Як подати проект

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА: ЯК ПОДАТИ ПРОЕКТ
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ у М.СЛАВУТА
2017

Бюджет громадських ініціатив м.Славута – це частина бюджету міста Славута, обсяг якої визначається щорічно міською радою і складає до 1% затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду бюджету міста. Кошти «Громадського бюджету м.Славута» спрямовуються на реалізацію кращих проектів, які надійшли до Славутської міської ради від мешканців територіальної громади міста Славута.
Хто може подати проектну пропозицію
Автор проекту – фізична особа, дієздатна (або з неповною цивільною дієздатністю) віком від 16 років, яка є громадянином України та зареєстрована і проживає на території міста Славути. Від одного автора протягом одного року може надходити не більше одного проекту.
Проект складається
Проект – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього обліку міста Славута та умов проживання у ньому громадян, які належать до територіальної громади міста Славута.
Тематика проектів
Проекти мають відповідати основним пріоритетам розвитку міста Славута, визначеним стратегічним планом розвитку міста Славути та повинні бути спрямовані, зокрема, на комфортні умови проживання мешканців та естетичний вигляд міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста. Вимоги до проектів зазначені в «Положенні про Громадський бюджет м.Славути», з повним текстом якого можна ознайомитись на офіційному сайті міста Славути у папці „Нормативна база” розділу „Громадський бюджет” та у відділі підтримки муніципальних ініціатив, інвестицій та міжнародних зв’язків виконавчого комітету Славутської міської ради (далі – уповноважений робочий орган).

Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:
– назва проекту має  відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, не більше 20 слів;
– проект подається особисто автором проекту за встановленою Положенням формою проекту (додаток 1 до «Положення про Громадський бюджет м.Славути»);
– проект не суперечить чинному  законодавству України;
– реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Славутської міської ради;
– проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста;
– в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Славути;
– проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;
– проект має отримати підтримку не менше 15 осіб – членів територіальної громади міста Славути (крім автора), що засвідчується відповідними підписами в Додатку до Форми проекту;
– при формуванні проектних пропозицій, які включають  роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів,  авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції, які розміщені на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України http://www.minregion.gov.ua (підрозділ “Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).
В рамках Громадського бюджету м.Славути не фінансуються проекти, які:
– суперечать чинному законодавству України; напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;
– передбачають виключно розробку проектної документації;
– реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету;
– передбачають будівництво нової будівлі;
– передбачають запуск виробництв або носять комерційний характер;
– передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій;
– передбачають виконання робіт на територіях, які не належать до комунальної власності територіальної громади.
Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливо лише за згоди авторів відповідних проектів та не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проектів.
Автор проекту  може зняти поданий проект  з розгляду не пізніше,  ніж за 5 календарних днів до початку голосування.
Фінансування проектів
Проекти фінансуються з бюджету м.Славута та за обсягом фінансування розподіляються на:
– поточні – частина видатків бюджету, які забезпечують поточне функціонування органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Славута, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку (обсяг фінансування одного проекту – до 80,0 тис.грн.);
– капітальні – частина видатків бюджету, які спрямовуються на: соціально-економічний розвиток міста; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; придбання основного капіталу (обладнання та предметів довгострокового користування); розвиток дорожнього господарства; комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; природоохоронні заходи; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням (обсяг фінансування одного проекту – до 160,0 тис.грн.).
В 2018 році на реалізацію проектів заплановано витратити до 640 тисяч гривень у співвідношенні 50/50 між поточними та капітальними проектами.
Подання проектів
Проектні пропозиції подаються відповідно до затвердженої Форми проекту:

  • електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів  на  електронну адресу e-mail:  invest_mvk@ukr.net з поміткою «Громадський бюджет»;
  • у паперовому вигляді за адресою: м. Славута, вул.Соборності, 7, каб. відділу підтримки муніципальних ініціатив, інвестицій та міжнародних зв’язків або у ЦНАП за адресою: м. Славута, вул.Миру, 102 – з поміткою «Громадський бюджет».

Проекти подаються з 08.00 до 17.00 години в паперовому або електронному вигляді  з 03 квітня по 01червня (включно) 2017 року.

Популяризація проектів
Автори проектів самостійно організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Славути.
Експертна оцінка проектів
Проекти підлягають попередньому аналізу і оцінці робочою групою з питань реалізації громадського бюджету в м.Славута, яка створюється розпорядженням міського голови. До складу Робочої групи можуть входити фахівці виконавчих органів Славутської міської ради, представники громадськості, депутатського корпусу міста, незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проектів.
Проекти, які отримали позитивну попередню оцінку, розміщуються уповноваженим робочим органом у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті міста Славута не пізніше за 7 днів до початку голосування (з моменту розроблення та запровадження відповідного програмного забезпечення) та у місцевих ЗМІ.
Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, розгляду і розміщенню не підлягають.
Голосування за проекти
Голосування за проекти триватиме з 15 вересня по 30 вересня (включно) 2017 року, з 8.00 до 17.00 години в ЦНАПі , у часи роботи визначених пунктів голосування та на офіційному сайті міста Славута (з моменту розроблення та запровадження відповідної системи голосування).
В голосуванні за проекти мають право брати виключно мешканці міста Славути, які на законних підставах проживають, володіють нерухомим майном, працюють на території міста, здійснюють іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету міста Славути. Кожен мешканець міста може проголосувати за 2 проекти – один поточний і один капітальний.
Голосування за проекти відбувається шляхом:
– передачі заповненого бланку для голосування у визначених на території міста Славута пунктах голосування;
– передачі заповненого бланку для голосування (тобто його паперової версії) до Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутської міської ради, розташованого за адресою: м. Славута, вул.Миру, 102;
– заповнення електронного бланку у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті міста Славута http://www.slavuta-mvk.gov.ua (з моменту розроблення та запровадження відповідної системи голосування).
Результати голосування
Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються. Робочий орган укладає списки з результатами голосування, окремо за поточними та капітальними видатками.
Підсумки голосування фіксуються у протоколі засідання робочої групи з питань реалізації громадського бюджету в м.Славута

Проекти-переможці
Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань у бюджеті міста.
Реалізація проектів
Пропозиції (проекти), які шляхом голосування були рекомендованими, виносяться на розгляд чергового пленарного засідання Славутської міської ради, після обговорення та погодження постійною комісією міської ради з питань планування бюджету і фінансів та регуляторної політики.
На засідання постійної комісії міської ради з питань планування бюджету і фінансів та регуляторної політики, а також чергове пленарне засідання Славутської міської ради обов’язково запрошуються автори пропозицій, що були рекомендованими, а також представники громадськості.
Пропозиції, які будуть затвердженні рішенням Славутської міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету у місті Славута на 2018 бюджетний рік.
Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів бюджету міста Славути відповідно до своїх функціональних (галузевих) повноважень, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі.
Інформація про перебіг актуальних подій, пропоновані проекти, проекти-переможці, результати їх реалізації в рамках «Громадського бюджету м.Славути» розміщується на офіційному сайті міста Славути  http://www.slavuta-mvk.gov.ua.
Довідка за тел.: 2-13-59, 067-26-55-705, контактна особа – Бондар Олена
Проектні пропозиції подаються відповідно до затвердженої Форми проекту:

  • електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів  на  електронну адресу e-mail:  invest_mvk@ukr.net з поміткою «Громадський бюджет»;
  • у паперовому вигляді за адресою: м. Славута, вул.Соборності, 7, каб. відділу підтримки муніципальних ініціатив, інвестицій та міжнародних зв’язків або у ЦНАП за адресою: м. Славута, вул.Миру, 102 – з поміткою «Громадський бюджет».

Проекти подаються з 08.00 до 17.00 години в паперовому або електронному вигляді  з 03 квітня по 01 червня 2017 року.