Благоустрій

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                              рішенням Славутської міської ради
                                                                                              від 31 січня2014 № 15-38/2014

Правила
         благоустрою, санітарного утримання територій,
         забезпечення чистоти й порядку в м. Славута

Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти й порядку в м.Славута (надалі – Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою у місті Славуті, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста, які спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.
Дані Правила є обов’язковими для виконання на території м.Славута всіма органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами-підприємцями, органами самоорганізації населення, об’єднаннями громадян, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.
Об’єкти благоустрою м. Славута використовуються відповідно до їх
функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з врахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
Правила містять загальнообов’язкові на території м.Славута норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законодавством України.

       1. Загальні положення
1.1. Правовими підставами прийняття та дії Правил є: Конституція України,   Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування», «Про охорону культурної спадщини», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Кодекс України про адміністративні правопорушення;  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами»,  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 №115 «Про затвердження Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках», Постанова Кабінету Міністрів України  від 03.12.2009 № 1342 «Про затвердження правил паркування транспортних засобів». Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76 «Про затвердження правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», інші нормативно-правові акти в тому числі Славутської міської ради.
1.2. Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою м.Славута і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Правила визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті
Учасниками правовідносин у сфері благоустрою міста згідно з цими Правилами є
власники, керівники, уповноважені та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи,  а також посадові особи, які відповідно до вимог законодавства України уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою території міста.
Співробітництво об’єднань громадян, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою міста полягає у спільній участі щодо запобігання порушень існуючого стану благоустрою міста, реагування на факти таких порушень, виявлення порушень стосовно вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою міста, організації надання з боку державних та міжнародних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, внаслідок порушень існуючого стану благоустрою території міста.
При внесенні змін до цих Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.
Зміни до Правил затверджуються рішенням міської ради.
1.3. Контроль за виконанням вимог цих Правил здійснюють:
– Славутська міська рада;
– виконавчий комітет Славутської міської ради;
-управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою виконавчого комітету (управління);
-управління архітектури, містобудування та капітального будівництва виконавчого комітету;
– інспекція по контролю за благоустроєм міста управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою
виконавчого комітету (інспекція);
– Славутське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідемслужби;
– органи Міністерства внутрішніх справ України;
– органи самоорганізації населення;
– комунальне підприємство «Славутське ЖКО»;
– інші уповноважені органи і посадові особи, а також громадські організації.
1.4. Координацію діяльності виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, міських служб у сфері благоустрою та санітарного утримання територій, забезпечення чистоти в м.Славута здійснює один із  заступників міського голови.

2. Визначення термінів
У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
автостоянка – обладнане місце для зберігання транспортних засобів, яке знаходиться поза межами червоних ліній та обладнане відповідно до вимог законодавства України;
балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд ( далі балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію;
благоустрій міста – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися  шляхом утилізації чи видалення;
відходи побутові – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
відходи ремонтні – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;
відходи рідкі – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;
тверді побутові відходи (ТПВ) – малі побутові відходи споживання;
вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також майдани, площі, місця паркування автомобілів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;
газон – це земельна ділянка у межах міста або іншого населеного пункту, на якій ростуть природні чи штучно висіяні трави і яка виконує естетичні, оздоровчі та захисні функції;
господарюючий суб’єкт – підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, незалежно від форм власності та відомчої належності, а також приватні підприємці, що здійснюють підприємницьку та іншу господарську діяльність на території міста;
дозвіл (ордер) на земляні роботи – документ, який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами у встановленому порядку на право виконання земляних робіт з послідуючим відновленням благоустрою території;
заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охороні та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
земельна ділянка – частина  земної поверхні, що характеризується певним місцем розташування, природними властивостями, фізичними параметрами, правовим і господарським станом та іншими характеристиками;
зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг тощо;
зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території міста;
зелені насадження загального користування – міські парки, парки культури і відпочинку, сади житлових районів і груп житлових будинків, сквери, набережні, лісопарки, лугопарки, гідропарки та інші, які мають вільний доступ для відпочинку;
зелені насадження обмеженого користування – насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, спортивних споруд, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств, складських територій та інші;
 зелені насадження спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, кладовищ, ліній електропередач високої напруги, квіткарських господарств, пришляхові насадження в межах міст;
контейнерний майданчик – це територія з твердим покриттям, з ухилом у бік проїжджої частини, має огорожу з трьох сторін висотою 1,2 – 1,5 м., а також зручний під’їзд для спецавтотранспорту. Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення необхідної кількості контейнерів, виходячи з норм накопичення твердих побутових відходів;
майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру;
мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів (альтанки, павільйони, навіси, паркові арки (аркади) і колони (колонади), вуличні вази, вазони і амфори, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади, монументальна, декоративна та ігрова скульптура вуличні меблі (лавки, лави, столи), садово-паркове освітлення, ліхтарі, сходи, балюстради, паркові містки, обладнання дитячих ігрових майданчиків, павільйони зупинок громадського транспорту, огорожі, ворота, ґрати, меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо), рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски).
лінії регулювання забудови (визначені у містобудівній документації) – межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;
прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою призначена для розміщення та обслуговування житлового будинку і пов’язаних з ним господарських, технічних будівель та споруд;
присадибна земельна ділянка – земельна ділянка (обмежована, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок, господарські будівлі та споруди, сад, город тощо. За правовим статусом відноситься до земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку;
прилегла територія, належна до прибирання  – це територія до будівель юридичних та фізичних осіб, будівельних майданчиків, територій, наданих у користування, малих архітектурних форм зі всіх сторін, а саме: тротуари, зелені зони, прибудинкові, дворові території і прилеглі до них дороги. При наявності розривів між будівлями, якщо межа територій між ними не визначена виконавчим комітетом, нею вважається середина розриву. Якщо розрив складає більше 100 метрів, то рішення про межі приймає виконавчий комітет Славутської міської ради. Якщо на іншій стороні вулиці відсутні споруди, будівлі юридичних та фізичних осіб, то прибирання вулиці проводиться на всю ширину дороги з усіма елементами благоустрою (зелена зона, газони, тротуари). Прилегла  територія  в межах об’єкта господарювання  визначається:  зі сторони вулиці по всій його довжині,  в ширину в межах тротуару; з інших сторін – при наявності забудови – до середини розриву між ними, а при відсутності забудови – на відстані 15м; в окремих випадках прилегла територія визначається рішенням виконавчого комітету за мотивованим клопотанням суб’єкта господарювання;  для окремо розміщених об’єктів – по периметру 15м;
роботи з утримання об’єктів благоустрою – регулярне проведення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення нормальних умов функціонування та утримання їх у чистоті і порядку;
самочинне встановлення (малої архітектурної форми, відкритого літнього майданчика, засобу зовнішньої реклами) – це встановлення малої архітектурної форми, відкритого літнього майданчика, засобу зовнішньої реклами, дозвіл на встановлення яких не видавався або закінчився і не був продовжений у передбачені терміни або був скасований у встановленому порядку;
стаціонарна мала архітектурна форма –  одноповерхова споруда площею до 30  м. кв., яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей,  (кіоск, одноповерховий павільйон тощо);
стоянка – місце припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов’язаних з необхідністю виконання вимог Правил дорожнього руху, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу;
територія — сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах міста;
територія суб’єкту благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування та обслуговування фізичним чи юридичним особам;
утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об’єктів та елементів благоустрою;
утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;
червона лінія – геодезично фіксовані межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення, призначається для забезпечення регулювання і містобудівного контролю при забудові, реконструкції і благоустрою поселень, при виділенні земельних ділянок, встановленні умов їх використання.

 

3. Суб’єкти та об’єкти у сфері благоустрою
3.1. Учасниками правовідносин у сфері благоустрою є Славутська міська рада,
виконавчий комітет Славутської міської ради, органи державної влади, підприємства,
установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

3.2. До об’єктів благоустрою м.Славута належать:
3.2.1. території загального користування:
– парки (лісопарки, парки культури та відпочинку та інші), сади, сквери та майданчики;
– пам’ятники культурної та історичної спадщини;
– майдани, площі, бульвари, проспекти;
– вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
– пляжі;
– кладовища;
– інші території загального користування
3.2.2. прибудинкові території;
3.2.3. території будівель та споруд інженерного захисту територій;
3.2.4. території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території.
3.3. Елементами благоустрою є:
1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних
зон і доріжок;
2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та
протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у
садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах,
на прибудинкових та інших територіях;
3) будинки та споруди, їх фасади;
4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;
6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;
7) спортивні споруди;
8) обладнання місць для зупинки транспортних засобів;
9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та
відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки
місць для зупинки транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць,
будинкові номерні знаки, будинки-пости;
11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;
12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення,
установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;
13) телефонні автомати загального користування;
14) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;
15) малі архітектурні форми некомерційного призначення;
16) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або
контролю за переміщенням транспортних засобів;
17) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;
18) садові лави;
19) вуличні годинники, меморіальні дошки;
20) громадські вбиральні;
21) стовпи, опори, обладнання систем освітлення, інші інженерні споруди;
22) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

3.4. Об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, Плану забудови м.Славута, інших вимог, передбачених законодавством.

4. Порядок здійснення благоустрою та утримання території міста Славута
4.1. Організацію благоустрою м.Славута забезпечують Славутська міська рада, її виконавчий комітет та місцеві органи виконавчої влади відповідно до повноважень, установлених законом. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території міста Славута. Фінансування місцевих програм з благоустрою міста проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел в тому числі коштів грантів. Фінансування державних програм благоустрою міста та програм з благоустрою об’єктів, які перебувають у державній власності, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Рішення Славутської міської ради, її виконавчого комітету, а також місцевих органів виконавчої влади щодо благоустрою території м.Славута є обов’язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.
4.2. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.
4.2.1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.
Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних або договірних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців.
Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.
4.2.2.   Балансоутримувачів об’єктів благоустрою, які перебувають у
приватній власності, визначають їх власники.
Балансоутримувач об’єкта благоустрою, в обов’язковому порядку, здійснює заходи по облаштуванню об’єкта пандусом, зручним для його використання, спеціальними сходами, звуковими пристроями відповідно ДБН для громадян з обмеженими фізичними можливостями.
Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.
4.2.3. На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торгового, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.
4.2.4. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано чинним законодавством, або обов’язок по утриманню якої закріплено відповідним документом.
Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору відповідної форми.
4.2.5. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися здодержанням вимог та умов цих Правил.

5. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, у тому числі орендарів приміщень в сфері благоустрою території міста Славута.                         
5.1. Права та обов’язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, у тому числі орендарів приміщень в сфері благоустрою території міста:
5.1.1. Підприємства, установи, організації усіх форм власності, фізичні особи-підприємці, у тому числі орендарі приміщень у сфері благоустрою міста мають право:
– брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;
– брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно – правових актів з благоустрою міста;
– вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;
– брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;
– вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.
5.1.2. Підприємства, установи, організації усіх форм власності, фізичні особи-підприємці, у тому числі орендарі приміщень у сфері благоустрою міста зобов’язані:
– утримувати в належному стані території надані їм в установленому законом порядку;
– утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкта благоустрою (їх частини);
– усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
– усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
– проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);
– у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та утримання їх у чистоті та належному стані;
– відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства України;
– здійснювати благоустрій та утримання по периметру території, прилеглої до об’єкту або землекористування не менше 5 м, з влаштуванням благоустрою в сучасному стилі, що
не суперечить архітектурі будівель, споруд з використанням сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів (сухопресована плитка, декоративні засоби освітлення території, урни тощо) відповідно технічних умов отриманих в уповноваженому органі;
– постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, у тому числі на об’єктах з комунальною часткою власності;
– проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду ТС для комерційного використання та малих архітектурних форм некомерційного призначення, (фарбування не рідше одного разу на рік, очищення по мірі забруднення);
– відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані їм земельні ділянки (забезпечувати використання їх за цільовим призначенням, додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних  сервітутів та охоронних зон, за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф);
– розташовувати об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, в тому числі ТС  на територіях об’єктів благоустрою виключно за погодженням із відповідними органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду, органами екологічної безпеки, відповідними виконавчими органами міської ради;
– виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.
5.2. Утримання тимчасових об’єктів обслуговування населення і малих архітектурних форм:
5.2.1. Розміщення і встановлення малих архітектурних форм і елементів зовнішнього благоустрою, встановлення декоративного підсвітлення будівель і пам’ятників, опор можливе за дозволом виконкому Славутської міської ради за проектами, узгодженими з управлінням містобудування, архітектури та капітального будівництва виконкому.
5.2.2. Розміщення кіосків, павільйонів, палаток, тимчасових ринків, літніх кафе, павільйонів на зупинках транспорту та інших тимчасових об’єктів обслуговування, що вимагаються оформлення договорів оренди землі, виконується за рішенням виконкому Славутської міської ради відповідно до узгодженого у встановленому порядку проекту.
5.2.3. Розміщення зовнішніх рекламоносіїв всіх типів (об’ємні, щитові, фасадні тощо) провадиться відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Славута.
5.2.4. Господарюючі суб’єкти зобов’язані утримувати в належному стані тимчасові об’єкти обслуговування населення та малі архітектурні форми, постійно проводити їх поточний ремонт і фарбування відповідно до затвердженого проекту або паспорту зовнішнього оздоблення (фарбування), виданого відділом архітектури і містобудування виконкому.
5.2.5. Фарбування залізобетонних і металевих огорож, опор, металевих воріт повинне проводитись не менше одного разу на рік.
5.2.6. Власники тимчасових об’єктів обслуговування населення зобов’язані:
– виконувати чищення скла і вітрин не менше одного разу на два тижні у літній період, не менше одного разу на місяць у зимовий період, у випадку більш інтенсивного забруднення – по мірі необхідності;
– встановити урни та виконувати їх очистку по мірі забруднення, але не менше одного разу на день;
– укласти договір на вивіз ТПВ зі спеціалізованим підприємством;
– по мірі забруднення але не менше одного разу на день виконувати прибирання власної та прилеглої території;
– встановити у необхідній кількості туалети та виконувати їх обслуговування (власники, орендарі кафе, літніх кафе, ринків).
5.3. На територіях та інженерних спорудах, які їм належать або передані в користування, або використовуються при наданні послуг-підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов’язані проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:
– регулярно прибирати від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, льоду що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності та додатково 10 м);
– забезпечувати вивезення сміття, бруду, будь-яких відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;
– регулярно прибирати місця встановлення сміттєзбірників, контейнерних майданчиків для збору сміття, а також місця, забруднені побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;
– вивозити сміття з території загального користування, ринків та від
населення, що мешкає у будинках будь-якого житлового фонду, окрім приватного, здійснювати один раз на добу, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, але не менше ніж два рази на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних), будівельних
відходів проводити не менше ніж один раз на тиждень;
– встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати;
– очищувати опори ліній електропередач, стовпів, парканів, будівель (приведення їх в належний технічний та естетичний стан) дерев інших елементів благоустрою від бруду, написів, оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, реклами, листівок та інших інформаційно-довідкових матеріалів;
– регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення у спеціально відведені місця;
– проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;
– проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев;
– не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;
– здійснювати з додержанням встановлених норм та правил утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;
– проводити негайне відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

6. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою загального користування
6.1. Використання об’єктів благоустрою зеленого господарства.
6.1.1. Об’єкти благоустрою зеленого господарства використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони і утримання відповідно до цих Правил.
6.1.2. На об’єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:
– виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;
– самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;
– вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;
– складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
-самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
– посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;
– влаштовувати стоянки автомашин;
– влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;
– влаштовувати ігри на газонах;
– спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
– підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;
– добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;
– рвати квіти, ламати гілки дерев;
–  винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;
– випасати худобу та свійську птицю, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
– здійснювати ремонт, обслуговування та мити транспортні засоби, машини, механізми у не відведених для цього місцях.
6.1.3. Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту споруд та будівель, у проектній документації яких передбачається озеленення прилеглої території, здійснюється державною комісією з обов’язковою участю представників управління та підприємства, яке виконує поточне утримання зелених насаджень міста.
6.1.4. Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності зобов’язані організувати роботу по систематичному і своєчасному знищенню бур’янів та об’єктів рослинного карантину на прилеглих та закріплених територіях.
6.2. Порядок надання дозволу на знесення зелених насаджень регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045  “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах“ .
6.3. Охорона зелених насаджень у м. Славута:
6.3.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.
6.3.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів державного або міського бюджетів залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.
6.3.3. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження забудовник:
– огороджує дерева на території будівництва;
– в процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев;
– копає канави глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарника;
– не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;
– зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному місцевим органом влади для використання під час створення зелених насаджень;
– не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на
відстані не менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарника.

7. Санітарне очищення території
7.1. Організація прибирання території міста
7.1.1. Відповідальними за утримання в чистоті міських об’єктів та дотримання встановленого санітарного порядку є:
– на дільницях житлових будинків, при будинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів, а також прилеглих до них вулиць, тротуарів та газонів – керівники житлово-експлуатаційних підприємств всіх форм власності, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
– на дільницях підприємств, установ, організацій та прилеглих до них територіях
– керівники відповідних підприємств, установ, організацій, закладів освіти або інші посадові особи;
– на територіях будівель, що належать громадянам на праві приватної власності та прилеглих до них дільниць, тротуарів – власники будівель;
– на території парків, скверів, бульварів, газонів та інших зелених зон, пляжів та прилеглих до них територіях – підприємства й організації, за якими закріплені дані об’єкти;
– на території міських кладовищ – підприємства, що експлуатують та обслуговують дані об’єкти;
– на території залізничних колій, мостів, відкосів, насипів, переїздів, переходів через колії, що знаходяться в межах міста – організації, у віданні яких знаходяться ці об’єкти;
– на водоймах, територіях прибережних смуг та водоохоронних зон – підприємства, організації, відомства, у віданні яких вони знаходяться, а також підприємства, визначені рішенням виконкому;
– на територіях, незайнятих під забудову, звільнених та незайнятих після зносу будівель – виконком Славутської міської ради;
– на територіях, відведених під забудову, – керівники підприємств, установ, організацій, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності;
– на територіях притротуарних парковок, автостоянок, гаражів і т.ін. – балансоутримувачі, організації, що експлуатують дані об’єкти;
– на територіях в’їздів та виїздів АЗС, заправочних комплексів та прилеглих територіях, під’їздів до них – балансоутримувачі вказаних об’єктів;
– на територіях, прилеглих до окремих об’єктів реклами, – власники рекламоносіїв;
– на території встановлення банкоматів – керівники відповідних відділень банків;
– на зупинках міського транспорту, крім останніх – підприємства, визначені рішенням виконкому Славутської міської ради;
– на територіях, прилеглих до трансформаторних підстанцій, розподільчих підстанцій (пунктів), – електропостачальні організації;
– на територіях, прилеглих до котелень та теплових пунктів, – підприємства теплових мереж, теплопостачальні організації;
– на територіях санітарно-захисних зон магістральних водоводів – власники, володільці цих водоводів.
7.1.2. З метою залучення громадськості до проведення робіт із благоустрою, озеленення, підтримання чистоти і порядку  П’ЯТНИЦЯ  встановлюється днем чистоти, а також оголошуються місячники із санітарної очистки та благоустрою, встановлені рішенням виконавчого комітету міської ради.
7.1.3. Межі прибирання, благоустрою та озеленення прилеглої території встановлюються від меж закріплених території підприємств, установ та організацій міста до частини доріг. При відсутності з будь-якого боку об’єктів і споруд іншої організації межа прилеглої території визначається на відстані 30 м від огорожі підприємства, установи та організації.
7.1.4. Підприємства, установи, організації, власники малих форм, будівель, споруд, вбудовано-прибудованих приміщень в житлові та інші будівлі, всі власники тимчасових об’єктів обслуговування населення, магазинів, палаток, тентів, рекламних щитів, торгових рядів і т.ін. зобов’язані виконувати прибирання не тільки біля своїх споруд, але й прибирати прилеглу територію на відстані 10 м, з облаштуванням, посівом газонів, створенням квітників. За наявності природних меж (водойми, дороги, стіни й т.д.) прибирання виконується до цих меж.
7.1.5. Підприємства, установи, організації, вказані в абзаці 3 пункту 7.1. цих Правил, зобов’язані щодня прибирати прилеглі території.
7.1.6.Прибирання територій центральних вулиць, доріг виконується щодня.
7.1.7. Прибирання вулиць, майданів, набережних, пляжів, прибережних смуг, водоохоронних зон, мостів, тротуарів, парків, скверів, бульварів, територій ринків з прилеглими до них вільними земельними дільницями, неорганізованих санітарно-захисних зон виконується підприємствами, установами, організаціями, житлово-експлуатаційними підприємствами, орендаторами та будівельниками будь-якої форми власності, у віданні (користуванні) яких вони знаходяться або за якими вони закріплені.
7.1.8. Прибирання та очистка канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і доріг, очищення колекторів дощової та ливневої каналізації, дощоприймачів виконується підприємством, що експлуатує ці об’єкти; у дворах житлових будинків – житлово-експлуатаційними підприємствами;
на території підприємств, організацій – самими підприємствами, організаціями, а також володільцями (користувачами).
7.1.9. Відповідальність за стан проїжджої частини вулиць, зливової каналізації, оглядових та дощеприймальних колодязів, вчасний ремонт і наявність приймальних решіток, люків і водостоків покладається на підприємство, що експлуатує ці об’єкти.
7.1.10. Фарбування і білування опор мереж зовнішнього освітлення виконують підприємства, на балансі яких вони знаходяться або за якими вони закріплені.
7.1.11. З метою забезпечення чистоти й поряду в місті забороняється:
– вивозити та звалювати сміття, будівельні, господарські, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, листя, гілки, сніг у не встановлені для цього місця;
– мити автотранспортні засоби, машини, механізми у не відведених для цього місцях;
– скидати воду з теплотрас, водоводів, каналізації на проїжджу частину доріг і тротуарів при проведенні ремонтних робіт;
– скидати у водойми побутові та виробничі відходи;
– вивозити з будівельних майданчиків будівельне сміття та ґрунт у будь-які місця, крім спеціально відведених;
– спалювати промислові відходи, сміття, листя, гілля дерев на вулицях, майданах, скверах, бульварах, квітниках та на подвір’ях підприємств, установ, організацій, у приватних володіннях, на міських звалищах тощо, а також спалювати сміття у контейнерах;
– розклеювати афіші, об’яви тощо на павільйонах, стінах будівель, стовпах, деревах та інших об’єктах, не призначених для цього;
– рух забруднених та несправних машин, а також перевезення сміття, сипучих і рідких матеріалів без вжиття запобіжних заходів;
– скидати сміття з балконів та лоджій, з вікон, розвішувати килими, білизну і т.ін. на балконах і вікнах, на фасадах будинків, що виходять на вулицю, в садах, скверах;
– виконувати написи, малюнки на стінах будинків, споруд, огорожах, павільйонах автобусних зупинок;
– самовільно встановлювати гаражі, кіоски, павільйони, рекламоносії;
– складувати тару та запаси товарів біля магазинів, кіосків, павільйонів та інших торговельних об’єктів.
7.2. Прибирання міста в зимовий період
7.2.1. Період зимового прибирання встановлюється з 15 листопада по 31 березня. У випадку різкої зміни погодних умов, строки початку й закінчення зимового прибирання можуть корегуватися управлінням комунальної власності та земельних питань виконкому.
7.2.2. Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період виконується балансоутримувачами техніки в термін до 1 листопада поточного року. Організації, відповідальні за прибирання міських територій, в термін до 1 листопада повинні забезпечити завезення, заготівлю й складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів.
7.2.3. При прибиранні доріг та пішохідних доріжок у парках, скверах, на бульварах та інших зелених зонах дозволяється тимчасове складування снігу, що не містить хімічних реагентів, на завчасно підготовлені для цього майданчики, за умови схоронності зелених насаджень та забезпечення відтоку талих вод.
7.2.4. Власники або орендарі малих архітектурних форм, магазинів, павільйонів, об’єктів харчування  повинні забезпечити  очищення від снігу та криги підходи до них та простір перед ними  із обох боків.
7.2.5. Обробка проїжджої частини міських доріг, всередині дворових асфальтових покриттів, зупинок пасажирського транспорту протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду.
7.2.6. Забороняється застосування технічної солі в якості протиожеледного реагенту на тротуарах, посадочних майданчиках зупинок міського пасажирського транспорту, в парках, скверах, дворах та інших пішохідних і зелених зонах.
7.2.7. До першочергових операцій зимового прибирання вулиць відноситься:
– згрібання та підмітання снігу;
– обробка проїжджої частини доріг протиожеледними матеріалами.
7.2.8. Механізована очистка проїжджої частини вулиць повинна починатися при висоті рихлого снігу на дорожньому полотні 2,5-3 см, що відповідає 5 см нещільного снігу, що тільки-но випав.
7.2.9. У першу чергу очищуються й обробляються найбільш небезпечні та відповідальні ділянки для руху транспорту – круті спуски та підйоми, мости, перехрестя вулиць, зупинку громадського транспорту тощо. Перелік ділянок та вулиць, що вимагають першочергової обробки протиожеледними матеріалами встановлюється виконкомом Славутської міської ради та узгоджується з управлінням житлово-комунального господарства виконкому.
7.2.9. При затопленні доріг і тротуарів та виникненні ожеледиці в результаті витоків, відповідальність за очищення доріг і тротуарів від криги несуть підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться відповідні комунікаційні мережі.
7.2.10. Тротуари, дворові території та проїзди повинні бути очищені від снігу та льоду до асфальту. При виникненні ожеледиці виконується обробка піском або граншлаком фракції до 5 мм.
7.2.11. Сніг, що очищується з дворових територій та внутрішньо квартальних проїздів, дозволяється складувати на території дворів у місцях, що не перешкоджають вільному руху транспорту та руху пішоходів. Не дозволяється пошкодження зелених насаджень при складуванні снігу. Складування снігу на  територіях дворів повинне передбачати відвід талих вод.
7.3. Організація санітарного очищення міста. Вивіз твердих побутових відходів (ТПВ), великогабаритного сміття (ВГС) та відходів виробництва та споживання (ВВС)
7.3.1. Відповідальність за утримання та санітарний стан міського полігону твердих побутових відходів покладається на спеціалізоване підприємство визначене виконкомом комунальне підприємство “Славутське ЖКО”.
7.3.2. Підприємство, яке відповідає за утримання міського полігону твердих побутових відходів, забезпечує на території полігону миття та дезінфекцію контейнерів.
7.3.3. Вивезення будівельних та негабаритних відходів, які виникли в результаті будівництва або реконструкції квартир, будинків та споруд, здійснюється за рахунок замовника цих робіт.
7.3.4. На території будинковолодінь повинні бути встановлені дворові контейнера для твердих побутових відходів, для негабаритних відходів спеціально обладнані площадки.
7.3.5. Під дворовими контейнерами повинні бути влаштовані рівні, водонепроникні (бетонні або асфальтовані) огороджені майданчики, площадки.
7.3.6. Забороняється встановлювати контейнери на проїжджій частині доріг, тротуарах, газонах, в прохідних арках будинків.
7.3.7. Контейнерні площадки повинні бути постійно очищені від побутового та великогабаритного сміття, утримуватися в чистоті і порядку володільцями будівель і територій.
7.3.8. Балансоутримувачі контейнерів повинні 1 раз на рік фарбувати та постійно утримувати їх у технічно справному стані, не менше 1 разу на 10 днів, крім зимового періоду, промивати й обробляти дезинфікуючими засобами.
7.3.9. Контейнери розміщують на майданчиках, віддалених від житлових будинків, дитячих закладів та місць відпочинку на відстані не менше 20, але й не більше 100 м.
7.3.10. Строк зберігання сміття у дворових контейнерах повинен бути не більше доби влітку і двох діб – взимку.
7.3.11. Сміттєзбірники, мусоропроводи, мусорокамери регулярно в літній час піддавати санітарній обробці.
7.3.12. Відповідальність за утримання та санітарний стан контейнерів для твердих побутових відходів та контейнерних майданчиків покладається:
– розташованих у приватному секторі міста – на спеціалізоване підприємство;
– розташованих у житловому фонді міста – на відповідні житлово-експлуатаційні підприємства;
– розташовані на територіях підприємств, або прилеглих до них територіях – на відповідні підприємства.
7.3.13. Біля зовнішніх входів у приміщення підприємств, установ, житлових будинків, відкритих павільонів та кіосків повинні бути встановлені урни для сміття.
Відповідальність за встановлення і прибирання урн для сміття покладається на підприємства.
7.3.14. Прибирання сміття, що залишається при відвантаженні з контейнерів у сміттєвоз, виконується працівниками підприємства, що здійснює вивіз ТПВ і ВГС.
7.3.15. Керівники житлових організацій, підприємств і установ, учбових закладів, підприємств торгівлі й громадського харчування, медичних, дитячих закладів та інших підприємств зобов’язані укладати договори з підприємствами, що мають право на проведення робіт по боротьбі з комахами і гризунами.
7.3.16. Власники об’єктів, що вводяться в експлуатацію, зобов’язані укласти договір на вивіз сміття зі спеціалізованим підприємством.
7.3.17. Плата за вивіз сміття виконується відповідно до затверджених в установленому порядку тарифів і норм у строки, визначені договором.
7.3.18. Вивіз ТПВ з відомчого житла може виконуватися власним транспортом на діючий полігон ТПВ з придбанням відповідних талонів у спеціалізованого підприємства КП “Славутське ЖКО”.

8. Благоустрій у приватному секторі
8.1. Загальні засади благоустрою у приватному секторі.
8.1.1. Проїжджа частина вулиць, узбіччя, автобусні зупинки, зливова каналізація, освітлювальні опори обслуговуються  КП “Славутське ЖКО”.
8.1.2. Зелені насадження, крім плодово-ягідних дерев та чагарників на територіях загального користування утримуються за рахунок міського бюджету  КП “Славутське ЖКО”.
8.2. Права та обов’язки власників приватних будинків
8.2.1. Власники приватних будинків у сфері благоустрою м.Славута на території приватної забудови зобов’язані:
– постійно утримувати в належному санітарному стані територію перед будинком разом із зеленими насадженнями до проїжджої частини;
– укласти договори на вивіз ТПВ із КП “Славутське ЖКО”;
– утримувати у справному стані огорожі, паркани тощо;
– систематично викошувати на прилеглій до будинку території бур’яни;
– на фасаді свого будинку в обов’язковому порядку встановити аншлаги з найменуванням вулиці, номеру будинка. Зовнішній вигляд напису (шрифт, розмір букв і цифр, відстань між буквами, колір) погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та капітального будівництва виконкому Славутської міської ради.
8.2.2. Власники приватних будинків у сфері благоустрою м.Славута на території мікрорайону приватної забудови мають право:
– висаджувати на прилеглій до будинку території зелені насадження, в тому числі плодові та декоративні дерева;
– утримувати свійську худобу на своєму подвір’ї, але не більше однієї тварини або, за погодженням із сусідами, дві та більше тварин;
– утримувати собак в огороджених подвір’ях із попереджуючим написом при вході про наявність собаки. Утримувати собак без прив’язі можна лише у вольєрах.

 

9. Відповідальність підприємств, установ, організацій усіх форм власності, власників, балансоутримувачів, орендарів, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців за порушення  цих Правил.
9.1. Протоколи, що підтверджують  факт порушення п.п. 9.2.1.-9.2.36. цих Правил, мають право складати і надавати (скеровувати) порушнику посадові особи, уповноважені виконавчим комітетом Славутської міської ради відповідно до ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
9.2.   Адміністративна відповідальність за порушення Правил настає у випадках:
9.2.1. Виконання робіт пов’язаних з порушенням об’єкту благоустрою без письмового дозволу на проведення даних робіт, якщо отримання такого дозволу передбачено чинним законодавством.
9.2.2. Відсутності огорожі небезпечної зони та освітлення розкопаного місця чи перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій, згідно з проектом виконання робіт.
9.2.3. Неякісного відновлення благоустрою об’єкта після виконання земляних, будівельних, ремонтно-будівельних робіт.
9.2.4. Розміщення рекламних конструкцій без відповідного дозволу.
9.2.5. Засмічення території (під час будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів чи споруд) за межами огорож цих об’єктів і споруд ґрунтом, будівельним сміттям тощо, утворених при виконанні відповідних робіт.
9.2.6.  Несвоєчасного вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків.
9.2.7. Завантаження контейнерів для побутового сміття будівельним сміттям, металобрухтом.
9.2.8. Ухилення від укладання типового договору з спеціалізованим підприємством про надання послуг вивезення та утилізації побутових відходів.
9.2.9.  Вивезення та звалювання в не відведених для цього місцях відходів, трави, гілок, деревини, листя, снігу.
9.2.10. Спалювання на території міста листя, гілок, відходів виробництва, а також спалювання сміття в контейнерах, урнах та на контейнерних майданчиках, у дворах.
9.2.11. Забруднення доріг й інших міських територій внаслідок виносу бруду за колесами автомобілів.
9.2.12. Знищення зелених насаджень без спеціального на те дозволу.
9.2.13. Захаращення зеленої зони будь-якими матеріалами, влаштування звалищ сміття, вибірка піску, глини, випасання худоби або свійської птиці на зелених зонах, розпалювання вогнища, засадження городів у не відведених для цього місцях, ламання дерев, кущів, установлення на зелених зонах торгових точок без дозволу виконкому міської ради.
9.2.14. Наїзд транспортним засобом на тротуари (крім випадків, передбачених Правилами дорожнього руху), пішохідні доріжки, зелені зони, декоративні огорожі та паркування на них.
9.2.15. Миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та необладнаних для цього місцях.
9.2.16. Самовільне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійної і тимчасової огорожі, риштування, палаток, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами (несвоєчасна їхня перереєстрація), місць торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків тощо у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.
9.2.17. Самовільне влаштування городів.
9.2.18. Розміщення дорожніх знаків без погодження із Державтоінспекцією, власником доріг.
9.2.19.  Розміщення оголошень, афіш, листівок, плакатів тощо у не відведених для цього місцях. Відповідальність за порушення цієї заборони несе організація, власник чи особа, яка здійснює розповсюдження оголошень, афіш, листівок, плакатів тощо.
9.2.20. Проведення робіт, пов’язаних з переобладнанням, реконструкцією основних конструктивних елементів будівель, інженерних комунікацій і мереж, у т.ч. систем інформаційних комунікацій та обладнання, без узгодження з організаціями й підприємствами, у веденні яких знаходиться житловий фонд, інженерні комунікації та мережі.
9.2.21. Розміщення зливових ям та септиків з порушенням Державних будівельних норм та за межами приватних домоволодінь.
9.2.22. Ухилення від утримання території (викошування бур’янів) поблизу прибудинкових територій та територій прилеглих до земельних ділянок приватного сектору, а також територій підприємств,  установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, у тому числі орендарів приміщень,  та прилеглих та закріплених територій до підприємств, організацій, установ, об’єктів торгівлі та побутового обслуговування.
9.2.23. Несвоєчасне прибирання снігу і льоду із тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, місць паркування автомобілів, покрівель, прибудинкових територій, територій підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, у тому числі орендарів приміщень,   прилеглих до них територій; несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.
9.2.24. Відсутність урн для сміття на об’єктах, де їх обов’язкова наявність передбачена цими Правилами.
9.2.25. Витоки води, фекалій на впорядковані території.
9.2.26. Самовільне зайняття території (частини території) об’єкта благоустрою міста.
9.2.27. Складування ґрунту, будівельних матеріалів, тари, конструкцій, виробів за межами будівельного майданчика або на територіях загального користування, в тому числі на вулично-дорожній мережі.
9.2.28. Випасання худоби, свійської птиці, вигулювання та дресирування тварин у не відведених для цього місцях.
9.2.29. Відсутність аншлагів (табличок) з назвою вулиці та номером будинку.
9.2.30. Скидання у водоймища побутових та виробничих відходів, що забруднюють воду.
9.2.31. Самовільне встановлення господарських будівель, споруд, конструкцій, ведення підсобного господарства, утримування тварин та птиці на об’єктах благоустрою.
9.2.32.  Неналежне утримання вулично-дорожньої мережі, зливової каналізації, дощоприймальників, ревізійних, оглядових, переливних колодязів, акумулюючих ємностей, вигрібних ям, колодязів зв’язку та інших елементів системи інженерних мереж.
9.2.33. Неналежне утримання приміщень, споруд  і будівель, несвоєчасне виконання робіт з реставрації, ремонту й фарбуванню фасадів вказаних об’єктів або їх окремих елементів, огорож чи парканів, не виконання робіт та не вжиття  заходів по підтримуванню чистоти й справного стану розташованих на фасадах інформаційних  табличок, пам’ятних дошок.
Відповідальність за вказане правопорушення покладається на власників майна, а у разі якщо воно передано в найм, оренду,  в повне господарське відання, оперативне управління тощо іншим юридичним чи фізичним особам, відповідальність покладається відповідно на орендаря, наймача або балансоутримувача.
9.2.34. Порушення режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення.
9.2.35. Неналежне утримання та ремонт пандусів та спеціальних місць для паркування автомобілів, які перевозять інвалідів.
9.2.36.  Незаконне підвищення або зниження рівня води у водних об’єктах, що знаходяться в межах міста.
9.3.   Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку
припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк.
У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.
9.4. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою.