ВАЖЛИВО!

Міський голова Василь Сидор направив листи голові Асоціації міст України В.Кличку з проханням ініціювати звернення до Прем’єр-міністра України,  голів обласних державних адміністрацій та голів обласних рад щодо перерозподілу частини цільової дорожньої субвенції на користь міст обласного підпорядкування та міст обласних центрів, а також щодо збільшення обсягу дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти і охорони здоров’я.

Тексти листів публікуємо нижче:

Голові Асоціації міст України В. В. Кличко

Шановний Віталій Володимирович!

Законом України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у обсязі 11 530,9 млн.грн., з яких на Хмельницьку область припадає 456,5 млн. грн. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 року № 1085 повноваження щодо розподілу означених коштів між місцевими бюджетами області покладено на обласні державні адміністрації.

Відповідно до розпису асигнувань Хмельницького обласного бюджету на 2018 рік увесь обсяг субвенції припадає на обласний бюджет, районні бюджети та бюджети об’єднаних територіальних громад. Кошти на такі видатки для міст обласного підпорядкування взагалі не передбачені.

Важливо відмітити, що протягом 2016-2017 років на фінансування за рахунок власних коштів місцевих бюджетів передано чисто державні повноваження без забезпечення відповідних дохідних джерел або надання компенсацій з державного бюджету України, зокрема: по загальноосвітніх закладах – заробітна плата і нарахування на заробітну плату технічного персоналу, оплата за спожиті енергоносії, медикаменти, харчування дітей та інше поточне утримання; по медичних установах – оплата за спожиті енергоносії, компенсація необгрунтовано низького нормативу бюджетної забезпеченості даної галузі; по пільгах – компенсація за пільговий проїзд, пільги з послуг зв’язку та інші пільги, тощо. Тому вже третій рік поспіль в новий бюджетний рік наше місто входить зі значним дефіцитом навіть по захищених статтях витрат. Лише по заробітній платі на 2018 рік він складає 6 млн.806 тисяч двісті гривень.

Заплановані заходи з виконання доходів бюджету та економії бюджетних коштів не покривають задекларований дефіцит. Зрозуміло, що за таких обставин та зважаючи на об’єктивну втрату частини джерел доходів загального фонду бюджету міста у поточному році, ми не в змозі забезпечити видатки розвитку міста, в тому числі і видатки на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг. Довідково повідомляємо, що протяжність доріг та вулиць міста складає 214 км, з яких 37,2 км – асфальтобетонні. Потреба в капітальному ремонті складає 10 км, а необхідність нового будівництва доріг – 120 км. При цьому визнаємо, що планові показники джерел надходжень бюджету розвитку міста значно завищені, що ставить під загрозу проведення необхідних робіт капітального характеру в місті, включаючи й видатки з енергозбереження.

Зважаючи на вибірковий підхід до розподілу субвенції між різними типами населених пунктів області депутатський корпус Славутської міської ради доручив виконавчому комітету Славутської міської ради звернутися до керівництва Хмельницької обласної державної адміністрації з проханням надати відповідні роз’яснення з даного приводу.

З метою не допустити замовчування вищевказаного факту просимо Вас надати доручення своїм фахівцям провести моніторинг ситуації з розподілом коштів означеної субвенції в цілому по Україні та при необхідності ініціювати відповідні звернення до Прем’єр-Міністра України В. Б. Гройсмана,  голів обласних державних адміністрацій та голів обласних рад щодо перерозподілу частини цільової дорожньої субвенції на користь міст обласного підпорядкування та міст обласних центрів.

З повагою, міський голова м.Славути, голова Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України В. Б. Сидор

Голові Асоціації міст України В. В. Кличко

Шановний Віталій Володимирович!

Законом України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” передбачена додаткова дотація місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

Пунктом 24 Рішення Хмельницької обласної ради „Про бюджет Хмельницької області на 2018 рік” затверджено порядок розподілу цієї дотації між місцевими бюджетами області. Із загального обсягу додаткової дотації встановлено частку бюджетів районів та об’єднаних територіальних громад – 57,0 відсотків (районів – 28,5 відсотка, об’єднаних територіальних громад – 28,5 відсотка), обласного бюджету – 40,0 відсотків, міст обласного значення – лише 3,0 відсотка.

При цьому більша кількість дітей навчається у міських школах, та їх кількість щороку зростає. Так лише по м.Славута за останній учбовий рік по загальноосвітніх закладах збільшився контингент на 154 учня, які не були враховані у формульному розрахунку освітньої субвенції. Звичайно ж і витрати на забезпечення якісного учбового процесу в таких випадках зростають. Тому при плануванні обласного бюджету цілком логічно було б врахувати означені факти.

Також варто зазначити, що без забезпечення відповідних дохідних джерел або надання компенсацій з державного бюджету України протягом 2016-2017 років передано повноваження щодо фінансування з місцевих бюджетів вагомої частини державних видатків (загальноосвітні заклади: заробітна плата і нарахування на заробітну плату технічного персоналу, оплата за спожиті енергоносії, медикаменти, харчування дітей та інше поточне утримання; медичні заклади: оплата за спожиті енергоносії; компенсація за пільговий проїзд, пільги з послуг зв’язку та інші пільги, тощо). Потреба на вказані видатки у 2018 році складає 34,8 млн.грн., з яких 6,6 млн.грн. або 19% навіть не передбачені у цьогорічному бюджеті міста.

Така бюджетна політика вищих органів державної влади призвела до неспроможності багатьох органів місцевого самоврядування забезпечити утримання закладів освіти, медицини та пільгових компенсацій за рахунок власних коштів місцевих бюджетів. Внаслідок вказаних рішень дефіцит загального фонду бюджету міста Славути на 2018 рік лише по задекларованих захищених статтях витрат становить 6 млн.806 тисяч двісті гривень, які в поєднанні зі значною втратою частини джерел доходів бюджету міста у поточному році з незалежних від органу місцевого самоврядування причин, ставить громаду міста у вкрай небезпечне становище.

Ознайомившись із наявною ситуацією, депутати Славутської міської ради дуже збентежені надто низькою часткою видатків бюджетів міст обласного значення, що припадає на означені загальнодержавні кошти. Тому за їх дорученням виконавчий комітет міської ради звернувся за відповідним роз’ясненням до голови Хмельницької обласної державної адміністрації та голови Хмельницької обласної ради.

Зважаючи на вищевикладене, просимо Вас вивчити ситуацію з розподілу коштів означеної дотації в цілому по Україні та долучитися до нашого звернення на адресу обласних державних адміністрацій та обласних рад щодо збільшення для міст обласного підпорядкування та для м.Хмельницького обсягу дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти і охорони здоров’я.

З повагою, міський голова м.Славути, голова Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України В. Б. Сидор