Інформація про виконання бюджету міста Славути 9 місяців2013 року

Бюджет м.Славути затверджено рішенням 25 сесії міської ради від 28.12.2012 р. №20 -25/2012 по доходах з урахуванням трансфертів в сумі 112729,673 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду в сумі 101385,473тис.грн. та по спеціальному фонду – 11344,200тис.грн., в т.ч. по бюджет розвитку 7827,100тис.грн.

Обсяг доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (I кошик) затверджено в сумі 35174,200тис.грн., що відповідає показникам, розрахованим Міністерством фінансів України на 2013 рік для міста.
Обсяг доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (II кошик) затверджений в сумі 6581,20тис.грн., що більше розрахункового показника МФУ(6065,7тис.грн.) на 515,5 тис.грн.
Спеціальний фонд без врахування трансфертів затверджено в сумі 10371,9 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 7827,100тис.грн.
До загального фонду бюджету за дев’ять місяців 2013 року надійшло  29113,6тис.грн. власних надходжень, планові призначення з початку року виконані на 93,8 відсотка, в порівняно з аналогічним  періодом минулого року надходження зросли на 2697.3 тис.грн. або на 11,02 відсотка.
Доходів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (I кошик) надійшло 22794.4 тис.грн., розрахункові показники МФУ на  січень-вересень ( 25751,8тис.грн.)  виконано на 88,5 відсотка. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1042,3 тис.грн. або на  4,8відсотків.
Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом формування доходної частини місцевого бюджету. В бюджет міста поступило 22726,7 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб,  виконання складає 88,4 відсотка.
Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) за січень-вересень 2013 року надійшло 6319,2 тис.грн., план  на звітний період ( 5299,2тис.грн.) виконано на 119,3 відсотка, перевиконання в абсолютному значенні складає 1020,0тис.грн.,а в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на  1655,0 тис.грн. або на 35,5 відсотків.
Основним джерелом доходів у другому кошику є плата за землю, надходження по якій за дев’ять місяців склали 4846,5 тис.грн. Планові призначення бюджету міста по даному податку виконано на 118,1%, в порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились  на 1082,4 тис.грн., або на 28,8 відсотка за рахунок збільшення ставок оренди по землях комерційного призначення та ведення в дію нової нормативної грошової оцінки з 1 квітня 2012 року.
До спеціального фонду бюджету міста надійшло 6907,9 тис.грн. доходів без трансфертів. Виконання надходжень до спеціального фонду бюджету характеризується наступними показниками:

 1. надходження від продажу землі з початку року склали 419,9 тис.грн., річні планові призначення (854,8 тис.грн.) виконано на 49,1 відсотка.
 2. планові надходження  по єдиному податку з початку року  виконано на 146,5 %, тобто до бюджету поступило 3997,4 тис.грн. таких надходжень при плані 2729,5 тис.грн., на спрощеній системі оподаткування 2013 року працювали 1094 фізичних осіб та  85 юридичних осіб.
 3. поступлення збору за першу реєстрацію транспортних засобів до бюджету  міста з початку року склали 205,6 тис.грн., що складає 119,7 відсотка запланованих .
 4. з початку року  в бюджет міста поступило 70,5тис.грн. екологічного податку.
 5. до цільового фонду бюджету міста поступлень коштів не було.
 6. поступлення збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах з початку року складає 23,4 тис.грн., що складає 122,5 відсотка виконання.
 7. за дев’ять місяців 2013 року в бюджет міста поступили кошти власних надходжень бюджетних установ в сумі  2191,1  тис.грн.

За підсумками 9 місяців 2013 року видаткова частина бюджету міста по загальному фонду виконана в сумі 73576,5 тис.грн. або на 71,4% до уточненого плану на 2013 рік. В тому числі видатки на:
–    оплату праці працівників бюджетних установ                                            – 25071,5 тис.грн.;

 1. нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ           –    8956,7тис.грн.;
 2. поточні трансферти населенню                                                                  –  30131,6тис.грн.;
 3. медикаменти та перев’язувальні матеріали                                               –       21,5 тис.грн.;
 4. продукти харчування                                                                                  –    1350,7 тис.грн;
 5. оплату комунальних послуг та енергоносіїв                                              –      626,9тис.грн.

Виконання видатків по спеціальному фонду бюджету становить 7583,2тис.грн. або 40,2% до річного показника уточненого плану.

 

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України та підпункту 5 пункту та статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” фінансове управління виконавчого комітету міської ради інформує про виконання бюджету м.Славути за 9 місяців  2013року в розрізі напрямків використання:

Галузь

Уточнений план
на 2013рік, грн.

Касові видатки за 9  місяців 2013р., грн.

% виконання уточнен. плану

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заг. фонд

Спец. Фонд

Державне управління

537,6

136,5

4565,8

81,9

69,8

59,9

Освіта

42061,0

2407,2

31218,7

1777,9

74,2

73,9

Соціальний захист

45011,5

126,1

31428,2

50,0

69,8

39,7

ЖКГ

2289,8

1245,8

1657,6

220,6

72,4

17,7

Культура і мистецтво

3726,9

420,7

2544,7

342,0

68,3

81,3

Засоби масової інформації

176,5

83,3

47,2

Фізкультура і спорт

931,3

7,6

572,1

12,8

61,4

169,4

Будівництво

8201,4

1393,2

17,0

Транспорт

1320,6

1843,2

830,4

952,1

62,9

51,7

Інші послуги пов»язані з економічною діяльністтю

1214,8

706,0

58,1

Охорона навколишнього природного середовища

37,7

37,7

100,0

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій

192,0

110,7

145,4

12,6

75,7

11,4

Державні цільові фонди

1305,7

206,6

15,8

Видатки не віднесені до основних груп

468,1

1759,9

353,7

1759,9

75,6

100,0

Разом:

102715,2

18817,3

73400,0

7553,3

71,5

40,1

Субвенції на спільні об’єкти

319,0

30,0

169,5

30,0

53,1

100,0

Субвенції з місцевого бюджету Д/б на виконання мі-ської програми соц.-ек.розвитку

15,0

7,0

46,7

Всього:

103049,2

18847,3

73576,5

7583,3

71,4

40,2

       з них:

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки:

103012,5

5082,5

73576,5

3282,3

71,4

64,5

Капітальні видатки

13764,8

4301,0

31,3

Протягом 9 місяців 2013 рокуі забезпечено всі галузі бюджетної сфери міста коштами на виплату заробітної плати і нарахувань на неї, на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, на придбання медикаментів і продуктів харчування, придбання основного обладнання та інвентаря та інших витрат, пов’язаних із функціонуванням установ та організацій.
Cтаном на 01 жовтня 2013 року сума кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету становить 861,3тис.грн., з якої видатки на оплату субсидій та інших поточних трансфертів – 572,5тис.грн Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету міста в сумі 288,8тис.грн., зазначена сума склалась внаслідок непроведення платежів управлінням  Державного казначейства у Славутському районі.  
 Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2013 року склала 13,4тис.грн( субсидії та  поточні трансферти)
Кредиторська заборгованість по спецільному фонду бюджету міста Славути станом на 01.10.2013 року становить 1146,5тис.грн зазначена сума склалась внаслідок непроведення платежів управлінням  Державного казначейства у Славутському районі.  
Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду склала 322,4 тис.грн.
Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за доходами – це батьківська плата за утримання дітей в закладах освіти.

 

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради                                                                         Ю. М. Долішна

 

Розміщенно в Без категорії