До відома!

Державна фіскальна служба України розглянула у межах компетенції рішення Славутської міської ради від 26.09.2014 №10-46/214 «Про звернення щодо вжиття заходів з припинення ігрового бізнесу» щодо зупинення діяльності залів гральних автоматів, що діють під виглядом державних миттєвих лотерей, і повідомила наступне:
«Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Податковим кодексом України визначено функції органів доходів і зборів та права, а також обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів.
Відповідно до Податкового кодексу України завданнями та функціями органів доходів і зборів с, зокрема, здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів).
Згідно з п. 1 ст. 5 Закону України від 06 вересня 2012 року №5204-VI «Про державні лотереї в Україні» (далі – Закон №5204) вимоги до випуску та проведення державних лотерей визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей відповідно до законодавства про ліцензування.
Відповідно до п.п. 1 п. 3 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №375 «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» (далі – Положення №375), основними завданнями Мінфіну є, зокрема, забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, бухгалтерського обліку, випуску та проведення лотерей.
Згідно з п.п. 5, 76 та 77 п. 4 Положення №375 Мінфін відповідно до покладених на нього завдань здійснює нормативно-правове регулювання у сфері випуску і проведення лотерей, ліцензування діяльності суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом, регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри.
Також Міністерство фінансів України як орган ліцензування відповідно до ст. 6 Закону України від 01 червня 2000 року №1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» здійснює у межах компетенції контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов.
Що стосується зупинення діяльності ігрових залів з гральними автоматами, які співпрацюють з операторами державних лотерей, то відповідно до п. 3 ст. 8 Закону №5204 вимоги щодо припинення проведення державних лотерей операторами державних лотерей визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей, відповідно до законодавства про ліцензування.
Для впорядкування зазначеної діяльності ДФС вже розглядались пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про державні лотереї» та надані у межах компетенції відповідні зауваження до проекту.
У разі надходження додаткових матеріалів з цього питання ДФС буде розглянуто та надано згідно із встановленим порядком відповідні пропозиції та зауваження Міністерству фінансів України.
Голова Державної фіскальної служби України І. О. Білоус».

Розміщенно в Без категорії