Конкурс малих грантів 2015

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві запрошує взяти участь у сьомому Конкурсі малих грантів 2015
Запрошуємо до участі громадські (неприбуткові) організації та ініціативні групи з України, які вмотивовані за допомогою практичних і невеликих за обсягом активних дій (проектів) зробити внесок у розвитку громадянського суспільства в Україні та долучитися до активної участі в демократичних процесах у своєму оточенні як на локальному, так і на державному рівнях.
Проекти, які будуть підтримані в 2015 році, мають бути в рамках наступних тематичних пріоритетів:
Громадська активність у розвитку міста
• Партисипативна урбаністика (participatory urbanism): сприяння участі громадян в управлінні містом та прийнятті рішень на місцевому рівні;
• Розвиток та консолідація місцевих спільнот (community building): різноманітні культурні та соціальні проекти, які підсилюють місцеву ідентичність, зв'язок із спільнотою, та спонукають до спільних дій;
• Інноваційні практики в сфері менеджменту міста;
• Гендерні підходи до вивчення міста.
Історія
• Орієнтовані на широку аудиторію проекти у напрямках: публічна, усна історія, історія повсякдення;
• Репрезентація історії в медіа: дослідження і практика в Україні;
• Історія феміністичних/протестних/лгбт рухів та спільнот.
Гендер, фемінізм та ЛГБТ
• Популяризація гендерної тематики (включно з темами фемінізму, ЛГБТ) у мас-культурі та популярному дискурсі;
• Формування позитивної видимості ЛГБТ-питань у суспільному дискурсі;
• Феміністичні ініціативи, які відкрито артикулюють феміністичні цінності в різних сферах суспільного життя;
Боротьба зі зміною клімату
Просвітницькі проекти та організація спільної роботи представників місцевої влади і НГО, спрямовані на практичне запобігання зміні клімату у сфері:
• зеленої енергетики,
• зменшення викидів СО2,
• переходу на кліматично дружню транспортну інфраструктуру.
• підготовка до міжнародного переговорного процесу щодо підписання Пост-Кіотської угоди.
Енергоефективність та енергозбереження
Участь громадянського суспільства у роботі з владою та просвітницькі заходи у питаннях:
• енергоефективності і енергозбереження в житлових та суспільних будівлях,
• прозорого та ефективного використанн зеленого тарифу,
• доступної відновлювальної енергетики,
Посилення взаємодії та підвищення професійного рівня організацій, що працюють над питаннями зеленої енергетики, створення проектів з поширення найкращих практик.
Особливо вітаються проекти, які поєднують в собі декілька пріоритетів.
Перевага буде надана проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних пріоритетів відповідатимуть таким вимогам:
• проекти від організацій/ ініціативних груп, які ще не мали досвіду співпраці із Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні;
• проект передбачає конкретні результати, які змінюють суспільні практики в Україні у відповідності до європейських цінностей;
• проект має інноваційний характер (як за формою, так і за змістом);
• проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як соціальна справедливість, солідарність, інтернаціоналізм, толерантність, гуманізм тощо);
• проект буде реалізований організацією-заявницею/ ініціативною групою навіть у тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду.
Не будуть підтримані Фондом наступні проекти:
• благодійні проекти та акції;
• проекти, що передбачають заходи, які дублюють функції державних установ чи органів місцевого самоврядування;
• написання дисертаційних (докторських) досліджень і видання авторських монографій та публікацій;
• медичні проекти, зокрема проекти, що спрямовані на лікування та профілактику захворювань (у тому числі ВІЛ/СНІДу);
• комерційні проекти або проекти з комерційним підґрунтям;
• проекти з розробки чи створення технічних ноу-хау та приладів;
• проекти, більше ніж 30% бюджету яких складають гонорари та/або придбання обладнання.
Типи проектів:
Фінансуються суспільно значущі проекти, спрямовані на широку цільову аудиторію, як наприклад:
• дослідницькі проекти з публічною презентацією результатів;
• просвітницькі заходи (семінари, конференції, круглі столи, воркшопи, форуми тощо);
• мистецькі проекти (фестивалі, культурні події);
• публічні дискусійні заходи (подіумні дискусії, дебати тощо);
• будь-які інші креативні типи проектів.
Обсяг гранту:
Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту становить 50 000 гривень. У 2015 році планується надання до восьми малих грантів.
Термін реалізації проекту:
• всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 червня 2015 року до 30 жовтня 2015 року;
• заключні фінансовий та змістовний звіти, виконано згідно з вимогами Фонду, потрібно надіслати до 15 листопада 2015 року до офісу Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля у Києві.
Умови підтримки проектів:
• заявки на фінансування приймаються від громадських (неприбуткових) організацій, які є юридичними особами в Україні;
• заявки на фінансування можуть подавати також незареєстровані ініціативні групи в співпраці з громадськими організаціями. Ініціативними групами вважаються активні громадянки/-ни (не менше двох осіб), які не є членами/-кинями даної організації, але які себе вважають групою з певною спільною ідеєю проекту, і які готові за тісної підтримки локальної громадської організації самостійно реалізувати проект.
• підтримані проекти мають реалізовуватися виключно на території України;
• участь у конкурсі можуть брати декілька організацій, які працюють у різних тематичних сферах і хочуть разом реалізувати певний проект. При цьому заявку на фінансування подає лише одна з цих організацій;
• кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів 2015;
• власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є не обов'язковими, але бажаними;
• залучення учасниць/-ків проекту має відбуватися на конкурсній основі, конкурс має бути публічним. Рішення щодо відбору учасниць/-ків має приймати журі з залученням зовнішніх експерток/-ів. Процедура відбору учасників/-ць має бути детально прописана в заявці;
• кошти Фонду не можуть бути використані для придбання технічного обладнання й іншого устаткування, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту. Заплановані придбання мають бути детально обґрунтовані в заявці й погоджені з Фондом;
• кошти Фонду не можуть бути використані для оплати поточних адміністративних витрат організації (оренда офісу, комунікаційні витрати та ін.);
• Фондом не фінансуються гонорари для осіб, які є співробітницями/-ками, або особами, пов’язаними з організацією-заявницею;
• організації, які сьогодні отримують фінансову підтримку від Фонду ім. Гайнріха Бьолля, не можуть брати участь у конкурсі.
Термін та процедура подачі заявок:
• формуляри проектної заявки та кошторису проекту можна знайти за адресою: http://info.boell.org.ua/SG2015/
• проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами;
• Документи потрібно надіслати в електронній формі на адресу small.grants@ua.boell.org. Розглядаються виключно ті проектні заявки, які в електронному вигляді в повному обсязі надійшли до 30 березня 2015 року до Представництва Фонду в Києві на вказану електронну адресу.
Процедура відбору:
• Відбір здійснює журі.
• Рішення журі є кінцевим і не підлягає оскарженню.
• Результати відбору будуть повідомлені до 30 квітня 2015 року.
• Журі обирає до 12 проектів, координаторки/-ри яких будуть запрошені для участі в другому етапі відбору, який проходитиме у формі очних презентацій проектів та фінансового тренінгу, що відбудуться у Києві. Після цього заходу будуть визначені до восьми організацій, проекти яких отримають підтримку Фонду.
Особливості надання грантів:
• Умовою надання гранту є участь координаторки/-ра проекту та бухгалтерки/-ра організації у презентації проектів та фінансовому тренінгу (середина травня 2015 року в Києві), який організовується та фінансується Фондом ім. Гайнріха Бьолля, а також укладання договору про співпрацю між організацією (або ініціативною групою разом з організацією) та Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві.
• За результатами другого етапу будуть відібрані до 8 проектів, координатори/ки яких будуть повідомлені про це протягом тижня.
• Перший транш фінансування проекту (75% асигнованої суми) буде перерахований після підписання договору про співпрацю.
• Другий транш фінансування проекту (25% асигнованої суми) буде перерахований після реалізації проекту в повному обсязі та підтвердження наданого організацією/ініціативною групою фінансового та змістовного звіту.
Додатки, які обов’язково потрібно надати разом із проектною заявкою:
1. Заявка подається у будь-якому текстовому або PDF форматі (див. формуляр для цього)
2. Бюджет (фінансовий план) проекту (див. формуляр для цього) у форматі Excel або аналогічному.
3. Свідоцтво про реєстрацію організації-заявниці (скан-копія).
4. Перелік проектів, які було реалізовано організацією за минулі три роки, із зазначенням бюджетів проектів.
5. Інформація про кількість жінок та чоловіків в організації та в її керівних органах.
Контакти:
Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні
тел. (044) 279 9858
Електронна пошта: small.grants@ua.boell.org
Контактна особа: Ірина Танцюра

Розміщенно в Без категорії