції України щодо утворення виконавчих органів районних та обласних рад, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності даних структур.
Самоврядування може стати рушієм для держави, однак йому потрібна фінансова та технічно-матеріальна база. В проекті Концепції слушно констатується неспроможність переважної більшості органів місцевого самоврядування здійснювати власні і делеговані повноваження, обмеженість фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Для вирішення даної проблеми необхідно на державному рівні змінити підходи до формування місцевих бюджетів. Територіальні громади повинні мати фінансові інструменти, достатні для того, щоб вирішувати завдання власного розвитку.
Разом з тим, громаду міста непокоїть висловлена у Концепції позиція щодо зміни статусу місцевих державних адміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади з функцією координації діяльності місцевих органів виконавчої влади. У державі уже діє ціла низка контролюючих органів таких. Реформування місцевого самоврядування повинно не обмежувати повноваження місцевих територіальних громад, а навпаки – сприяти їх зростанню.
Окрім того, якщо ми будуємо державну політику на демократичних засадах, то варто звернути увагу і на виборність деяких посад на місцях. Якщо громадяни обирають міського голову, то вони повинні мати право також обрати як мінімум чотири керівника різних департаментів – фінансового, земельного, комунального, освітнього. Це ж має стосуватися і посади суддів та начальника міліції, які мають також бути виборними.
Маємо сподівання, що при здійсненні на державному рівні реформування місцевого самоврядування буде враховано думку територіальних громад відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування.
Схвалено на сесії Славутської міської ради 30 квітня 2013р.

Розміщенно в Без категорії