Земельна реформа: обговорення триває

Визначення правових засад обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні в умовах ринку та забезпечення ефективних механізмів захисту законних прав суб’єктів ринку землі є одним з нагальних питань сьогодення, вирішення якого надасть можливість громадянам – власникам с/г паїв розпорядитися ними на власний розсуд.
Саме задля вирішення вищевказаних завдань розроблено та винесено на розгляд Верховної Ради України Проект Закону «Про ринок земель».
Даний законопроект покликаний забезпечити формування такого правового поля, в рамках якого не допускатимуться: надмірне подрібнення сільськогосподарських угідь, їх монопольна концентрація у власності обмеженого кола осіб, скуповування сільськогосподарських земель заради їх спекулятивного перепродажу, безконтрольне переведення сільськогосподарських земель у несільськогосподарські з метою уникнення виконання правових вимог щодо порядку обігу земель сільськогосподарського призначення.
Встановлення кваліфікаційних вимог до покупця земельних ділянок; обов'язковість проведення обстеження якісного стану земельної ділянки та розроблення проекту охорони родючості ґрунтів; запровадження оподаткування, що запобігатиме спекулятивним операціям, зокрема шляхом встановлення диференційованого розміру державного мита; заборона набуття земель сільськогосподарського призначення у власність іноземцями покликані зміцнить дію принципу пріоритету інтересів громадян України та вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції на ринку сільськогосподарських земель.
Прийняття і практична реалізація даного закону дасть можливість перейти від правового режиму мораторію (тимчасової заборони, що триває з 2002 р.) на відчуження земель сільськогосподарського призначення до правового режиму, який дозволяє власникам таких земель розпоряджатися ними на основі цивільних правочинів та суттєво сприятиме соціально-економічному розвитку на селі, зміцненню економічного потенціалу аграрної сфери.

Робоча група з інформування громадськості щодо реалізації
земельної реформи та запровадження ринку земель

Розміщенно в Без категорії