ЗАКОНОПРОЄКТ №2598 – ОСТАННІЙ ВИРОК МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННЮ: ВІДКРИТИЙ ЛИСТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Президенту України

Зеленському В. О.

Голові Верховної Ради України

Разумкову Д. О.

Народному депутату України

Жмеренецькому О. С.

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2598 викликає неабияку стурбованість органів місцевого самоврядування, адже фактично означає не децентралізацію влади, а її повну централізацію. Пропоновані зміни до Конституції України мають суттєві недоліки і не відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування.

Підтримую звернення Асоціації міст України щодо негайного врахування наступних зауважень до законопроєкту.

● У законопроєкті не враховано положення частини другої статті 5, статті 7 Конституції України, які визначають народ носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та гарантовано через органи місцевого самоврядування. Тому втручання у місцеве самоврядування як форму народовладдя повинно здійснюватися вкрай обережно та обґрунтовано.

Законопроєкт передбачає надмірне розширення контрольних повноважень держави в особі префектів та Президента України. ПРЕФЕКТИ ОТРИМУЮТЬ ПРАВО ПРИЗУПИНЯТИ ВСІ АКТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ з широкого кола причин (без розмежування на власні і делеговані). ДОДАЄТЬСЯ ПРАВО ПРЕЗИДЕНТА ЗУПИНЯТИ АКТИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ РАД І ГОЛІВ З ПРИЗНАЧЕННЯМ СВОГО ПРЕДСТАВНИКА. Цим порушуються положення статті 8 Європейської хартії місцевого самоврядування про визначення чітких випадків державного нагляду та адекватності заходів адміністративного впливу.

Пункт 5 частини першої, частини друга, четверта статті 119 законопроєкту ПЕРЕДБАЧАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВЯДУВАННЯ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ НА КОРИСТЬ ПРЕФЕКТІВ. ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОВЕРНЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, А В НАЙГІРШОМУ ВАРІАНТІ – ДО ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОРИТАРНОГО РЕЖИМУ.

● Законопроєкт закладає глибокі конфлікти  у місцеве самоврядування. Так усі громади входять до округів, а в округах формуються окружні ради. Це призведе до значних ускладнень та диспропорцій як при формуванні складу окружних рад, так і при прийнятті ними рішень. Це пов’язано із значними відмінностями у чисельності населення та інфраструктури різних громад (приклад: окружна рада що представляє громаду з населенням 700 тис. осіб та інші громади з населенням по 5-15 тис. осіб). Крім того, НАЯВНІСТЬ ТАКИХ ОКРУЖНИХ РАД ДОЗВОЛЯЄ РЕАЛІЗУВАТИ МОДЕЛЬ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ З РІВНЯ ГРОМАД ДО РІВНЯ ОКРУГУ. Вважаємо, що на сьогодні доцільно розглядати питання про ліквідацію районних рад та запровадження дворівневої системи органів місцевого самоврядування (без окружних рад).

● У змінах відсутні повноваження нових голів громад щодо головування на засіданнях місцевих рад. Це допускає можливість на рівні закону значно обмежити їх статус, зокрема шляхом ПОЗБАВЛЕННЯ ГОЛІВ ГРОМАД ПРАВА ПІДПИСУВАННЯ РІШЕНЬ РАД ТА ВЕТУВАННЯ ЇХ ПРОТИЗАКОННИХ РІШЕНЬ.

 ● Законопроєкт СКАСОВУЄ ЧИННУ ЧАСТИНУ третю статті 143 Конституції України, ЯКА ПЕРЕДБАЧАЄ ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ФІНАНСУВАТИ ДЕЛЕГОВАНІ МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННЮ ПОВНОВАЖЕННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, КУЛЬТУРИ, СПОРТУ тощо. Це означає, що ці видатки будуть фінансуватись за рахунок людей.  

І найголовніше – варто врахувати, процедура розгляду змін до Конституції України не передбачає внесення будь-яких поправок до них, крім заміни тексту суб’єктом законодавчої ініціативи. Прийняття такого законопроєкту «консервує» щонайменше на п’ять років шкідливі для місцевої демократії положення, оскільки ЧАСТИНА ДРУГА СТАТТІ 158 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ВИКЛЮЧАЄ МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ ПРОТЯГОМ ОДНОГО СКЛИКАННЯ ПАРЛАМЕНТУ ОДНИХ І ТИХ ЖЕ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.

Аби розпочатий процес не сприймався як узурпація влади, аби не допустити повернення часів жовтневої чи французької революції, закликаю негайно відхилити законопроєкт №2598 та провести громадське обговорення таких змін.

Голова Хмельницького РВ Асоціації міст України, міський голова м. Славута  Василь Сидор