УЧАСНИКИ ДНЯ ДІАЛОГУ З ВЛАДОЮ У ТЕРНОПОЛІ ПРИЙНЯЛИ ЗВЕРНЕННЯ АМУ ДО ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

ЗВЕРНЕННЯ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

до Президента України
до Верховної Ради України
до Кабінету Міністрів України

Ми, міські, селищні, сільські голови, обговоривши стан місцевого самоврядування в Україні на Дні Діалогу з владою, висловлюємо впевненість у необхідності посилення місцевого самоврядування і територіальної організації влади для забезпечення гідного рівня життя громадян і розвитку України та звертаємося до вищих органів державної влади щодо вирішення таких питань:

1. Закріпити в Конституції України нову модель місцевого самоврядування та територіальної організації влади, побудовану на принципах децентралізації та субсидіарності.

2. Прийняти проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 8369 від 17.05.2018), спрямований на
створення відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування реальних умов для формування професійного, сталого, вмотивованого складу працівників органів місцевого
самоврядування.

3. Прийняти проект Закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» (реєстр. № 8051 від 22.02.2018).

4. Прийняти проект Закону України «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо зменшення терміну оприлюднення проектів
нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування (реєстр. №2003а від 03.06.2015). Спростити вимоги щодо офіційного опублікування актів органів місцевого
самоврядування в засобах масової інформації, зокрема, шляхом виключення обов’язковості їх розміщення в друкованих засобах масової інформації.

5. Встановити частку зарахування до бюджетів місцевого самоврядування податку на доходи з фізичних осіб в обсязі, достатньому для забезпечення виконання делегованих державою
повноважень, а також реального, спроможного місцевого самоврядування територіальних громад (не менше 75%).

6. Забезпечити належний рівень обсягів освітньої та медичної субвенції у 2018-2019 роках з врахуванням підвищень заробітної плати працівникам відповідних галузей, її індексації,
додаткових потреб для обслуговування тимчасово переміщених громадян.

7. Забезпечити справедливий та неупереджений розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
між містами та об’єднаними територіальними громадами.

8. Відшкодувати у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету втрати місцевих бюджетів від встановлених державою пільг зі сплати плати за землю за земельні ділянки, надані для
залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, зокрема в обсязі 1,2 млрд грн від
встановлення державою пільги зі сплати земельного податку для ПАТ «Укрзалізниця». На 2019 рік виключити норму, що зменшує розмір плати за землю за земельні ділянки, надані
для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин до 25 відсотків
земельного податку (пункт 284.4 ст. 284 ПКУ).

9. Спрямувати не менше 20% коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах безпосередньо до бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, розподіливши їх між такими бюджетами окремим додатком до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

10. Передбачити 19,0 млрд грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

11. Удосконалити спільно з АМУ до 01 листопада 2018 року формулу розподілу освітньої субвенції, зокрема врахувати реальний контингент учнів та поділ класів на групи при
вивченні окремих предметів у закладах загальної середньої освіти; зменшити розрахункову наповнюваність класів для міських громад, які мають заклади загальної середньої освіти,
розташовані в сільській місцевості; привести формулу до відповідності статті 1032 Бюджетного кодексу України у частині фінансування інклюзивно-ресурсних центрів за
кошти освітньої субвенції.

12. Запровадити монетизацію гарантованих державою пільг (проїзд окремих категорій громадян, послуги зв’язку тощо) за рахунок коштів державного бюджету. Передбачити кошти на
погашення кредиторської заборгованості, що утворилася внаслідок надання органами місцевого самоврядування послуг пільговим категоріям населення, а також на погашення
заборгованості по судових рішеннях щодо невиконання зобов’язань на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, в тому числі на залізничному транспорті,
послуги зв’язку, забезпечення інших гарантованих державою пільг.

13. Забезпечити доступ органів місцевого самоврядування до інформації про суми нарахованих, сплачених, надмірно сплачених податків і зборів до місцевих бюджетів на відповідних
територіях; суми податкового боргу та суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків; суми
наданих податкових пільг у розрізі платників податків.

14. Забезпечити зарахування податку на доходи фізичних осіб, який нарахований та утриманий з найманих працівників як відокремлених, так і виробничих структурних, і функціональних
структурних підрозділів, філій, відділень юридичних осіб (тобто незалежно від організації структури юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), до місцевих бюджетів за місцем
розташування та/або здійснення діяльності таких підрозділів, що забезпечить повноту надходження зазначеного податку до місцевих бюджетів за належністю.

15. Визначити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження у сумі 0,426 млрд грн відповідно до обсягу запланованого на 2019 рік збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження, за рахунок якого здійснюється фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення. Повернути несплачену компенсацію ризику населення, яке
проживає на території зони спостереження, у 2012-2018 роках до відповідних місцевих бюджетів.

16. Передати з державної у комунальну власність землі, що не використовуються для стратегічних цілей, зокрема землі несільськогосподарського призначення. Встановити
мінімальний розмір орендної плати за землю для земельних ділянок сільськогосподарського призначення в розмірі 8 відсотків їх нормативної грошової оцінки.

17. Забезпечити індексацію нормативної грошової оцінки землі та майна відповідно до індексу споживчих цін за 2018 рік.

18. Врегулювати питання погашення заборгованості місцевих бюджетів перед державним бюджетом за середньостроковими позиками шляхом її списання.

19. Виключити органи місцевого самоврядування та їх підприємства, установи і організації з сфери дії Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

20. Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в обсязі 4,5 млрд грн на рівні показників
2016 року із розрахунку 1,1 тис. грн на 1 сільського жителя (очікувана кількість сільських жителів ОТГ – 4,1 млн осіб).

21. Законодавчо встановити заборону на припинення постачання бюджетним установам енергоносіїв, зокрема, природного газу та електроенергії в опалювальний період.

22. Передати 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, до бюджетів місцевого
самоврядування.

23. Видатки на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, хронічну ниркову недостатність здійснювати за окремою бюджетною програмою, розпорядниками
якої визначити обласні державні адміністрації.

24. Збільшити штрафи за роздрібну торгівлю алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору, чи з підробленими марками цього
збору.

Прийнято учасниками Дня Діалогу з владою 24-25 вересня 2018 року, м. Тернопіль

За повідомленням – https://www.auc.org.ua