ПЕРЕЛІК

ПЕРЕЛІК
напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня
“Бакалавр”, за якими в НУБіП України здійснюється підготовка
фахівців у 2012-2015 р.р. за денною та заочною формами навчання:
https://www.slavuta-mvk.gov.ua/syte/text/news/perelik.doc
(скопіювати, та вставити в адресну строку браузера)

Розміщенно в Без категорії