Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюються проект рішення «Про затвердження норм витрат води для споживачів м. Славута», розроблений з метою приведення місцевих нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства та забезпечення врегулювання відносин між Славутським управлянням водопровідно-каналізаційного господарства та споживачами міста, що не мають засобів обліку води.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань в місячний термін з дня опублікування повідомлення за адресою: м. Славута, вул. Соборності, 7 каб.№9 (відділ з питань регуляторної політики та підприємства виконавчого комітету міської ради), тел. 2-19-40.

ПРОЕКТ регуляторного акту
«Про затвердження норм витрат води для споживачів м. Славута»

З метою поліпшення порядку обліку питної води, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», «Правилами надання послуг з центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 року, ст.8, 15 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення», затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005р. №148, згідно з «Будівельними нормами і правилами 2-04…01-85 «Внутрішній водопровід та каналізація» та на підставі ст.30,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою досконалого проведення розрахунків з підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності та населенням м.Славута виконавчий комітет Славутської міської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Славутському управлянню водопровідно-каналізаційного господарства норми витрат води для споживачів м.Славута, згідно додатоку.
2. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Остапчука В.В.

Міський голова В.Б.Сидор

Початок регуляторної процедури

До уваги мешканців міста. Оприлюднюється проект рішення «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Славути, затвердженого рішенням Славутської міської ради № 16-30/2013 від 31.05.2013 р.», розроблений з метою приведення зазначеного Порядку у відповідність із змінами чинного законодавства. Додаткова інформація за тел. 2-19-40.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін до Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності на території міста Славути, затвердженого
рішенням Славутської міської ради № 16-30/2013 від 31.05.2013 р.

У зв’язку з набранням чинності 16.06.2013 року Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням» від 14.05.2013 р. № 233-VII, з метою приведення Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Славути, затвердженого рішенням Славутської міської ради № 16-30/2013 від 31.05.2013 р. у відповідність до вимог чинного законодавства, керуючись ст. 25, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділів 2, 3 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Славути, затвердженого рішенням Славутської міської ради № 16-30/2013 від 31.05.2013 р., виклавши їх у наступній редакції:

«2. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ТС
2.1. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до Славутської міської ради із заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС, надання дозволу на розробку архітипу і схеми розміщення ТС та на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
2.2. До заяви про можливість розміщення ТС додаються:
– графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником на відкоригованій топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;
– реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація);
Цей перелік документів є вичерпним.
2.3. За результатами опрацювання заяви, з урахуванням рекомендацій постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, екології, благоустрою та адміністративно-територіального устрою, Славутською міською радою приймається рішення про відповідність намірів щодо місця розташування ТС, надання замовнику дозволу на розробку архітипу, схеми розміщення ТС та на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
2.4. В разі надходження до міської ради двох та більше заяв від суб’єктів господарювання про можливість розміщення ТС на одному і тому ж місці, надається пріоритетне право на отримання паспорту прив’язки ТС тому замовнику, заява якого в зареєстрована раніше.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТС.

3.1. Архітип та схема розміщення ТС розробляються суб’єктом господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.
3.2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення ТС, замовник звертається із відповідною заявою до Славутської міської ради про його затвердження та передачу земельної ділянки для розміщення ТС на умовах особистого строкового сервітуту шляхом укладення відповідного договору.
3.4. Для оформлення договору заявник замовляє в управлінні Держземагенства у Славутському районі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки щодо якої встановлюється земельний сервітут.
3.5. Договір про встановлення особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності укладається на строк, що не перевищує п’яти років та може бути продовжено виключно за рішенням міської ради.».

4. Доповнити Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Славути розділом 6, при цьому розділ 6 вважати розділом 7:

«6. КОНТРОЛЬ ТА ДЕМОНТАЖ
6.1. ТС , що розміщуються протиправно (самовільно встановлені), а саме:
– розміщенні з порушенням цього Порядку;
– розміщені без отримання паспорту прив’язки та без договорів відповідно до цього Порядку;
– що продовжують розміщуватись після закінчення терміну дії паспорту прив’язки та відповідних договорів;
– що розміщуються з відхиленням від параметрів, визначених паспортом прив’язки, що продовжують розміщуватись після закінчення терміну дії документів, виданих до затвердження цього порядку.
6.2.Факт порушення фіксується в акті обстеження, який складається представниками Управління.
6.3. Порушнику видається письмове попередження з вимогою демонтажу самовільно встановленої тимчасової споруди. У приписі встановлюється місячний термін для усунення порушень.
6.4. У випадку невиконання попередження демонтаж здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради за рахунок власника.
6.5.У разі невиконання попередження демонтаж здійснюється Управлінням. До демонтажу залучаються за їх згодою представники Славутського РВ УМВС України у Хмельницькій області, а також відповідні комунальні підприємства, підрядні організації, спеціалісти тощо.
6.6. При здійсненні демонтажу власник самостійно відкриває об’єкт та звільняє його від товарно-матеріальних цінностей і іншого майна, про що представниками виконавчого комітету Славутської міської ради складають акт та здійснюють демонтаж ТС.
6.7. У разі відсутності (переховування, хвороба, знаходження у відрядженні тощо) власника самовільно встановленої ТС, відкриття об’єкту проводиться в присутності представників Славутського РВ УМВС України у Хмельницькій області, про що також складається відповідний акт та здійснюється опис товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, що знаходиться в ТС. Після проведення опису, самовільно встановлений ТС об’єкт закривається та опечатується. ТС може бути демонтовано та переміщено до місця зберігання в опечатаному вигляді.
6.8. Акти та опис, вказані в п. п. 6.6, 6.7. Порядку складаються в двох екземплярах, які підписуються представниками органу місцевого самоврядування та власником відповідної самовільно встановленої ТС; один екземпляр надається власнику інший зберігається в Управлінні. У разі відсутності власника ТС або його відмови від отримання акту, про це робиться відповідна відмітка.
6.9. На місці демонтованого ТС обов’язково розміщується оголошення (способом, що залежить від умов місцевості) із зазначенням підстав проведення демонтажу, місце зберігання демонтованого ТС, контактні дані відповідних посадових осіб.
6.9.Демонтована ТС зберігається на спеціальному штрафному майданчику та може бути повернена власнику після відшкодування витрат на її зберігання, демонтаж та транспортування тощо. Речі, що знаходились в ТС мають бути повернуті його власнику.
6.10. Демонтовані ТС видаються їх власнику при пред’явленні документів, що посвідчують особу та підтверджують право власності на ТС чи законного володіння, користування нею, підтверджують право власності на товарно-матеріальні цінності, інші речі, що знаходились у ТС; документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем, переміщенням та зберіганням ТС.
6.11. У разі, якщо власник ТС протягом одного місяця не вжив дії щодо повернення йому ТС, ТС може бути реалізована уповноваженим комунальним підприємством для відшкодування витрат на її зберігання, демонтаж та транспортування.
6.12. Правила даного розділу, з урахуванням особливостей, застосовуються до демонтажу торговельних майданчиків та засобів пересувної мережі».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин, екології, благоустрою та адміністративно-територіального устрою (Кушніров В.М.), а організацію його виконання – на заступника міського голови Калюжнюк Л.Р.

Міський голова В.Б.Сидор

Щиро вітаю працівників Державної податкової служби з професійним святом

Щиро вітаю працівників Державної податкової служби з професійним святом.

Від вашої енергії та наполегливості великою мірою залежить наповнення державної казни, вирішення тих важливих соціально-економічних завдань, які стоять сьогодні перед нашою країною.

Вірю, що ваша сумлінна праця сприятиме утвердженню партнерських відносин з платниками податків, впровадженню сучасних ефективних методів господарювання, підвищенню добробуту наших громадян.
Бажаю вам міцного здоров’я, щасті та нових професійних здобутків.
З повагою – Славутський міський голова В. Сидор.

Шановні представники молодого покоління!

Шановні представники молодого покоління!
Від щирого серця вітаю вас із Днем молоді!
Молодість – це найкраща пора в житті людини, це час надій та відкриттів, випробувань та помилок. Час кохання, віри у власні сили і прагнення перетворити світ. Молодим відкриті усі дороги, підвладні будь-які вершини. Молодь – це сила, за якою майбутнє нашої громади та України.
У цей святковий день бажаю вам великого людського щастя, світлої долі, фізичної та духовної сили, упевненості в завтрашньому дні. Зичу кожному якнайдовше зберегти в душі чистоту помислів, честолюбство планів та нестримну енергію для їх здійснення, а також те, що є основною рушійною силою молодості, – віру.
Залишайтеся завжди молодими!
З повагою – Славутський міський голова В. Сидор.

День Конституції України

28 червня – День Конституції України
Шановні славутчани!

Сучасна Конституція України є гідним нащадком найдемократичнішого документа в історії українського народу – конституції Пилипа Орлика. Але головним залишається саме дотримання її основних норм та положень, що є найвищим етапом розвитку суспільства. Нажаль, є люди, які, підпорядковують під себе законодавство, отримуючи від цього певні привілегії в той час, як безкоштовна освіта, медицина – це те, на що український народ вже і не сподівається. Проте, так само як ми повинні дотримуватися канонів основного духовного закону християнина – Біблії, ми, як справжні українці, маємо ще й дбати про виконання основного закону держави – Конституції України.
Всі ми прагнемо, щоб задекларовані права стали реальністю, щоб люди почували себе захищеними і впевнено дивилися у майбутнє. Коли кожен громадянин України відчує, що його життя, здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека дійсно визнані найвищою цінністю, тоді ми зможемо з гордістю заявити: Україна стала демократичною державою!
Бажаю Вам щоб у своєму конституційному розвитку наша держава завжди дотримувалась норм та положень основного закону.
Зі святом!

З повагою,
Міський голова В. Сидор.

І знову ми перші

Нещодавно, на березі Чорного моря в місті Скадовську Херсонської області відбувся Всеукраїнський відкритий конкурс-фестиваль дитячої художньої творчості «Єдина родина» на базі ДОТ «Бригантина». Учасниками фестивалю стали дитячі художні колективи позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів різних регіонів України. Фестивальна програма складалась з відкриття та закриття фестивалю, презентації творчих колективів (адже кожен колектив повинен був представити свою «візитну картку» у відповідному жанрі), з виступів учасників фестивалю, екскурсійних та оздоровчих програм. Місто Славуту на цьому фестивалі представляли учасники зразкового хореографічного ансамблю «Альянс» на чолі з Аллою Григорівною Терентьєвою. Вихованці колективу з гідністю представили наше місто, адже повернулися з перемогою – I почесним місцем в номінації «Естрадна хореографія», середня вікова категорія.
За словами Алли Григорівни, їм усе дуже сподобалось, а колектив «Альянс» на фестивалі усі називали найкреативнішим. «Конкурс був дуже цікавий, насичений різноманітними розважальними заходами – ділиться своїми враженнями керівник ансамблю, – Діти мали змогу не лише взяти участь у фестивалі, а й відпочити. Адже конкурс проходив на базі дитячого табору «Бригантина». Усі отримали величезне задоволення. Щовечора проводились різноманітні розважальні масові заходи і жоден з них не пройшов без участі наших дітей. Нас навіть запросили до участі у гала-концерті в сусідньому таборі. А ще для учасників фестивалю був проведений танцювальний майстер-клас».
Також Алла Григорівна поділилась досвідом керування колективом у 157 дітей: «До кожного має бути індивідуальний підхід. Адже кожна дитина є своєрідним окремим світом, який має свої особливості. Тому й ставитись до них потрібно по-особливому. Часом похвалити, а часом і насварити, – розповідає Алла Григорівна, – Можу сказати, що дуже мало дітей йдуть з колективу. Практично лише ті дітки, в яких справді не виходить. І це є високим показником. Керівникові творчого колективу треба викладатись на повну. Часто забувати про відпочинок і брати роботу додому».
Серед вихованців-випускників ансамблю уже є й ті, які бажають поєднати своє життя з хореографією і на даний час навчаються в університетах професії хореографа.
Своє почесне звання «зразковий» «Альянс» отримав у 2008 році і з цього моменту розпочалось його бурхливе творче життя. Зразковий хореографічний ансамбль «Альянс» динамічно розвивається, постійно ставить перед собою все нові й нові завдання та впевнено йде до основної мети – бути кращими. Це не перша перемога в історії існування цього колективу. Ансамбль уже відзначився не лише в нашому рідному місті, а й далеко за його межами: «Обласний конкурс-фестиваль «Барви дитинства», «Обласний конкурс «Ритми часу» (I місце), «Ритми часу 2011» (I та II місця). Неодноразово, з успіхом, відвідував й міжнародні конкурси у Польщі, Італії, Австрії, Угорщині. У Болгарії, в місті Несебр «Альянс» став переможцем конкурсу «Сонце, радість, краса 2010». У його складі 6 навчальних груп, в яких навчаються мистецтву сучасного танцю 157 дітей від 5 до 17 років. Концертний репертуар ансамблю різноманітний, враховує виконавські можливості всіх вікових груп та налічує 20 номерів різного жанру. Шикарні різноманітні різнобарвні неповторні костюми, оригінальні новаторські постановки, професійно підібрана музика – усе зроблено власними спільними силами.
Під час розмови Алла Терентьєва неодноразово говорила про те, що їхній колектив наче одна велика сім’я. А натхнення вона черпає саме у них, у своїх дітях. На запитання про головний секрет успіху зразкового хореографічного ансамблю «Альянс» Алла Григорівна з посмішкою відповіла: «Їх просто треба любити!» І в цих словах було стільки тепла та щирості, що не залишилось сумнівів у сказаному.
Вероніка Чернега,
фото з архіву зразкового
хореографічного ансамблю «Альянс»

Славутчани на регіональному святі танцю

Нещодавно чотири танцювальні колективи міського Палацу культури взяли участь в регіональному святі танцю «Золоте коло», яке пройшло у місті Шепетівка. Традиція проведення заходу була розпочата ще у 2004 році в місті Хмельницькому у рамках Всеукраїнського фестивалю танцю.
Цього року свято відбулося особливо яскраво, адже підготовлена дводенна програма виявилася доволі насиченою. Завітали до Шепетівки ансамблі танцю із міст Хмельницького, Кам’янець-Подільського, Ізяслава, Волочиська, Деражні, смт Теофіполь, Білогір’я, Чемерівці та Городецького районну.
Місто Славута представили ансамбль стилізованого народного танцю «Калейдоскоп» (керівник – Світлана Іванець), хореографічна студія мажореток «Тріумф» (керівник – Ірина Марчук), ансамбль сучасного танцю «Фрістайл» (керівник – Валерія Агєєва), хореографічний ансамбль «Колорит» (керівник – Ірина Марчук).
Ділилися з нами враженнями від участі у святі директор Палацу культури Ірина Марчук:
– Таке свято – це завжди прекрасна можливість талановитій молоді проявити свою хореографічну майстерність, познайомитися із творчими досягненнями інших колективів та окремих виконавців, поділитися досвідом роботи, поспілкуватися.
Приємно відзначити, що наші славутські колективи гідно представили себе на регіональному рівні та стали дипломантами фестивалю.

Прес-служба Славутського МВК.

До букету весняних перемог

Відомо, що кожна дитина з самого народження володіє величезними можливостями, в тому числі і творчими здібностями. Талант – це не лише дар природи, життєвий успіх залежить також від спеціально організованого освітньо-виховного процесу. В цьому напрямку і працюють педагоги Станції юних техніків. Колектив СЮТ ставить на меті створення умов для розвитку природних здібностей школярів через пробудження інтересу до науки і техніки, формування технічної грамотності вже з молодшого шкільного віку. Для наймолодших дітей, які ще не володіють основами креслення і конструювання, працює гурток «Початкового технічного моделювання». На основі розгорток діти з допомогою керівника гуртка Тетяни Пекач створюють моделі техніки, вивчають різні технічні терміни, перші закони фізики тощо.
Зазвичай весна у гуртківців Станції юних техніків насичена масовими заходами, конкурсами, змаганнями, виставками різного рівня. Ось і ця весна не стала виключенням. Вже третій рік поспіль команда Славутської СЮТ стала переможцем обласних змагань з початкового технічного моделювання, і другий рік – учасником Всеукраїнських змагань. Захищала честь Хмельниччини у цьому році команда у складі учениці 4 класу ЗОШ № 6 Вікторії Мартинюк та учня НВО № 2 «Дошкільний заклад – початкова школа» Андрія Гедзюка. Приємно відзначити, що наші юні славутчани здобули І місце.
Діти, що виступали на змаганнях, мали змогу не лише якісно представити свої знання та вміння на конкурсних випробовуваннях, але і добре відпочити у місті Києві. В програму відпочинку було включено відвідування страусиної ферми, де діти почули цікаві факти про вирощування цих незвичних для нашої місцевості тварин, побачили кумедні ситуації із життя страусів. На другий день після конкурсу гуртківці відвідали зоопарк, парк розваг й атракціонів. На закритті змагань вони були учасниками театралізованого піратського дійства, яке приготували для них столичні артисти. Це неабияк піднесло дітям настрій, сприяло створенню доброзичливої емоційної атмосфери, допомогло перемозі.
А ще одним стимулом для перемоги була можливість поїхати на відпочинок до дитячого табору «Артеку». Так нещодавно повернулась з відпочинку у таборі минулорічна переможниця цих змагань учениця 4 класу НВО № 2 «Дошкільний заклад – початкова школа» Олена Степанюк. Перед від’їздом Оленка дуже хвилювалася: як же вона там буде сама, без підтримки рідних, знайомих. Але повернувшись, вона не була розчарована поїздкою, адже там зібрались талановиті творчі особистості з усієї України, кожна з яких – індивідуальність, з якими цікаво та змістовно можна провести час.
Під час інтерв’ю в газеті «Освіта України» наша вихованка Вікторія Мартинюк сказала:
-Усі запитують: «Чому ти на танці не ходиш, чи на бісероплетіння, ти ж дівчинка?!», – я з гордістю відповідаю: «Мені подобається технічна творчість! Хто сказав що дівчинка не може бути конструктором чи технічним дизайнером?».
Ось такі вони, наші вихованці, наші переможці, що талановиті у всьому: творчості, дружбі, радості спілкування, вмінні підтримати один одного, цінувати наставника, відданій любові до техніки.
У травні було підведено підсумки участі гуртківців СЮТ в обласній заочній виставці – конкурсі з початкового технічного моделюванні, де наші діти вибороли І командне місце та зайняли 7 призових. Серед них: учень НВО № 2 «Дошкільний заклад – початкова школа» Андрій Гедзюк, учень 4 класу ЗОШ №4 Юрій Шинкарчук, учень 3 класу ЗОШ №3 Андрій Мельник, учень 3 класу НВК«ЗОШ гімназія» №5 Дмитро Степанюк, учениця 4 класу ЗОШ №4 Світлана Коновалюк, учениця 3 класу НВО № 2 «Дошкільний заклад – початкова школа Анастасія Шушковська, учениця 3 класу ЗОШ №4 Іванна Форсюк.
З гарним результатом пройшла і обласна виставка – конкурс «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» – ІІІ командне місце. На конкурс було представлено 108 робіт з усіх районів та міст області. До складу призерів за підсумками цієї виставки ввійшли 4 гуртківця СЮТ: учень 9 класу ЗОШ № 6 Олег Кухар, учень 8 класу НВК «ЗОШ, гімназія» Євген Пантелеймонов, учень 8 класу ЗОШ № 4 Роман Соловей, учень 4 класу НВО № 2 «Дошкільний заклад – початкова школа» Олександр Таіров.
В процесі праці діти придумують багато нового, що допомагає розвивати просторове мислення – необхідну якість майбутнього конструктора. Вони починають розуміти, що своїми роботами можуть приносити радість і собі і близьким, а значить у майбутньому будуть значущими.
Знання, практичні навички, отримані на заняттях в СЮТ, допоможуть їм при виборі професії, якщо хтось захоче стати архітектором, конструктором, дизайнером, а головне вони вийдуть в життя творцями, майстрами своєї справи.
Змагання показали, що не бідніє наша країна талантами, а ще точніше – у юних техніків є майбутнє, тому що є молодість, творчість, талант, самовідданість і безмежна вірність технічній творчості.
Заступник директора СЮТ
з НВР О. Бережна

Новий сезон табору «Веселкова Республіка» відкрито

Початок літа для більшості школярів знаменує старт тримісячного літнього відпочинку, проте для вихованців Будинку дитячої творчості закінчення чергового навчального року – активна пора для різноманітних корисних справ.
Так, минулої п’ятниці ось уже котрий рік поспіль розпочав свою роботу табір праці та відпочинку «Веселкова республіка» Будинку дитячої творчості, який зібрав у своїх загонах близько 110 веселих та працьовитих, дружних та активних представників славутської юні.
Табір праці та відпочинку відрізняється від інших, адже його учасники водночас поєднують приємне проведення дозвілля із турботою про чистоту та ошатність рідного міста. Хоч і працюють у таборі наполегливо, проте для відпочинку також знаходиться час.
Весь період роботи табору дітей будуть супроводжувати керівники його 4-х загонів: Вікторія Березок та Оксана Турчак (загін «Енерджі»), Людмила Захарчук та Людмила Романюк (загін «Драйв»), Світлана Рибіцька та Олена Онопрійчук (загін «Невгамовні»), Лариса Музиченко та Тетяна Гузенко (загін «Максимум»). Президент табору праці та відпочинку – Людмила Задворна.
Розпочалася чергова табірна зміна весело та завзято, адже протягом 18 днів на вихованців табору чекає безліч приємних моментів, отриманих від вміло поєднаних відпочинку та праці.
Вітали таборівців із відкриттям нового сезону почесні гості: начальник міського управління освіти Наталія Пшетоцька, завідувач інформаційно-методичного центу управління освіти Тетяна Дубіна, методист ІМЦ Жанна Перуцька, директор БДТ Ірина Руденко. Наталія Анатоліївна передала молоді вітання від міського голови Василя Сидора, а також зазначила, що на закінчення роботи табору найкращий загін отримає у подарунок поїздку до Львова, а це, у свою чергу, буде чудовим стимулом для таборівців до праці.
На святі не обійшлося і без розважальної програми, яка у вигляді музичних та танцювальних номерів, цікавих сценок та конкурсів стала як для «веселківців», так і для гостей відкриття приводом для приємного настою та заряду позитивом.
Тож бажаємо учасникам «Веселкової Республіки» та їх керівникам натхнення у роботі та корисного проведення часу.

Веселі та активні

Оздоровча кампанія-2013 у Славуті стартувала вдало та яскраво. Сотні славутських школярів із радістю відвідують пришкільні табори, де цікаво проводять час разом зі шкільними друзями.
За тим, як вміють відпочивати та веселитися учасники таборів разом зі своїми керівниками, можна було спостерігати 7 червня на майданчику біля спорткомплексу «Здоров’я». Саме сюди із цікавістю крокували дітлахи, щоб взяти участь у флешмобі – розвазі, що в буквальному значенні означає «спалахуючий натовп». Простими словами, це дійство полягає в одночасному виконанні дій за участю великої кількості людей, що й надає йому неабиякої яскравості.
За командами ведучої Жанни Перуцької дітлахи згуртувалися у відповідні колони та з нетерпінням чекали миті участі у флешмобі. Навчали дітлахів танцювальним рухам творчі керівники Будинку дитячої творчості м. Славута Лариса Музиченко та Людмила Дунайчук, які намагалися максимально розвеселити та розрухати малечу, що їм і вдалося зробити. Крім того, спробували свої сили у цій розвазі й керівники таборів, за якими активно вболівали їх вихованці.
Тож флешмоб, особливою рисою якого є масовість емоцій, «заразив» славутських школярів веселим настроєм та позитивом. Крім цього, такий захід став чудовою спортивною розминкою та приніс чимало користі для молодих організмів.

Екомода по-славутськи

Минулого тижня у рамках оздоровчої кампанії пройшов показ дитячої екологічної моди серед учнів загальноосвітніх закладів – учасників позашкільних таборів. Відбулося дане дійство біля спорткомплексу «Здоров’я».
Юні славутчани демонстрували цікаві та оригінальні костюми із різноманітних підручних матеріалів: паперу, прищепок, поліетиленових пакетів, дисків, сумок для покупок та багато інших. Правду говорять, що фантазії немає меж, адже ековитвори дівчат та хлопців просто вражали своєю красою та незвичністю.
Без сумніву, такі заходи здатні привернути увагу людей, головним чином, молоді, до важливості вирішення екологічних проблем, пропагандувати необхідність особистої відповідальності кожного в збереженні навколишнього середовища, підвищувати творчий потенціал підлітків.

Спорт для всіх у кожному дворі

Під такою назвою у перші дні шкільних канікул стартувала літня спартакіада серед мікрорайонів міста. Захід проходить у декілька етапів впродовж трьох місяців серед дітей, молоді та дорослого населення. В програмі – змагання з популярних видів спорту серед жителів міста, а також різноманітні конкурси та ігри. Перший етап пройшов на стадіоні «Факел» (мікрорайон «Сонячний») та був присвячений Дню захисту дітей. У змаганнях та конкурсах з 7-ми видів брали участь діти та підлітки до 15-ти років.
У змаганнях з міні-футболу взяли участь усі мікрорайони міста. Попередньо команди були розбиті на підгрупи, а потім у фінальних іграх розігрувалися призові місця. Бронзові нагороди дісталися команді «Баварія» (військове містечко, капітан Олександр Ознамець). А у грі за головні нагороди зустрілися команди «Барселона» (р-н ЗОШ №3, капітан Костя Музиченко) та «Борусія» (центр міста, капітан Олександр Стасюк). Впевнену перемогу отримала «Борусія», це не випадково. Кістяк команди склали вихованці тренера Славутської ДЮСШ з футболу А. Кузмінчука, якій на громадських засадах очолює клуб дворового футболу «Шкіряний м’яч». В цьому році його вихованці впевнено виграли обласні зональні змагання клубу «Шкіряний м’яч» та гідно виступили у фіналі в м. Кам’янець-Подільский. Кращими гравцями турніру визнані Олександр Стасюк («Борусія»), Олександр Ознамець («Баварія»), а кращим воротарем став Валентин Горох з команди переможців турніру.
Конкурс баскетбольних снайперів користуються великою популярністю серед дітей та підлітків. У напруженій боротьбі в серіях брусків по баскетбольній корзині перемогу отримав Богдан Загрубський (центр міста), а слідом фінішували Максим Гаврілюк та Дмитро Терентьєв (обидва з м-ну «Сонячний»).
Любителі шашок провели свій турнір, який виявився найтривалішим за часом та за кількістю охочих позмагатися. Велику допомогу в організації турніру надав один з сильніших шашкістів міста, громадський тренер клубу «Дозвілля» Андрій Гамуза. Третє місце несподівано для всіх завоював юний Євген Кузмінчук (район ЗОШ №3), срібло дісталося Євгену Щербаку (м-н «Військове містечко»). А чемпіоном став Олександр Голяченко (м-н «Південний»).
Бажаючі пограти м’язами змагалися в силових конкурсах, в кидку гирі вагою 8 кг на дальність та перетягуванні канату. Поза конкуренцією виявився учасник з м-ну «Південний» Роман Бондарчук, якій показав вражаючі результати в обох видах програми. Молодий богатир зумів закинути гирю за 20 метрову позначку, а в перетягуванні канату йому не було рівних навіть серед дорослих чоловіків, які забажали помірятися з ним силою. В силових конкурсах гідні результати показали також Богдан Загрубський (центр міста) та Артем Гонтар (район ЗОШ №4).
Учасники змагань та глядачі змогли пограти у бадмінтон і позмагатися у влучності в кидках кілець в ціль, а також покататися на конях разом з членами клубу «Славутські козаки».
Переможці та призери змагань нагороджені грамотами, медалями, кубками та призами Славутського Центру ФЗН «Спорт для всіх». Почалась командна боротьба за «Кубок мікрорайонів». За підсумками І етапу лідерство захопили мікрорайони «Південний» та центр міста по 37 очок, а також м-н «Сонячний» – 30 очок.
Минулі змагання показали, що дворовий спорт у нашому місті користується великою популярністю. Все це завдяки розвитку мережі спортивних клубів та спортивних площадок за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, активної підтримки позашкільних закладів, волонтерів, любителів спорту. На порядку денному завершення роботи зі створення дворових клубів, міні-стадіонів у всіх мікрорайонів міста, ведення одиниць інструкторів фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання. Ці питання у нашому місті послідовно та успішно вирішуються.
Славутський Центр ФЗН «Спорт для всіх» запрошує любителів спорту прийняти участь у ІІ етапі літньої спартакіади мікрорайонів міста, яка присвячується Дню Конституції України та Дню молоді. Змагання з пляжного волейболу, футболу, вуличним шахам, армспорту відбудуться 29 червня 2013 року в районі міського пляжу. Початок о 11 та 18 годині.

Степан Шабуров, спеціаліст ЦФЗН «Спорт для всіх»

Спортивна Славута

Минулого тижня спортивне життя міста збагатилося ще двома заходами – відкриттям за сприянням міськради спортивно-гімнастичного майданчика у Парку культури та футбольним матчем між випускниками 2013 року і їх вчителями.
Привітав усіх учасників заходу міський голова Василь Сидор:
– Мені приємно, що молодь нашого міста є активною практично у всьому. Тому все, що робиться у місті для юних славутчан – це все вдячність за їх значні досягнення. Робота, спрямована на розвиток спорту міста, обов’язково буде продовжена.
Начальник відділу молоді та спорту управління освіти Олександр Косюк радо відмітив, що у Славуті громадськість масово долучається до занять спортом. І це не може не радувати! Директор Дитячої юнацько-спортивної школи Валентин Келюх зауважив при тому, що двері школи завжди відкритті для юних славутчан, тут вони знайдуть секції, так би мовити, на будь-який смак.
Цього дня привітали також юних спортсменів міста вихованці Будинку дитячої творчості – театр естрадної пісні «Водограй».
Опісля урочистого відкриття гімнастичного майданчика першими показали на ньому свою високу майстерність вихованці ДЮСШ Олег Кухар, Олександр Ніколайчук та Олександр Свідзінський.
Цього дня трибуни були заповнені славутчанами, які прийшли спостерігати перший в історії футболу міста матч між випускниками та їх вчителями. Напружена гра завершилася рахунком 3:2 на користь вчителів. Самі юні футболісти показали достойну гру та доказали, що вони відмінно засвоїли знання, отримані від їх вчителів.
Прес-служба Славутського МВК

Продовжується робота за наслідками ревізії 2012 року

Впродовж 2012 та початку 2013 року у виконавчому комітеті Славутської міської ради різними установами органів державної влади проведено цілу низку перевірок. Деякі з них досліджували окремі питання, частина зосереджувалась на перевірці комплексу питань фінансово-господарської діяльності, одні – короткотривалі інші – здійснюються впродовж кількох днів, а нерідко й кількох тижнів. Поза сумнівом, один із найсуворіших іспитів, посадовцям довелось складати під час проведення ревізії Державною фінансовою інспекцією України (ДФІ) в липні минулого року. Двадцять інспекторів ДФІ із Запорізької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької, Львівської областей та міста Києва скрупульозно перевіряли фінансово-господарську діяльність у всіх структурних підрозділах виконавчого комітету та деяких комунальних підприємств Славутської міської ради. Ця перевірка стала справжнім випробовуванням на професіоналізм службовців органів місцевого самоврядування та працівників комунальних підприємств міста. Впродовж місяця, мало не по кожній цифрі, доводилось обґрунтовано доводити правомірність власних дій.
До завершального етапу ревізування (висунення вимог про усунення виявлених порушень) вдалось переконати ДФІ, що на належному рівні органами місцевого самоврядування проводиться робота по впорядкуванню договірних правовідносин. По відповідних питання фінінспекцією визнано наявність власних помилок та недостатність дослідження ситуацій. Це була так би мовити перша перемога у відстоюванні законності дій посадових осіб виконавчого комітету Славутської міської ради.
Наступні кроки – подання декількох адміністративних позовів до суду про часткове визнання неправомірними та скасування вимог ДФІ, пред’явлених до виконавчого комітету Славутської міської ради його фінансового управління та управління праці і соціального захисту населення, а також до Славутського управління водопровідно-каналізаційного господарства.
Переважна частина вимог про усунення порушень законодавства, на наш погляд, суперечила законодавству, та не підтверджувалась фактичними обставинами справ. Саме ця частина стала предметом вищезазначених оскаржень до судових інстанцій.
У Хмельницькому окружному адміністративному суді, а згодом і у Вінницькому апеляційному адміністративному суді вдалось визнати неправомірною та скасувати вимогу ДФІ в Рівненській області до управління праці та соціального захисту населення.
Цими судовими інстанціями розглядалась справа за позовом фінансового управління виконавчого комітету Славутської міської ради про визнання вимог ДФІ в Запорізькій області неправомірними та їх скасування. Рішення по даній справі прийнято переважно на користь органів місцевого самоврядування м. Славути.
Крім цього, виконавчий комітет Славутської міської ради звернувся до суду із аналогічною позовною вимогою, щодо визнання неправомірними та скасування вимог ДФІ. Рішення апеляційної інстанції, також винесено переважно на користь міської ради.
Не зважили інспектори на той факт, що до початку ревізії виконавчим комітетом розпочато ряд заходів щодо проведення претензійно-позовної роботи із недобросовісними боржниками, які уникали добровільної сплати коштів за договірними зобов’язаннями. Коли розпочалась перевірка, цей процес уже тривав, з дотриманням необхідних процедурних та процесуальних вимог. Розпочаті заходи однаково були б завершені, отож втручання інспекторів-ревізорів на ці результати не впливало. Проте, з незрозумілих причин, в акті ревізії було зафіксовано, що це виявлено ревізією.
Загалом за наслідками ревізії, що проводилась влітку 2012 року відкрито провадження по 8 справах, які розглядались окружним та господарським судами у м. Хмельницькому, господарським судом у м. Рівне, Вінницьким апеляційним судом. По даних справах забезпечено участь представників органів місцевого самоврядування у більш ніж 20 судових засіданнях, в яких вдалось довести, що відсутні правопорушення, які призвели до втрат, збитків, недоотримань до бюджету .
Необхідно зазначити, що на даний час триває процес оскарження результатів ревізії, з якими не погоджуються виконавчі органи міської ради та Славутське УВКГ у Вищому адміністративному суді України, але й за наявними результатами докладених зусиль, переконливо доведено, що у роботі міської влади та комунальних підприємств відсутні зловживання та недобросовісність. Попри виявлені недоліки в роботі жодного працівника, за результатами ревізії не притягнуто до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Перший заступник міського голови Микульський С.В.

Свято випускників 2013 року

Цьогорічний перший день літа став для Славути загальноміським святом. Адже центральна площа нашого міста перетворилася на місце зустрічі юності, краси і талантів. Батьки, друзі та рідні, а також численні гості зібралися, аби привітати випускників загальноосвітніх закладів Славути із закінченням шкільного навчання. 25 травня для 273 одинадцятикласників урочисто пролунав останній дзвоник, що знаменував про майбутні кроки у доросле життя.
На честь закінчення школи для випускників було організоване загальноміське свято. Святкову колону юних представників нашого міста урочисто зустрічали міський голова Василь Сидор, начальник міського управління освіти Наталія Пшетоцька, заступник міського голови Галина Фурманчук, представники управління освіти. Разом із випускниками урочистою ходою крокували директори шкіл, класні керівники та вчителі. Супроводжували на святі своїх синів та дочок, тепер уже випускників, батьки у супроводі Славутського муніципального духового оркестру.
Урочисте внесення прапору України та мелодія державного гімну знаменували офіційний початок загальноміського свята випускників 2013 року. З цієї нагоди привітав юних славутчан міський голова Василь Сидор:
– Загальноміське свято випускників – водночас і хвилююча, і радісна мить, адже, прощаючись зі школою, вони стають самостійними і вступають у доросле життя. Достойно пройшовши такий важливий життєвий етап, попереду на вас чекають новий досвід – вибір професії, здобуття нових знань, створення сім’ї та багато іншого. Крокуючи у майбутнє, вам варто пам’ятати, що своїми успіхами у навчанні, творчими талантами та громадською активністю ви прокладаєте стежину до кращих змін. Ми гордимося вами, і в впевнені, що ви будете продовжувачами української історії та традицій.
Василь Богданович висловив слова вдячності вчителям та творчим наставникам учнів за здобуті знання та отримані вміння, а також батькам за те, що вони належно виховують своїх дітей – достойних жителів нашого міста та громадян держави.
Традиційним для нашого міста стало нагородження випускників – гордості Славути – за особливі успіхи у навчанні. Відзначали здібних славутчан міський голова Василь Сидор та начальник управління освіти Наталія Пшетоцька. Цьогоріч із рук міського голови почесні медалі отримало 17 випускників: 10 золотих та 7 срібних. Золотою медаллю за високі досягнення у навчанні були нагороджені Олена Бунда, Анна Марценюк, Наталія Пльонцак, Анна Гаврисюк, Ольга Павліковська, Марина Мельник, Марина Поліщук, Сергій Гончарук, Богдана Поліщук, Анастасія Гедзюк; сірбною –Анастасія Бунда, Вадим Остапенко, Вікторія Чапайло, Олена Бєлова, Володимир Василець, Анастасія Гончарук, Ярослава Носко.
За вагомі досягнення в окремих напрямках навчальної діяльності та активну участь у громадському житті міста 29 випускників отримали відзнаку міського голови «Юна надія», а саме: Анна Поліщук, Вадим Остапенко, Вікторія Чапайло, Олег Сірук, Ольга Ніколіс, Олег Самойлюк, Богдан Грига, максим Семенюк, Денис Чернюк, Дарія Скрипник, Дмитро Сахман, Катерина Соколовська, Анастасія Гедзюк, Анастасія Мазур, Сергій Рудюк, Світлана Мельничук, Яна Вільчинська, Людмила Васькевич, Андрій Калітюк, Дмитро Дзех, Марина Семенюк, Іван Веселяк, Оксана Пахомова, Дарина Соболевська, Інна Крутенчук, Катерина Шаповалова, Максим Прокопчук, Діана Осіпчук.
У день загальноміського випуску вітали своїх учнів – випускників 2013 року – їх класні керівники. У подарунок для них вони випустили у небо складені із повітряних кульок слова «Випуск-2013».
У свою чергу в знак вдячності за пройдений навчальний шлях юні випускники запросили своїх класних керівників до танцю.
Від імені батьківської громади звернулися до випускників Сергій Юр’єв та Оксана Остапенко, які побажали славутській юні впевнено йти по стежинам дорослого життя, не зупинятися на досягнутому, пам’ятати та поважати поради батьків та настанови вчителів.
Крім того, на честь закінчення школи свої поетичні та творчі виступи випускникам дарували майбутні першокласники та вихованці Будинку дитячої творчості.
Завершальним акордом свята став традиційний випускний вальс. У ньому закружляли молоді пари – гордість нашого міста та надія нашої країни, прощаючись із шкільними роками та вирушаючи назустріч новому життю. Пройшовши дивовижний шлях довжиною в дитинство та юності, щиро бажаємо вам, дорогі випускники, крокувати у майбутнє впевнено та вірити у свої сили, адже ви – найкращі!
Ольга Лиса, прес-секретар Славутського МВК
Фото Павла Медведюка