Порядок зарахування до страхового стажу часу догляду за інвалідом І групи, за престарілою особою

Згідно зі ст.. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи, який дає право на призначення трудових пенсій, зараховувався, зокрема, час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.
За пунктом 10 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637, час догляду за інвалідом І групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, встановлюється на підставі акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду; документи що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів І групи і дітей-інвалідів) і вік (для престарілих і дітей інвалідів).
Акт обстеження фактичних обставин догляду складається органами Пенсійного фонду на підставі відомостей, одержаних від органів управління житловим фондом, сільських, селищних рад, опитування осіб, за якими доглядають, та їхніх сусідів, інших даних.
Документами, які підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути виписка з акта огляду медико-соціальної комісії(МСЕК), медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного фонду та інші документи.
Документи, які підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження або виписка із паспорта чи довідка органів управління житловим фондом тощо.
Отже час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, який здійснювався до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу за вище вказаними документами.
З 1 січня 2004 р. набрав чинності Закон України від 09.07.2003 р. № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058). Згідно зі ст. 24 Закону страховий стаж – це період (строк), упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менш ніж мінімальний страховий внесок.
Категорії осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, визначено статтею 11 цього Закону, до яких належать, зокрема, один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично доглядають за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які доглядають за інвалідом І групи або престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи одержують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства (п.14 ст. 11 Закону). Зазначена допомога або компенсація оформляється в управліннях соціального захисту за місцем проживання заявника.
Абзацом другим п.1 розділу ХУ «Прикінцеві положення» Закону визначено, що з 1 січня 2005 р. набрав чинності п. 2 ст. 14 Закону щодо сплати страхових внесків страхувальниками за осіб, зазначених п. п. 8, 11, 13, 14, статті 11 Закону.
Незважаючи на те, що за непрацюючих працездатних осіб, які доглядають за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, страхові внески у 2004 р. не сплачувалися, ці періоди зараховуються до страхового стажу під час призначення пенсії за умови, що такі особи одержували допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.
Отже, час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, який здійснювався протягом 2004 року зараховується до страхового стажу на підставі довідки управління соціального захисту про підтвердження отримання непрацюючою працездатною особою допомоги або компенсації за догляд, а з 01.01.2005 року час зазначеного догляду зараховується відповідно до сплати страхових внесків згідно даних Індивідуальних відомостей про застраховану особу Пенсійного фонду України.

Д.Сітарук, головний спеціаліст з контролю за правильністю призначення і виплати пенсій Славутського міського управління праці та соціального захисту населення

Розміщенно в Без категорії