доступ до публічної інформації

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит подається на ім’я міського голови в довільній формі або шляхом заповнення встановленої, розпорядником інформації, форми, яку можна отримати у відповідальної особи.

Запит на інформацію має містити:

1. ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Порядок реєстрації запитів на інформацію

Запити на інформацію, що надходять на адресу Виконавчого комітету Славутської міської ради приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у відділі звернень громадян у спеціаліста по роботі із зверненнями громадян, в робочі дні з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.15;

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Запити на інформацію можна подати:

З письмовим запитом звертатися за адресою : м.Славута, вул..Соборності 15, кабінет № 4
Запити можна надсилати електронною поштою( e-mail: sl_mvk@ukr.net) або по факсу : 71233

(з вказанням теми: “Запит на доступ до публічної інформації”)

Відповідальний з питань запитів на інформацію – головний спеціаліст відділу звернень громадян Лукавська Л.М.

Телефон для контактів: 2-35-92

Відповідні форми для заповнення запитів можна отримати у спеціаліста по роботі із зверненнями громадян загального відділу та завантажити нижче.
Форма письмового запиту на публічну інформаці
Відповідь на запит можна отримати:
– поштою (вказати адресу);
– факсом (вказати номер факсу);
– електронною поштою (вказати E-mail);
– в усній формі (вказати номер телефону).
Порядок оскарження рішень

Згідно з Законом “ Про доступ до публічної інформації” відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації” рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.