Аналіз виконання бюджету міста

ПОЯСНЮЮЧА  ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА СЛАВУТИ

ЗА  СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ

І. Доходи

Бюджет м. Славути затверджено рішенням 3 сесії міської ради від 25.12.2015 р. № 2-3/2015р. по доходах з урахуванням трансфертів в сумі 163106,9тис.грн, в тому числі доходи загального фонду в сумі 152857,3тис.грн, по спеціальному фонду – 10249,7тис.грн., в т.ч. по бюджет розвитку 6015,4тис.грн.

Відповідно рішенням сесії від 21 січня 2016р. №2 – 4/2016 до планових показників міста вносились зміни до доходної частини загального фонду бюджету , в тому числі збільшили плановий обсяг надходжень в сумі 9296,3тис.грн.Збільшено розпис доходів спеціального фонду  462,1тис.грн.
Відповідно до рішення сесії від 25 березня 2016р. №1 – 6/2016 збільшено доходну  частину бюджету міста на обсяг субвенції зі Славутського районного бюджету на утримання об’єктів спільного користування та ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування в сумі 45,0тис.грн.
До загального фонду бюджету за січень – вересень 2016 року надійшло 55882,8тис. грн. власних надходжень, планові призначення виконано на 107,3 % (52210,7тис.грн.) перевиконання складає 3672,0тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 17702,7,0тис.грн. або на 46,4%.
Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом формування доходної частини місцевого бюджету. За січень-вересень  2016 року в бюджет міста поступило 28926,6 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, що складає 103,5% планових призначень на звітний період (27950,7тис.грн.). Перевиконання в абсолютному значенні становить 975,9 тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились  обсяги надходжень по податку на доходи фізичних осіб на 35,8%, що в абсолютному значенні складає 7619,0тис.грн., в тому числі за рахунок збільшення надходжень по окремих підприємствах податку на доходи фізичних осіб з найманих працівників, розміру заробітної плати та ін.
Збільшились поступлення в порівнянні з аналогічним періодом минулого року  по податку на доходи фізичних осіб на 24,5% в результаті збільшення ставки податку з 15% до 18% та бази оподаткування (в зв’язку із скасуванням утримання ЄСВ із заробітної плати).
З початку року залучені до оподаткування сім  платників (додаткові поступлення склали 137,0тис.грн.)
Поряд з цим, ряд підприємств зменшили обсяги перерахувань в бюджет міста через низьку платоспроможність населення, зменшився попит на експорт продукції, відбулось скорочення виробництва та ринків збуту продукції ( по 56 платниках на суму 1737,9 тис.грн.)
Поступлення податку на доходи фізичних осіб утриманому грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового та начальницького складу, що сплачується податковими агентами  за січень – вересень 2016 року збільшились в порівнянні з аналогічним періодом минулого року  на 361,1 тис.грн. (93,1%).
Збільшились надходження в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на 3,1тис.грн.(0,6%).
Протягом січня-вересня 2016 року в бюджет міста поступило 59,5 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу. Згідно інформації , наданої управлінням пенсійного фонду України в Славутському районі та м.Славуті, станом на 01.09.2016 року  на обліку по місту перебувають 87 пенсіонери, розмір пенсійних виплат яких більший від 4134 грн.
Протягом  січня – вересня 2016 року було проведено 9  засідань робочої групи по погашенню заборгованості по заробітній платі , заслухано 9 керівників підприємств, очікувана заборгованість по заробітній платі станом на 01.10.2016року – 38,5 тис.грн.(по 2 платниках).
Протягом січня – вересня 2016 року було проведено  2 засідання робочої групи по легалізації тіньової зайнятості та тіньової заробітної плати, заслухано 9 керівників підприємств та 4 фізичні особи.
Надходження по платі за землю з початку року  в бюджет міста надійшло 8761,9тис.грн., що становить 106,7% запланованих обсягів надходжень на січень – вересень 2016 року (8209,1 тис.грн.). Перевиконання складає 552,8тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 2290,8  тис.грн. або на  (135,4 %) , в тому числі в результаті індексації вартості землі за 2015 рік , в зв’язку із збільшенням ставок земельного податку з 2016 року по земельних ділянках, які знаходяться в постійному користуванні з 1%  до 3 – 12% в залежності від цільового використання земель.
По єдиному податку за січень – вересень 2016 року поступлення склали 7924,5тис.грн. При планових надходженнях 7489,8тис.грн. виконання складає 105,8%. Перевиконання в загальному 434,8тис.грн. через збільшення ставок податку та збільшення поступлень по платниках III групи в січні – вересні місяці 2016року.
Поступлення в бюджет міста по туристичного збору за січень – вересень 2016 року склали 4,6тис.грн. При планових обсягах надходжень на рівні 5,4тис.грн. виконання складає 84,5%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 0,3тис.грн. Середня вартість послуг готелів, 320 грн за добу .
Поступлення акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до бюджету міста за січень – вересень 2016 року склали 6213,8тис.грн., що складає 124,7 відсотка виконання запланованих надходжень на відповідний період (4983,3тис.грн.).
Відповідно до частини 1 статті 78 Бюджетного кодексу України, частини 2 статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” фінансовим управлінням був укладений договір про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозит у 2016 році із Публічним акціонерним товариством акціонерний банк “Укргазбанк” із щомісячною виплатою відсотків із нарахуванням доходу за ставкою 19,80% річних. Надходження відсотків банку за користування тимчасово вільними коштами за січень-вересень 2016 року склали 669,9тис.грн.
До спеціального фонду бюджету міста за січень – вересень 2016 року надійшло 10617,2тис.грн. доходів без трансфертів.
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за січень – вересень 2016 року виконано на 41,9% до бюджету надійшло 259,5тис.грн при плані 568,5тис.грн.
З початку року в бюджет міста поступили кошти власних надходжень бюджетних установ в сумі 3613,2тис.грн.

 

ІІ. Видатки

За підсумками 9 місяців 2016 року видаткова частина бюджету міста по загальному фонду виконана в сумі 135160,7тис.грн. або на 65,67% до уточненого плану на 2016 рік. Виконання видатків по спеціальному фонду бюджету становить 12827,0тис.грн. або 45,68% до річного показника уточненого плану.

Станом на 1 жовтня 2016 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету міста Славута склалась в сумі 14673,8тис.грн., в тому числі  видатки на оплату субсидій та поточних трансфертів складають 14610,4тис.грн.(КЕКВ2730- 14610,2тис.грн КЕКВ 2240-0,2тис.грн)

 Заборгованість по загальному фонду місцевого бюджету без врахування трансфертів з державного бюджету склалась в сумі 63,4тис.грн. в тому числі по:

  1. придбання предметів ,матеріалів ,обладнання – 13,1тис.грн.;

–     оплата послуг крім комунальних – 50,3 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2016 року склала 306,7тис.грн. (виникла внаслідок подання одержувачами  допомог і субсидій недостовірної інформації;).
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету міста Славути станом на 01.10.2016 року склала 215,5тис.грн.(придбання обладнання та предметів довгострокового використання).
Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду складає 2447,8тис.грн, зазначена сума склалась  по:
КФКВ 150101 «Капітальні видатки» в сумі 2400,3тисгрн.(попередня оплата капітального будівництва (придбання) – 382,0тис.грн., реконструкції об”єктів міста -2018,3тис.грн) ;
КФКВ 070801 «Придбання підручників» в сумі 12,9тис.грн (попередня оплата за підручники);
КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» в сумі 34,6тис.грн (капітальний ремонт).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за доходами – це батьківська плата за утримання дітей в закладах освіти.

Відповідно до рішення 3 сесії міської ради від 25 грудня 2015 року № 2-3/2015 в лютому 2016року оголошено конкурс на розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду місцевого бюджету м.Славути , фінансовим управлінням заключено угоду та розміщено кошти на депозитний вклад в установі публічного акціонерного товариства акціонерний банк „Укргазбанк”, станом на 01.10.2016року залишок коштів на депозитних рахунках складає  5843,5тис.грн. За відповідний період отримано доходи від розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитному вкладі в сумі 774,7тис.грн.

За рахунок коштів єдиного казначейського рахунку протягом девяти місяців 2016 року  короткотермінові позички не отримувались.

Станом на 01.10.2016 року заборгованість за середньо-строковими позиками, отриманими в 2012-2013роках, складає складає 6238,8тис.грн.

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради                                              Ю. М. Долішна

Аналіз виконання бюджету м.Славути Хмельницької області станом на 1 жовтня 2016 року

Уточнений план на  2016 рік Планові призначення  2015 року Касові видатки за  9 місяців 2016 року Касові видатки за аналогічний період   2015 року % виконання  до                    уточнен. плану Відхилення виконання за аналогічний період минулого року
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеці\альний фонд
Державне управління 13205,8 1458,1 8646,4 154,1 8847,9 528,0 5704,9 78,5 67,00 36,21 3143,1 449,4
Освіта 63028,0 5330,0 50125,8 4347,7 43450,3 3346,1 34953,6 3045,6 68,94 62,78 8496,7 300,5
Соціальний захист 109660,2 38,5 67978,9 65,5 69762,6 120,0 40210,2 87,3 63,62 311,74 29552,4 32,7
ЖКГ 7118,4 968,0 4059,4 1822,4 5312,2 347,3 2864,6 1451,6 74,63 35,88 2447,6 -1104,2
Культура і мистецтво 6511,2 708,8 4654,9 1311,1 4145,1 304,1 3212,4 644,6 63,66 42,91 932,7 -340,5
Засоби масової інформації 415,0 0,0 340,0 0,0 228,3 0,0 159,8 0,0 55,02 0,00 68,5 0,0
Фізкультура і спорт 1602,8 3,5 1622,1 1019,1 968,4 5,8 804,4 700,6 42,50 167,13 164,0 -694,8
Будівництво 0,0 15579,9 0,0 13666,1 0,0 6650,8 0,0 3414,5 0,00 42,69 0,0 3236,3
Транспорт 2250,0 0,0 3234,9 37,0 1245,8 0,0 1253,1 0,0 55,37 -7,3 0,0
Інші послуги пов»язані з економічною діяльністтю 0,0 2690,0 0,0 3000,0 0,0 1190,0 0,0 3000,0 0,00 44,24 0,0 -1810,0
Охорона навколишнього природного середовища 0,0 0,0 89,0 0,0 0,0 0,0 59,8 0,0 0,00 0,00 -59,8 0,0
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій 264,8 191,4 265,0 370,0 172,8 41,4 147,5 158,6 65,24 21,62 25,2 -117,2
Державні цільові фонди 0,0 754,5 0,0 1399,5 0,0 85,6 0,0 343,8 0,00 11,34 0,0 -258,3
Видатки не віднесені до основних груп 1166,5 358,0 1259,8 944,4 622,2 208,0 471,7 834,3 53,34 58,09 150,5 -626,3
Разом: 205222,8 28080,6 142276,2 28136,9 134755,6 12827,0 89841,9 13759,4 65,66 45,68 44913,8 -932,4
Субвенції на спільні об’єкти 564,6 0,0 325,1 837,5 375,4 143,2 402,0 66,50 232,2 -402,0
Субвенції з місцевого бюджету Д/б на виконання мі-ської програми соц.-ек.розвитку 34,0 0,0 50,0 30,0 29,6 0,0 36,4 30,0 87,06 0,00 -6,8 -30,0
Всього: 205821,4 28080,6 142651,3 29004,4 135160,7 12827,0 90021,5 14191,4 65,67 45,68 45139,2 -1364,4
       з них:
Поточні видатки: 205543,3 5476,7 142456,5 3960,5 135160,7 3519,3 90021,5 3312,1 65,76 64,26 45139,1 207,1
Оплата праці працівників бюджетних установ 63416,5 746,8 50890,9 469,0 46316,9 379,3 37163,5 309,4 73,04 50,79 9153,3 69,9
Використання товарів і послуг в т .ч. 24885,9 4613,6 19005,1 3346,0 13142,3 3070,7 9545,5 2949,3 52,81 66,56 3596,9 121,4
Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар 3435,7 351,9 1566,9 362,6 2804,4 632,6 1248,8 783,1 81,62 179,77 1555,6 -150,5
Медикаменти та перев. матеріали 49,4 5,2 41,0 3,1 38,4 4,6 27,5 0,0 77,73 87,96 10,9 4,6
Продукти харчування 2753,6 3248,4 1841,3 1928,9 1858,8 2031,9 1365,8 1744,8 67,50 62,55 493,0 287,1
Оплата послуг крім комунальних 4598,2 120,9 3750,7 333,8 2356,0 69,8 1437,7 73,7 51,24 57,73 918,3 -3,9
Видатки на відрядження 263,1 5,6 344,8 2,6 169,0 10,8 141,1 7,4 64,22 194,89 27,9 3,4
Оплата комунальних послуг 13764,5 250,8 10962,7 116,2 5900,2 57,4 5305,0 49,5 42,87 22,90 595,2 7,9
Дослідження і розробки, державні програми 21,3 631,0 497,7 598,9 15,5 263,6 19,5 290,8 72,64 41,77 -4,0 -27,2
Поточні трансферти 8551,6 107,4 5997,5 141,0 6654,2 57,8 4024,5 43,5 77,81 53,82 2629,7 14,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, орган-м) 7953,0 107,4 5622,4 141,0 6249,2 57,8 3844,9 43,5 78,58 53,82 2404,3 14,3
Поточні трансферти органам держ. управління інших рівнів 598,6 0,0 375,1 0,0 405,0 0,0 179,6 0,0 67,67 0,00 225,4 0,0
Соціальне забезпечення 108612,2 0,0 66119,7 0,0 68996,6 0,0 38914,9 0,0 63,53 0,00 30081,8 0,0
Виплата песій і допомог 253,0 0,0 228,3 0,0 199,4 0,0 159,8 0,0 78,82 0,00 39,6 0,0
Стипендії 923,5 0,0 692,6 0,0 0,0 0,0 74,99 0,00 692,6 0,0
Інші виплати населенню 107435,7 0,0 65891,4 0,0 68104,6 0,0 38755,1 0,0 63,39 0,00 29349,6 0,0
Інші поточні видатки 77,1 8,8 443,3 4,5 50,6 11,4 373,1 9,9 65,69 129,64 -322,5 1,5
Капітальні видатки 0,0 22603,9 0,0 25043,9 0,0 9307,8 0,0 10879,2 0,00 41,18 0,0 -1571,5
Придбання основного капіталу 0,0 19913,9 0,0 21176,4 0,0 8117,8 0,0 7447,2 0,00 40,76 0,0 670,5
Капітальні трансферти 0,0 2690,0 0,0 3867,5 0,0 1190,0 0,0 3432,0 0,00 44,24 0,0 -2242,0
Нерозподілені видатки 278,1 0,0 194,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Разом: 205821,4 28080,6 142651,3 29004,4 135160,7 12827,0 90021,5 14191,4 65,67 45,68 45139,1 -1364,4

Аналіз виконання бюджету м.Славути Хмельницької області станом на 1 жовтня 2016 року

Назва доходів Виконання станом на 01.10.2015 року Затверджено бюджетом на 2016 рік Уточнений план на 2016 рік Уточнений план станом на 01.10.2016 року Фактичні надходження станом на 01.10.2016 року Відхилення від уточненого плану за звітний період Відхилення виконання за аналогічний період минулого року Відхилення до кінця року, тис.грн Відсоток виконання річного плану
абсолютне відносне абсолютне відносне
1. Загальний фонд
Податок на доходи фізичних осіб 21307,6 30732,0 39023,9 27950,7 28926,7 976,0 103,5 7619,0 135,8 -10097,2 74,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0,1 42,4 42,4 56,8 14,4 133,9 56,7 58233,2 14,4 133,9
Місцеві податки і збори: 12722,1 18912,9 22847,4 17598,5 18445,7 847,3 104,8 5723,6 145,0 -4401,7 80,7
Податок на майно з нього: 7206,2 10904,9 12784,5 10103,3 10532,5 429,2 104,2 3326,3 146,2 -2252,0 82,4
– податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 21,0 31,9 31,9 22,9 42,1 19,2 183,9 21,1 200,3 10,2 132,0
– податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 6,1 20,0 99,6 99,0 160,6 61,6 162,2 154,5 2646,8 61,0 161,3
– податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 429,4 429,4 425,5 234,6 -190,9 55,1 234,6 #ДЕЛ/0! -194,8 54,6
– податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 451,3 854,7 1454,7 1084,7 1259,6 174,9 116,1 808,2 279,1 -195,1 86,6
Плата за землю, в т.ч.: 6471,0 9293,9 10493,9 8209,1 8761,9 552,8 106,7 2290,9 135,4 -1732,0 83,5
     – земельний податок з юридичних осіб 1964,1 2907,7 3957,7 3183,0 3549,5 366,5 111,5 1585,5 180,7 -408,2 89,7
     – орендна плата землі з юридичних осіб 3460,6 5000,3 5150,3 3859,7 3967,2 107,5 102,8 506,7 114,6 -1183,1 77,0
     – земельний податок з фізичних осіб 232,0 293,8 293,8 279,3 308,8 29,5 110,6 76,9 133,1 15,0 105,1
     – орендна плата землі з фізичних осіб 814,4 1092,1 1092,1 887,1 936,3 49,2 105,5 121,9 115,0 -155,8 85,7
Транспортний податок з фізичних осіб 231,8 250,0 250,0 243,4 52,1 -191,3 21,4 -179,7 22,5 -197,9 20,8
Транспортний податок з юридичних осіб 25,0 25,0 25,0 18,7 21,6 2,9 115,7 -3,4 86,5 -3,4 86,5
Туристичний збір 4,9 8,0 8,0 5,4 4,6 -0,8 84,6 -0,3 93,4 -3,4 57,1
Єдиний податок 5510,9 8000,0 10054,9 7489,8 7924,5 434,8 105,8 2413,6 -2130,4 78,8
Податок на прибуток підпр. та фінансових уст. комун.власн. 14,1 20,0 20,0 19,3 7,0 -12,3 36,0 -7,1 49,4 -13,0 34,8
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3177,6 4400,0 6150,0 4983,3 6213,8 1230,5 124,7 3036,2 195,5 63,8 101,0
Частина прибутку організацій комунальної власності 2,3 2,5 2,5 2,5 4,4 1,9 174,3 2,0 186,6 1,9 174,3
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 400,0 400,0 669,9 269,9 167,5 669,9 #ДЕЛ/0! 269,9 167,5
Штрафи адмінкомісії МВК210811 21,6 9,5 9,5 7,1 52,3 45,2 736,4 30,7 242,4 42,8 550,4
Плата за надання інших адміністративних послуг 141,0 185,0 375,0 321,3 483,5 162,2 150,5 342,5 343,0 108,5 128,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власносності 515,1 855,7 793,3 564,8 549,3 -15,5 97,3 34,1 106,6 -244,0 69,2
Державне мито 70,0 90,0 250,0 231,4 345,2 113,8 149,2 275,2 493,1 95,2 138,1
Інші надходження 161,6 107,3 107,3 83,3 114,1 30,8 137,0 -47,5 70,6 6,8 106,4
Кошти від реалізації безхазяйного майна 6,1 8,0 8,0 6,2 14,2 8,0 229,7 8,2 234,5 6,2 178,0
Податки, які були нараховані в 2014р., а в 2015р.відмінені: 0,0 0,0 0,0
*збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності -21,9 -15,9 -15,9 6,0 72,7 -15,9
Всього доходів загального фонду (без урахування трансфертів) 38117,3 55322,9 70029,3 52210,8 55882,8 3672,0 107,0 17765,5 146,6 -14146,5 79,8
Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів) 63439,3 97365,7 165333,9 116259,7 111420,5 -4839,2 95,8 47981,3 175,6 -53913,4 67,4
Від органів державного управління 63439,3 97365,7 165333,9 116259,7 111420,5 -4839,2 95,8 47981,3 175,6 -53913,4 67,4
Дотації 634,5 846,0 1850,9 1785,5 1785,5 0,0 100,0 1151,0 281,4 -65,4 96,5
Базова дотація 634,5 846,0 261,0 195,6 195,6 0,0 100,0 -438,9 -65,4 74,9
Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету 0,0 0,0 0,0
Стабілізаційна дотація 1589,9 1589,9 1589,9
Субвенції 62804,8 96519,7 163482,9 114474,2 109635,0 -4839,2 95,8 46830,2 174,6 -53848,0 67,1
Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 50,0 36,5 18,0 -18,5 49,3 18,0 -32,0 36,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 29060,88 40873,0 44035,6 33394,1 33325,1 -69,0 99,8 4264,2 114,7 -10710,5 75,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 9304,37 23370,1 61931,4 38431,7 33664,2 -4767,5 87,6 24359,8 361,8 -28267,2 54,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг  з  послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 928,28 1735,9 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! -928,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 229,57 514,8 638,0 635,4 635,4 0,0 100,0 405,8 276,8 -2,6 99,6
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 21760,4 29722,2 30282,1 22921,6 22921,6 0,0 100,0 1161,2 105,3 -7360,5 75,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території 1298,0
Медична субвеція з державного бюджету місцевим бюджетам 23351,3 17231,5 17231,5 0,0 100,0 17231,5 -6119,8 73,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 2378,3 1585,4 1585,4 0,0 100,0 1585,4 -792,9 66,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” 223,24 303,7 338,1 238,0 187,1 -50,8 78,6 -36,1 83,8 -151,0 55,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів 478,2 66,7 -411,5 13,9
Інші субвенції 67,1 79,7 392,4 379,0 379,0 0,0 100,0 311,9 565,0 -13,4 96,6
Разом доходів ЗАГАЛЬНОГО фонду 101623,6 152768,3 235755,6 168849,4 167682,3 -1167,2 99,3 66058,6 165,0 -68073,3 71,1
2. Спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0
Доходи спеціального фонду по джерелах 3627,3 4678,0 4696,4 3515,7 3720,8 205,1 105,8 93,5 102,6 -975,6 79,2
Екологічний податок 62,7 89,0 107,4 73,6 89,5 15,9 121,6 26,8 142,7 -17,9 83,3
Власні надходження бюджетних установ 2931,7 4587,8 4587,8 3440,9 3613,2 172,3 105,0 681,5 123,2 -974,6 78,8
Цільові фонди 17,4 1,2 1,2 1,2 18,1 16,9 1509,6 0,7 104,0 16,9 1509,6
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону нав.середовища 615,5 0,0 -615,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Податки, які були нараховані в 2014р., а в 2015р.відмінені: 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0!
*збір за першу реєстрацію транспортного засобу 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0!
*збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0!
 Бюджет розвитку, в тому числі: 6078,0 6015,4 7995,4 4911,1 5063,8 152,7 103,1 -1014,2 83,3 -2931,6 63,3
Надходження від відчуження майна,  що знаходиться у комунальній власності 74,6 2832,7 2832,7 1911,8 742,0 -1169,8 38,8 667,4 994,3 -2090,7 26,2
Надходження від продажу права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель 5628,6 2354,2 3056,2 2380,8 4062,3 1681,5 -1566,4 1006,1 132,9
Залучені кошти замовників на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста 374,7 828,5 2106,5 618,5 259,5 -359,0 42,0 -115,2 69,3 -1847,0 12,3
Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки – з 01.01.2015 року податок надходить до загального фонду 0,0 0,0 0,0
Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – з 01.01.2015 року податок надходить до загального фонду 0,0 0,0 0,0
Всього доходів спеціального фонду 9705,3 10693,4 12691,8 8426,8 8784,6 357,8 104,2 -920,7 90,5 -3907,2 69,2
Трансферти з державного бюджету, в тому числі -5,5 0,0 1848,0 1848,0 1832,6 -15,4 1838,1 -33439,1 -15,4
Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 15,4 15,4 -15,4 0,0 -15,4
*збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності -5,5 0,0 5,5 0,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 69,4 69,4 69,4 0,0 69,4 0,0
Інші субвенції 2457,6 1763,2 1763,2 1763,2 0,0 100,0 -694,4 0,0 100,0
Разом доходів СПЕЦІАЛЬНОГО фонду 9699,8 10693,4 14539,8 10274,8 10617,2 342,4 103,3 917,4 109,5 -3922,6 73,0
Разом загальний і спеціальний фонди (з урахуванням трансфертів) 113781,1 163461,7 250295,4 179124,2 178299,4 -824,7 99,5 64518,4 156,7 -71995,9 71,2