Експортні можливості підприємств міста Славута

Експортні можливості підприємств міста Славута Хмельницької області

Назва підприємства,0адреса, тел./факс, e-mail

Основний вид економічної діяльності підприємства

Назва продукції (послуги)

Одиниця виміру

Ціна в дол. США за одиницю станом на 01.10.2015

Можливі річні обсяги поставки на експорт

Потенційні країни для експорту

натур. од.

дол. США

1

2

3

4

5

6

7

8

Публічне акціонерне товариство “Славутський комбинат Будфарфор” вул.Козацька 122, м.Славута, Хмельницька область, Україна, 30002, (03842)53-622/(03842)53-617, office@budfarfor.com.ua

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

Санітарна кераміка

штука

10,9

1 436 000

16 801 200

Росія, Казахстан, Білорусь, Молдова, Польща, Німеччина, Великобританія

ТОВ «Сансервіс», 30000 Хмельницька обл.., м. Славута, вул..Острозька, 90
Тел./факс
(03842) 7-30-97
e-mail: sanservis_sl@ukr.net

31.09 Виробництво інших меблів
46.90 Неспеціалізована роздрібна торгівля

Меблі для ванних кімнат

штуки

50

24
000 000

1
830 663

Білорусь, Латвія, Англія, Німеччина

ПП «Влад»
30000 Україна
Хмельницька обл.
м. Славута вул.Соборності,5
тел. (03842)
7-16-37,
е-mail: semenyik_r@mail.ru
ppvlad.sl@gmail.com

Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів, оптова торгівля деревиною

Пиломатеріали обрізні

м3

110

1000

110000

Європа

Європіддони

шт.

4,6

25000

115000

Європа

Экспортные возможности предприятий города Славута Хмельницкой области
                        

Название предприятия, адрес, тел./факс,
e-mail

Основной вид экономической деятельности предприятия

Название продукции (услуги)

Единица измерения

Цена в дол. США за единицу состоянием на 01.10.2015

Возможные годовые объемы поставки на экспорт

Потенциальные страны для экспорта

натур. ед.

дол. США

1

2

3

4

5

6

7

8

Публичное акционерное общество “Славутский комбинат Будфарфор”, ул. Козацкая 122, г.Славута, Хмельницкая обл., Украина, 30002, (03842)53-622/(03842)53-617, office@budfarfor.com.ua

Производство керамических санитарно-технических изделий

Санитарная керамика

штука

10,9

1
436 000

16
801 200

Россия, Казахстан, Беларусь, Молдавия, Польша, Германия, Великобритания

ООО «Сансервис», 30000 Хмельницькая обл.., г. Славута, ул. Острожская, 90
Тел./факс (03842) 7-30-97 e-mail: sanservis_sl@ukr.net

31.09 Производство мебели
46.90 Неспециализированная розничная торговля

Мебель для ванных комнат

штуки

50

24
000 000

1
830 663

Белорусь, Латвия, Англия, Германия

ЧП «Влад»
30000 Украина Хмельницкая обл.
г. Славута
ул. Соборности, 5
тел. (03842) 7-16-37,
е-mail: semenyik_r@mail.ru
ppvlad.sl@gmail.com

Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий,
оптовая торговля древесиной

Пиломатериалы обрезные

м3

110

1000

110000

Европа

Европоддоны

шт.

4,6

25000

115000

Европа

Export potential for businesses of Slavuta Khmelnitsky region*

Company name, address, phone / fax, e-mail

The main kind of enterprise activity

Name of product (service)

Unit

Price in dollars. U.S. for unit at
01.10.2015

Possible annual volume of export supplies

Potential countries for export

natures units

dollars. U.S.

1

2

3

4

5

6

7

8

Public Joint Stock Company “Slavuta plant Budfarfor”, 122 Kozatska street, Slavuta, Khmelnytsky regoin, Ukraine 30002, (03842)53-622/(03842)53-617, office@budfarfor.com.ua

Production of ceramic sanitaryware products

Sanitary ceramics

piece

10,9

1
436 000

16
801 200

Russia, Kazakhstan, Belarus, Moldova, Poland, Germany, Great Britain

«Sanservis» Ltd. 30000 Khmelnytsky region, Slavuta town, Ostrozka , 90, str., Ukraine. Tel./Fax (03842) 7-30-97,
e-mail: sanservis_sl@ukr.net

31.09 The other furniture manufacturing
46.90 Non-specialized wholesale trade

Bathroom furnitre

pieces

50

24
000 000

1
830 663

CIS,  European countries

 

* У разі неможливості перекладу підприємствами тексту на англійську мову, переклад буде виконаний Департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації централізовано