Початок регуляторної процедури

До уваги мешканців міста. Оприлюднюється проект рішення «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Славути, затвердженого рішенням Славутської міської ради № 16-30/2013 від 31.05.2013 р.», розроблений з метою приведення зазначеного Порядку у відповідність із змінами чинного законодавства. Додаткова інформація за тел. 2-19-40.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін до Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності на території міста Славути, затвердженого
рішенням Славутської міської ради № 16-30/2013 від 31.05.2013 р.

У зв’язку з набранням чинності 16.06.2013 року Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням» від 14.05.2013 р. № 233-VII, з метою приведення Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Славути, затвердженого рішенням Славутської міської ради № 16-30/2013 від 31.05.2013 р. у відповідність до вимог чинного законодавства, керуючись ст. 25, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділів 2, 3 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Славути, затвердженого рішенням Славутської міської ради № 16-30/2013 від 31.05.2013 р., виклавши їх у наступній редакції:

«2. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ТС
2.1. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до Славутської міської ради із заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС, надання дозволу на розробку архітипу і схеми розміщення ТС та на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
2.2. До заяви про можливість розміщення ТС додаються:
– графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником на відкоригованій топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;
– реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація);
Цей перелік документів є вичерпним.
2.3. За результатами опрацювання заяви, з урахуванням рекомендацій постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, екології, благоустрою та адміністративно-територіального устрою, Славутською міською радою приймається рішення про відповідність намірів щодо місця розташування ТС, надання замовнику дозволу на розробку архітипу, схеми розміщення ТС та на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
2.4. В разі надходження до міської ради двох та більше заяв від суб’єктів господарювання про можливість розміщення ТС на одному і тому ж місці, надається пріоритетне право на отримання паспорту прив’язки ТС тому замовнику, заява якого в зареєстрована раніше.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТС.

3.1. Архітип та схема розміщення ТС розробляються суб’єктом господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.
3.2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення ТС, замовник звертається із відповідною заявою до Славутської міської ради про його затвердження та передачу земельної ділянки для розміщення ТС на умовах особистого строкового сервітуту шляхом укладення відповідного договору.
3.4. Для оформлення договору заявник замовляє в управлінні Держземагенства у Славутському районі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки щодо якої встановлюється земельний сервітут.
3.5. Договір про встановлення особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності укладається на строк, що не перевищує п’яти років та може бути продовжено виключно за рішенням міської ради.».

4. Доповнити Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Славути розділом 6, при цьому розділ 6 вважати розділом 7:

«6. КОНТРОЛЬ ТА ДЕМОНТАЖ
6.1. ТС , що розміщуються протиправно (самовільно встановлені), а саме:
– розміщенні з порушенням цього Порядку;
– розміщені без отримання паспорту прив’язки та без договорів відповідно до цього Порядку;
– що продовжують розміщуватись після закінчення терміну дії паспорту прив’язки та відповідних договорів;
– що розміщуються з відхиленням від параметрів, визначених паспортом прив’язки, що продовжують розміщуватись після закінчення терміну дії документів, виданих до затвердження цього порядку.
6.2.Факт порушення фіксується в акті обстеження, який складається представниками Управління.
6.3. Порушнику видається письмове попередження з вимогою демонтажу самовільно встановленої тимчасової споруди. У приписі встановлюється місячний термін для усунення порушень.
6.4. У випадку невиконання попередження демонтаж здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради за рахунок власника.
6.5.У разі невиконання попередження демонтаж здійснюється Управлінням. До демонтажу залучаються за їх згодою представники Славутського РВ УМВС України у Хмельницькій області, а також відповідні комунальні підприємства, підрядні організації, спеціалісти тощо.
6.6. При здійсненні демонтажу власник самостійно відкриває об’єкт та звільняє його від товарно-матеріальних цінностей і іншого майна, про що представниками виконавчого комітету Славутської міської ради складають акт та здійснюють демонтаж ТС.
6.7. У разі відсутності (переховування, хвороба, знаходження у відрядженні тощо) власника самовільно встановленої ТС, відкриття об’єкту проводиться в присутності представників Славутського РВ УМВС України у Хмельницькій області, про що також складається відповідний акт та здійснюється опис товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, що знаходиться в ТС. Після проведення опису, самовільно встановлений ТС об’єкт закривається та опечатується. ТС може бути демонтовано та переміщено до місця зберігання в опечатаному вигляді.
6.8. Акти та опис, вказані в п. п. 6.6, 6.7. Порядку складаються в двох екземплярах, які підписуються представниками органу місцевого самоврядування та власником відповідної самовільно встановленої ТС; один екземпляр надається власнику інший зберігається в Управлінні. У разі відсутності власника ТС або його відмови від отримання акту, про це робиться відповідна відмітка.
6.9. На місці демонтованого ТС обов’язково розміщується оголошення (способом, що залежить від умов місцевості) із зазначенням підстав проведення демонтажу, місце зберігання демонтованого ТС, контактні дані відповідних посадових осіб.
6.9.Демонтована ТС зберігається на спеціальному штрафному майданчику та може бути повернена власнику після відшкодування витрат на її зберігання, демонтаж та транспортування тощо. Речі, що знаходились в ТС мають бути повернуті його власнику.
6.10. Демонтовані ТС видаються їх власнику при пред’явленні документів, що посвідчують особу та підтверджують право власності на ТС чи законного володіння, користування нею, підтверджують право власності на товарно-матеріальні цінності, інші речі, що знаходились у ТС; документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем, переміщенням та зберіганням ТС.
6.11. У разі, якщо власник ТС протягом одного місяця не вжив дії щодо повернення йому ТС, ТС може бути реалізована уповноваженим комунальним підприємством для відшкодування витрат на її зберігання, демонтаж та транспортування.
6.12. Правила даного розділу, з урахуванням особливостей, застосовуються до демонтажу торговельних майданчиків та засобів пересувної мережі».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин, екології, благоустрою та адміністративно-територіального устрою (Кушніров В.М.), а організацію його виконання – на заступника міського голови Калюжнюк Л.Р.

Міський голова В.Б.Сидор

Розміщенно в Без категорії