Шкільний музей – пошуково-творча лабораторія

В даний час зріс інтерес до краєзнавства, тобто комплексного вивчення рідного краю в різних аспектах: природно-географічному, культурному, історичному. Багато вчителів у своїй урочній та у позаурочній діяльності все частіше звертаються до проблеми використання краєзнавчого матеріалу з метою формування знань, умінь і ціннісних орієнтацій, розвитку творчих здібностей, виховання поваги до культури та історії рідного краю. Академік Д.С.Лихачов говорив: «Якщо людина не любить хоча б зрідка дивитися на старі фотографії своїх батьків, не цінує пам'яті про них… – значить, він не любить їх. Якщо людина не любить старі вулиці, нехай навіть і поганенькі, – значить, у нього немає любові до свого міста. Якщо людина байдужа до пам'ятників історії своєї країни, – він, як правило, байдужий до своєї країни».
Розуміння величезних можливостей освіти і «виховання історією» призвело до усвідомлення активної участі самих вчителів і їх вихованців в краєзнавчих дослідженнях. Тематика краєзнавчих досліджень обширна: історія сім'ї, сімейні традиції, історія вулиць, сіл, селищ, цвинтарів, храмів, підприємств, установ. Як зберегти цей унікальний матеріал для сучасників і нащадків, як використовувати підсумок пошукової діяльності для формування знань, умінь, ціннісних орієнтацій, як на основі його розвивати творчі здібності учнів, виховувати в них повагу до культури та історії рідного краю? Вважаємо, що гідним місцем зберігання, використання, популяризації, експонування, вивчення підсумків пошукової, краєзнавчої діяльності є шкільний музей. До ідеї створення музею приходять в процесі тривалої краєзнавчої роботи, коли накопичений матеріал потребує оформлення, систематизації, розміщення.
Шкільний музей – це організаційний центр краєзнавчої роботи, ефективний осередок навчання. Музей відкриває великі можливості для організації самостійної, творчої роботи учнів. Він є однією з форм розвитку творчої самодіяльності і громадської активності учнів у процесі збирання, дослідження, обробки, оформлення і пропаганди матеріалів з історії суспільства, виробленню практичних навичок пошуково-дослідницької роботи. Музей є базою для здійснення краєзнавчого принципу в навчанні та вихованні школярів.
Сьогодні шкільні музеї – це і культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури.
Музей допомагає людям, що прагнуть поповнити свої знання, розвинути в собі спостережливі здібності; на підставі особистих, а не чужих вражень розв'язати поставлені питання. Правильно організований музей приносить користь усім категоріям відвідувачів і є могутнім знаряддям розвитку інтелектуальної діяльності й культурних інтересів суспільства.
Справжніми інститутами виховання підростаючого покоління стали музеї навчально-виховних закладів міста, яких нараховується 10.
Музей історії школи ЗОШ І – ІІІст. № 1, який функціонує з 2001 року, став осередком освіти і виховання, формує у молодого покоління національну свідомість, виховує любов до рідної землі, забезпечує духовну єдність поколінь, матеріальної і духовної культури. Музейні експозиції досліджують історію виникнення школи (1865р.), шляхи її становлення, здобутки сьогодення.
Цікаво подано матеріали літопису шкільних поколінь, формування педагогічного та учнівського колективів. З шаною зібрано великий експозиційний матеріал про династії вчителів-випускників цієї школи, про тих випускників, які є знаними в Україні і за її межами: державних діячів, науковців, керівників підприємств, тих, що трудяться в 16 країнах світу.
Музей пропагує сьогоденне покоління талановитих і здібних учнів.
Окремі експозиційні матеріали розповідають про захоплення всього учнівського і учительського колективу – туризм і краєзнавство, експонують знайдені колекції гірських порід Карпат і Кавказу.
Музей народного побуту ЗОШ І–ІІІ ст. № 4 здійснює наукове комплектування фондів, організовуючи постійне збирання матеріалів та музейних предметів побуту серед населення, вивчає та пропагує народні традиції, проводить родинні свята, різдвяні передзвони, музейні уроки, великодні забави, влаштовує виставки кращих учнівських робіт, практикує художні конкурси, залучає християнські цінності до процесу виховання школярів. На базі музею протягом 10 років проводяться телепередачі ТРК «Контакт-Славута» «З народних джерел» з незрівняною ведучою, керівником музею М.О.Караван.

Музей української народної вишивки ЗОШ І-ІІІст. № 7 пропагує українські традиції вишиванок – духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук, простежує питання еволюції художньо-виражальних засобів вишивального мистецтва, його естетично-художньої природи, одного із видів живописного мистецтва, стверджує, що в галузі вишивки найбільш багато і різностороннє розкривається колористичне обдарування народних майстрів. Кольорова вишивка славутських майстринь, що експонується в музеї, дає сміливий порівняльний виклик народному розпису і в багатьох варіантах перемагає його своєю специфікою мелодійної гармонійності кольорових зіставлень. У вишивці найглибше відображене орнаментальне багатство народного мистецтва, дає численні зразки геніальних композицій, неперевершених за рівнем художнього трактування в інших видах народного мистецтва.
Музей українознавства «Берегиня» НВК «СЗОШ, ліцей «Успіх» своєю метою ставить залучення учнівської молоді до національної культури, збирає, досліджує і пропагує речі українського національного побуту. Інтер’єр селянської хати, види житла, транспорту, народні вірування, символи та обереги – це історія нашої єдності.
Індивідуальність і самобутність нашого етнографічного регіону експонують стенди з елементами жіночого і чоловічого одягу. Символ достатку, чистоти, вічності, нескінченності життя символізує яскравий вінок, сплетений із колосків жита, пшениці, квітів, який стверджує, що якими б ми не були різними, специфічними – всі ми одна велика родина, нація, для якої і блакить неба, і жовтизна пшеничного лану, і зелень лісів і лугів, синь річок – одна на всіх доля.

Розміщенно в Без категорії