Звіти

Звіт
про результати відстеження результативності регуляторнго акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення Славутської міської ради від 29.07.2011р. №9-9/2011 «Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки поводження з небезпечними відходами на території м. Славута».
Виконавець заходів з відстеження: Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою виконавчого комітету Славутської міської ради.

Цілі прийняття акта:
Основними цілями здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають в процесі надання дозволу на їх експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки є:
– підвищення рівня техногенної безпеки населення;
– запобігання негативного впливу діяльності об’єктів підвищеної безпеки на населення та навколишнє природне середовище;
– мінімізація негативних наслідків в результаті аварій на потенційно-небезпечних об’єктах;
– забезпечення суб’єктами господарювання експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки з урахуванням вимог безпеки, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій на них, локалізації та ліквідації їх наслідків.
Строк виконання заходів з відстеження: червень 2015 року.
Тип відстеження: повторне.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
Отримання суб’єктами господарювання дозволів на експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки забезпечується через Центри надання адміністративних послуг як в м.Славута, так і в м.Хмельницький.
За час дії регуляторного акта на території м.Славута не зафіксовано випадків недотримання основних положень регуляторного акту. Не зафіксовано, також,   надзвичайних   ситуацій   та  подій  у  випадку  недотримання основних положень регуляторного акту суб’єктами господарювання та випадків негативного впливу господарської діяльності об’єктів підвищеної небезпеки на навколишнє природне середовище та населення у  випадку  недотримання основних положень регуляторного акту.
  Прийняття рішення Славутської міської ради від 29.07.2011р. №9-9/2011 «Про затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Славута» посприяє запобіганню забруднення навколишнього природного середовища шляхом забезпечення експлуатації об’єкта поводження з небезпечними відходами відповідно до вимог природоохоронного  законодавства та дотримання суб’єктами господарювання вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами.
За результатами відстеження результативності регуляторного акта рішення Славутської міської ради від 29.07.2011р. №8-9/2011 «Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки поводження з небезпечними відходами на території м. Славута» проблемних чи неврегульованих питань не виявлено.
Дане рішення відповідає вимогам актів вищої юридичної сили, забезпечує досягнення встановлених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Перший заступник міського голови                                                             Микульський С.В.

Начальник управління житлово-комунального
господарства, енергозбереження та благоустрою                                      Дербугов Ю.П.

Звіт
про  результати відстеження результативності регуляторнго акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення Славутської міської ради від 29.07.2011р. №8-9/2011 «Про затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Славута».

Виконавець заходів з відстеження: Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою виконавчого комітету Славутської міської ради.

Цілі прийняття акта:

 1. запобігання забрудненню навколишнього середовища, зменшення обсягів утворення відходів, впровадження економічного механізму природокористування;
 2.  приведення процедури видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами відповідно до вимог чинного законодавства;
 3. забезпечення прозорості і ясності здійснення цієї процедури.

Строк виконання заходів з відстеження: червень 2015 року.
Тип відстеження: періодичне.
    Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняте рішення Славутської міської ради від 29.07.2011р. №8-9/2011 «Про затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Славута» сприяє запобіганню забруднення навколишнього природного середовища шляхом забезпечення експлуатації об’єкта поводження з небезпечними відходами відповідно до вимог природоохоронного законодавства та дотримання суб’єктами господарювання вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами.
Отримання суб’єктами господарювання дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами та лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів забезпечується через Центри надання адміністративних послуг як в м.Славута, так і в м.Хмельницький.

За результатами відстеження результативності регуляторного акта рішення Славутської міської ради від 29.07.2011р. №8-9/2011 «Про затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Славута» проблемних чи неврегульованих питань не виявлено.
Отже, можна зробити висновок, що дане рішення відповідає вимогам актів вищої юридичної сили, забезпечує досягнення встановлених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

 

Перший заступник міського голови                                                             Микульський С.В.

Начальник управління житлово-комунального
господарства, енергозбереження та благоустрою                                      Дербугов Ю.П.

 

Звіт
про відстеження результативності регуляторнго акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення Славутської міської ради від 20.09.2013р. №10-33/2013 «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг».

Виконавець заходів з відстеження: управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради.

Цілі прийняття акта: Організаційне поєднання в одному приміщенні дозвільного центру, адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, державного адміністратора, з метою дотримання та реалізації принципів “організаційної єдності” та “єдиного вікна” при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через державного адміністратора (адміністратора) шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Строк виконання заходів з відстеження: жовтень 2014 року.

Тип відстеження: повторне.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
Створення відкритих і прозорих умов для надання адміністративних послуг та дозвільних документів, забезпечення доступності їх отримання є стратегічними цілями виконавчого комітету Славутської міської ради.
Започаткування роботи Центру надання адміністративних послуг є результатом спільних зусиль працівників виконавчого комітету, спрямованих на спрощення та вдосконалення адміністративних процедур.
Центр створено для доступного та зручного отримання фізичними та юридичними  особами  адміністративних послуг, а також  документів дозвільного характеру.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у виконавчому комітеті Славутської міської ради з 01.01.2014 року (з 23.12.2013 року – в тестовому режимі) розпочав свою роботу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Славута, вул. Соборності, 15 (рішення сесії Славутської міської ради від 20.09.2013 №9-33/2013 «Про створення центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутської міської ради».
Центр надання адміністративних послуг має зручне розташування в центрі міста з розвиненою інфраструктурою навкруги, місцями для паркування автотранспорту.
В структурі ЦНАПу працює 3 штатні одиниці, в тому числі начальник центру, адміністратор, державний адміністратор.
На дотримання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в Центр поділений на відкриту та закриту зони.
У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.
Відкрита частина включає: сектор прийому, сектор інформування, сектор очікування, сектор обслуговування.
В закритій зоні знаходиться технічна частина, доступ до якої мають лише адміністратори центру.
Центр надання адміністративних послуг міста Славута (далі –  ЦНАП)це інтегроване об’єднання місцевих, територіальних дозвільних органів, суб’єктів надання адміністративних послуг(відділів, управлінь, служб, структурних підрозділів виконавчого комітету) в якому представники  діють за принципом організаційної єдності щодо  надання адміністративних послуг.
Основними принципами роботи ЦНАПу є:
• Орієнтація на суб’єкта звернення.
• Відкритість, прозорість та зрозумілість процедур.
• Запобігання корупційних дій, ліквідація посередницьких послуг;
• Забезпечення вільного доступу суб’єктів звернення до інформації про стан розгляду звернень.
• Оперативність у вирішенні питань.
• Забезпечення рівності прав всіх суб’єктів звернення.
Основними завданнями, які ставить перед собою Центр, є:
1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.
2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
4. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.
5. Видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.
6. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг.
7. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.
Складовою частиною Центру надання адміністративних послуг Славутської міської ради є Дозвільний  центр, утворений  відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
Рішенням сесії Славутської міської ради від 20.09.2013 року №10-33/2013 затверджено Положення про центр надання адміністративних послуг, регламент ЦНАПу – від 29.05.2014 року №7-42/2014 відповідно.
Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр було затверджено рішенням сесії Славутської міської ради від 27.06.2014 року №7-43/2014 в новій редакції. На даний час в перелік входить 160 послуг адміністративного характеру та 22 дозвільного.
На визначені адмінпослуги розроблені інформаційні та технологічні картки описів процесів їх надання, зразки заяв та оприлюднено їх на офіційній веб-сторінці Славутської міської ради.
Розпорядженням міського голови від 14.01.2014 року №8/2014-р затверджено графік прийому та консультування суб’єктами надання адміністративних  послуг, які здійснюють прийом в Центрі. Станом на 23.10.20104 року надано 490 консультацій.
Всю необхідну інформацію про роботу Центру надано в засоби масової інформації.
В Центрі розміщено інформаційні стенди зі зразками заповнення заяв та необхідних для отримання адміністративних послуг документів, також є комп’ютер з вільним доступом до мережі Інтернет для суб’єктів звернення у разі необхідності.
На даний час з Центром співпрацюють 11 суб’єктів надання адміністративних послуг, а саме:
– відділ з питань регулювання земельних відносин;
– управління містобудування, архітектури та капітального будівництва;
– управління ЖКГ, енергозбереження та благоустрою;
– управління культури;
– управління освіти;
– відділ приватизації житла та комунального майна;
– служба у справах дітей;
– загальний відділ;
– відділ організаційно-кадрової роботи;
– відділ споживчого ринку та сфери послуг;
– Славутський районний сектор управління джержавної міграційноїх служби в Хмельницькій області.
Станом на 23.10.2014 року у Центрі надання адміністративних послуг присутня наступна статистика щодо надання адмінпослуг:
зареєстровано звернень – 1014, надано 861 адміністративних послуг, у тому числі за суб’єктами надання:
– відділом з питань регулювання земельних відносин – 486;
– управлінням містобудування, архітектури та капітального будівництва – 173;
– управлінням ЖКГ, енергозбереження та благоустрою – 106;
– управлінням культури – 8;
– управлінням освіти – 0;
– відділом приватизації житла та комунального майна – 17;
– службою у справах дітей – 48;
– загальним відділом – 2;
– відділом організаційно-кадрової роботи – 2;
– відділом споживчого ринку та сфери послуг – 3,
– Славутським районний сектор управління джержавної міграційноїх служби в Хмельницькій області – 168.
відмовлено у наданні адмінпослуг – 46 суб’єктам звернень;
залишено без розгляду –   9 суб’єктам звернень;
надано роз’яснення – 31 суб’єктам звернень;
В приміщені дозвільного центру суб’єкти господарювання мають можливість оформити 22 види документів дозвільного характеру та 5 видів декларацій.
Станом на 23.10.2014 року послугами дозвільного центру скористалися:
консультаціями – 350 суб’єктів;
зареєстровано звернень – від 220 суб’єктів, з них:
– щодо документів дозвільного характеру –168;
– щодо реєстрації декларацій – 44;
Кількість виданих документів дозвільного характеру – 125.
відмовлено у видачі документів дозвільного характеру – 39 суб’єктам;
зареєстровано декларацій – 28.
відмовлено у реєстрації декларації – 16 суб’єктам;
Робота в центрі надання адміністративних послуг спрямована на попередження фактів порушення законодавства, тому за весь період не зафіксовано порушень строків розгляду та видачі документів щодо надання адміністративних послуг. З цією ж метою постійно проводиться методична та роз’яснювальна робота з суб’єктами надання адміністративних послуг.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» прийом громадян у ЦНАПі становить шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що  надаються через ЦНАП. Також, двічі на тиждень (вівторок, середа)  здійснюється прийом суб’єктів звернень до 20-ї години та в суботу до 15-ї  години.
Адміністраторам Центру виготовлено іменні штампи для належного виконання службових обов’язків.
Таким чином реалізуються реальні кроки щодо відкритості і доступності влади, прозорості отримання заявниками необхідної інформації і вирішення їх потреб.
Таким чином, діяльність Центру надання адміністративних послуг приведена  та здійснюється у відповідності до Закону України «Про адміністративні послуги», відповідає вимогам чинного законодавства та спрямована  на якісне обслуговування мешканців з надання адміністративних послуг у найкоротші терміни.

Проте, в зв’язку із тим, що паралельно з ЦНАПом у виконавчому комітеті Славутської міської ради функціонує відділ звернень громадян, з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, даним проектом рішення пропонується функції відділу звернень громадян включити до повноважень центру надання адміністративних послуг, тим самим забезпечивши вирішення питань громадян за принципом єдиного вікна та організаційної єдності.

Отже, можна зробити висновок, що дане рішення відповідає вимогам актів вищої юридичної сили, забезпечує досягнення встановлених цілей, проте потребує внесення змін в частині включення функцій відділу звернень громадян до повноважень ЦНАПу.

 

Перший заступник міського голови                                                           С.В.Микульський

Начальник відділу з питань регуляторної
політики та підприємництва                                                                       Т.В.Новак

Звіт
про результати відстеження результативності
регуляторного акту

Назва регуляторного акту: рішення Славутської міської ради від 25.01.2013р. № 7-26/2013 «Про встановлення мінімальної вартості 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у м. Славута»

Виконавець заходів з відстеження: управління економічного розвитку.

Цілі прийняття акту: встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті з урахуванням його місця розташування та функціонального використання, збільшити надходження коштів до міського бюджету.
Строк виконання заходів з відстеження: березень 2014 року.

Тип відстеження: повторне.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

 1. статистичні показники, надані Славутської ОДПІ:
 2. кількість суб’єктів господарювання – платників податку на доходи фізичних осіб на яких поширюється дія акта, осіб;
 3. сума надходжень до бюджету, тис.грн.;
 4. показники соціологічних досліджень:

– щодо розрахунку та мінімальної вартості місячної оренди 1кв.метра загальної площі нерухомого майна по місту, %.

Кількісні та якісні значення показників результативності:
           

 

2012 рік

2013 рік

Кількість суб’єктів господарювання, чол.

12

7

Сума надходжень, тис.грн.

5,6

6,8

Рівень поінформованості суб’єктів господарської діяльності, %

100

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей:
За даними, наданими Славутської ОДПІ, у місті зареєстровано лише 7 осіб, які перебувають на обліку, як платники податку на доходи фізичних осіб на яких поширюється дія вищевказаного акта. В порівнянні з відповідним періодом 2012 року цей показник зменшився майже вдвоє. А від так, і надходження до бюджету – мізерні.
Таким чином, необхідно рекомендувати вповноваженим працівникам Славутської ОДПІ активізувати роботу з виявлення та реєстрації суб’єктів господарювання – платників податку на доходи фізичних осіб на яких поширюється дія акта, з метою забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України та збільшення надходжень до бюджету.

Пунктом 2 рішення Славутської міської ради від 25.01.2013р. № 7-26/2013 «Про встановлення мінімальної вартості 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у м. Славута» передбачено, що вказана мінімальна вартість на подальші роки визначатиметься згідно затвердженого Порядку та в залежності від встановленого Міністерством регіонального розвитку та будівництва України прогнозного середньорічного показника опосередкованої вартості спорудження житла у Хмельницькій області на наступний рік. Так, відповідно до Наказу Мінрегіонбуду  України від 26.02.2014р. №60 “Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості  спорудження житла по регіонах України на 2014рік” середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого для Хмельницької області на 2014 рік складає 5374,00грн. з ПДВ.
Таким чином, мінімальна вартість місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у місті Славута з 1 березня 2014  року становить:
(грн./м2)

Функціональне призначення об’єта
(Ф) 

Коефіцієнт  окупності
об’єкта (К)

 Для здійснення комерційної діяльності (Ф=3) Для провадження виробничої діяльності
(Ф=1,5)
Для здійснення некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб (Ф=1)
Житлові та громадські будівлі (К=100)

13,44

6,72

4,48

 

Інші будівлі (виробничі, складські тощо) (К=60)

22,39

11,20

7,46

Висновок: рішення Славутської міської ради від 25.01.2013р. № 7-26/2013 «Про встановлення мінімальної вартості 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у м. Славута» відповідає актам вищої юридичної сили та не потребує внесення змін чи доповнень.

Перший заступник міського голови                                                                   С.В.Микульський

Начальник відділу з питань регуляторної
політики та підприємництва                                                                                 Т.В.Новак

 

Звіт
про відстеження результативності регуляторного акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 14.12.2012р. №490 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху по м. Славута».

Виконавець заходів з відстеження: управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради.

Цілі прийняття акта:  Метою регулювання визначеної проблеми є встановлення економічно-обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів, які дадуть змогу перевізникам працювати беззбитково в умовах збільшення цін на пальне та матеріально-технічні ресурси, забезпечити якісне надання послуг з пасажирських перевезень, вчасно виконувати заходи щодо оновлення рухомого складу, підвищити комфортність пасажирських перевезень та забезпечити громадську безпеку при здійсненні перевезення пасажирів.
Строк виконання заходів з відстеження: лютий 2014 року.
Тип відстеження: повторне
Методи одержання результатів відстеження і дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, їх кількісні та якісні значення: аналіз статистичних даних щодо:

– показники фінансового стану підприємців, що надають послуги з перевезення;
– аналіз динаміки обсягів перевезень;
– аналіз якості послуг;
– рівень фактичної рентабельності послуг.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
Забезпечення надання в місті регулярних послуг пасажирських автоперевезень на міських автомобільних маршрутах загального користування здійснюються в повному обсязі, згідно вимог чинного законодавства України.
Комісією в складі спеціалістів виконавчого комітету Славутської міської ради здійснювались перевірки дотримання перевізниками графіків руху автобусів, а також визначався фактичний обсяг пасажирів пільгової категорії. За результатами таких перевірок складались відповідні акти, які направляли до управління соціального захисту населення для підрахунку розміру відшкодування перевізникам витрат, пов’язаних з перевезенням громадян пільгової категорії.
Так, протягом 2013 року міським автотранспортом загального користування перевезено 2 070,0 тис. громадян на платній основі та 795,7 тис. громадян пільгової категорії. До відшкодування перевізникам нараховано 945,9 тис.грн., а відшкодовано – 584,9 тис.грн. Сума боргу становить 361,0 тис.грн.
Шість приватних перевізників, що здійснюють надання послуг з перевезення у м.Славута, мають приблизно однокові: довжину маршрутів, обсяги перевезень та величину витрат. В зв’язку з вказаним, а також тим, що обрахунок тарифів на послуги з перевезення пасажирів у м.Славута на 2012 рік був зроблений на основі показників операційної діяльності одного приватного перевізника – ПП Ковальчука В.К., для здійснення відстеження використано фактичні показники діяльності Ковальчука В.К. за 2013 рік.
За даними, наданими ПП Ковальчук:
Загальна протяжність маршруту становить 660,1 км в день:
– маршрут №1 – 10,5 км х 22 відправлення = 231 км,
– маршрут №2 – 10,0 км х 12 відправлення = 120 км,
– маршрут №4 – 11,3 км х 20 відправлення = 226 км,
– 83,1 км – витрати на технологічні потреби (доставка транспорту на кінцеву зупинку (гараж) та з неї, а також до заправ очних станцій).
Загальний пробіг за рік становить: 660,1 х 365 = 240936,5 км в рік.

Перевезено пасажирів платної категорії (в середньому в день) 1114 чоловік:
– маршрут №1 – 400 чол.,
– маршрут №2 – 143 чол.,
– маршрут №4 – 571 чол.
За рік перевезено 406610 осіб платної категорії.
Перевезено пасажирів пільгової категорії (за підрахунками управління праці та соціального захисту населення) – 183,3 тис. чоловік. Прийнято до відшкодування за перевезення пасажирів пільгової категорії у 2013 році 217,5 тис. грн. (124,3 тис.чол.), а фактично сплачено лише –  133,6 тис. грн. (76,3 тис. чол.)Заборговано відшкодування – 83,9 тис. грн.

Виробнича собівартість послуг за 2013 рік склала 1037,3 тис. грн., з яких:

   • прямі матеріальні витрати – 902,4 тис. грн.
   • прямі витрати на оплату праці – 68,8 тис. грн.,
   • інші прямі витрати – 60,9  тис. грн.,
   • загально виробничі витрати – 5,2 тис. грн.

Тис.грн.

Показник

План 2013р.

Факт 2013р.

Відхилення

Тариф на перевезення

1,75

1,75

Обсяг перевезень пасажирів, всього (тис.чол)
у тому числі пасажирів (тис.чол):

567,0

482,9

– платної категорії

412,3

406,6

– пільгової категорії

154,7

76,3

Виручка

721,5

711,6

 

Нараховано для відшкодування

270,7

217,5

Відшкодовано

270,7

133,6

 

Борг

83,9

Всього отримано

992,2

845,2

 

Виробнича собівартість послуг,  всього:
у тому числі:

930,3

1037,3

107,0

– прямі матеріальні витрати

742,7

902,4

– прямі витрати на оплату праці

65,9

68,8

Рівень заробітної плати

1098,00

1147,00

 

– інші прямі витрати

118,1

60,9

– загальновиробничі витрати

3,6

5,2

Фінансовий результат (прибуток / збиток)

+ 61,8

-192,1

 

Результат при умові виплати боргу (83,9 тис.грн.)

 

-108,2

 

Результат з урахуванням повних витрат, передбачених на ремонтні заходи

 

-168,2

 

Основними чинниками зростання виробничої собівартості стало:

Показники за рік

План 2013р.

Факт 2013р.

Відхилення
Заробітна плата, грн.

1098,00

1147,00

Прямі витрати на оплату праці, тис. грн.

65,9

68,8

2,9

Єдиний соціальний внесок, тис. грн.

24,8

25,9

1,1

Загальний пробіг за рік, км

239988

240936,5

Ціна палива, грн.

6,30

6,60

Витрати палива на 1 км пробігу, грн./км

2,0823

2,5047

Затрати пального за рік, грн

499,8

603,4

103,6

Витрати на мастильні матеріали, грн./км

0,4092

0,6125

Затрати мастильних матеріалів, грн.

98,2

147,6

49,4

Кількість щоденних оглядів, од.

956

1095

Затрати на матеріали та запчастини, грн.

49,4

55,8

6,4

Затрати на шини, грн.

81,2

81,5

0,3

Витрати на проведення державних технічних оглядів за рік, грн.

1,0

1,9

1,0

Стоянка автобусів, послуги механіків, грн.

6,8

7,6

0,8

Страхування цивільної відповідальності ТЗ, грн

1,7

3,3

1,6

 

167,0

Скорочено витрати на ремонтні заходи, тис. грн

-60,0

Всього, тис. грн.

107,0

Найбільше на собівартість послуг вплинуло зростання затрат пального та мастильних матеріалів. Зазначені фактичні показники витрат цілком ймовірні і відповідають нормативним значенням цих показників, відповідно до норм витрат палива і мастильних матеріалів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998р. №43 із змінами та доповненнями, що вступили в дію з 01.03.2012р. та не були включені в розрахунок діючого тарифу.витратам пального і мастильних матеріалів.
Так, відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. №1175 із змінами та доповненнями:
1. Зростання витрат палива зумовлене зростанням ціни палива, а головне, пов’язане із тим, що при розрахунку діючих тарифів сумарний коригуючий коефіцієнт базової лінійної норми був використаний не у відсотковому значенні. Так, відповідно пунктів до 3.1.4 та 3.1.5 «Норм витрат палива і мастильних матеріалів», затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998р. №43, сумарний коригуючий коефіцієнт базової лінійної норми складається з:
п.3.1.4 «Робота в межах міст, а також поселеннях міського типу та інших населених пунктах за наявності в них регульованих перехресть (світлофорів) – до 5%», в розрахунок включено 4%;
п.3.1.5. «Робота яка потребує частих зупинок, у тому числі пов’язаних із посадкою і висадкою пасажирів (маршрутні автобуси) – до 10%», в розрахунок включено 10%;
п.3.1.10 «Для автомобілів, що експлуатуються більше 8 років або із загальним пробігом понад 150 тис. км – до 5%», в розрахунок включено 1%
Сумарний коригуючий коефіцієнт дорівнює 15%

Показник

2012р.

2013р.

1

Загальні нормативні витрати палива на 1 км. пробігу за конкретних умов експлуатації, м3/км  (Нп?)

0,3305

0,3795

2

Базова лінійна норма витрат палива, м3/100 км (Нп)

33

33

3

Сумарний коригуючий коефіцієнт базової лінійної норми, яким враховуються конкретні умови експлуатації, % (К)

0,15

15

4

Прогнозована ціна палива, грн./м3  (Цп)

6,30

6,60

Витрати на паливо на 1 км пробігу, грн.

2,0823

2,5047

Вп 1 км = Вп’ · Цп = 0,01 Нп · (1 + 0,01К) х Цп, грн./км.,

Вп (2012) = 0,01*33*(1+0,01*0,15)*6,30=2,0823 грн./км.,
Вп (2013) = 0,01*33*(1+0,01*15)*6,60=2,5047 грн./км.
Таким чином, фактичні затрати пального становлять:
2,5047 грн/км * 240,9 км = 603,4 тис.грн
2. При сталій ціні на мастильні матеріали, зміна норм, викликала зростання витрат мастильних матеріалів на 0,20 грн. / 1 км пробігу

№ з/п

Показник

2012р.

2013р.

1 Норми витрат моторних олив, л/100 м3 палива

2,1

2,8

2 Норми витрат трансмісійних олив, л/100 м3 палива

0,3

0,4

3 Норми витрат спеціальних олив, л/100 м3 палива

0,1

0,1

4 Норми витрат пластичних мастил, кг/100 м3 палива

0,25

0,3

5 Ціна моторних олив, грн./л

43

43

6 Ціна трансмісійних олив, грн./л

56

56

7 Ціна спеціальних олив, грн./л

72

72

8 Ціна пластичних мастил, грн./л

38

38

  Витрати на мастильні матеріали на 1 км пробігу. грн. /км

0,4092

0,6125

Вм 1 км = 0,01 · Вп’ · (Nм · Цм + Nтр · Цтр + Nпл · Цпл + Nс · Цс), грн./км.,

Вм (2012) = 0,01*0,3305*(2,1*43+0,3*56+0,1*72+0,25*38) = 0,4092 грн./км.,
Вм (2013) = 0,01*0,3795*(2,8*43+0,4*56+0,1*72+0,3*38) = 0,6125 грн./км.
Таким чином, фактичні затрати мастильних маиеріалів становлять:
0,6125 грн/км * 240,9 км = 147,6 тис.грн

Порівняльна таблиця собівартості послуг

№№

Показники

 

План 2013

Факт
2013

 

Факт
2013**

 

Норматив

 

Норматив/план

 

 

 

1.

Обсяг перевезень пасажирів, всього    (Q), пас.

567,0

482,9

530,9

530,9

530,9

– у тому числі  пільгових категорій:

82,1

76,3

124,3

124,3

124,3

2.

Собівартість послуг (СВ),  всього:
– у тому числі:

930,3

1037,3*

1037,3*

1106,9

1106,9

2.1

прямі матеріальні витрати

742,7

902,4

902,4

902,4

902,4

– витрати на паливо

499,7

603,4

603,4

603,4

603,4

– витрати на мастильні матеріали

98,2

147,6

147,6

147,6

147,6

– витрати на матеріали та запчастини

49,5

55,8

55,8

55,8

55,8

– витрати на автомобільні шини

81,2

81,5

81,5

81,5

81,5

– витрати на акумуляторні батареї

14,1

14,1

14,1

14,1

14,1

2.2

прямі витрати на оплату праці

65,9

68,8

68,8

73,1

73,1

2.3

інші прямі витрати

118,1

60,9*

60,9*

122,5

122,5

2.4

загальновиробничі витрати

3,6

5,2

5,2

8,9

8,9

3

Тариф на послуги, (T)

1,75

1,75

1,75

1,75

2,00

4

Результат (прибуток / збиток), (Р),     П = (Т – СВ/Q)*Q

62,4

-192,2

-108,2

-177,8

-45,1

* З урахуванням максимально-можливого скорочення витрат на ремонтні заходи
** Включаючи кількість осіб пільгової категорії, за перевезення яких заплановано відшкодувати проїзд (124,3 тис.осіб)
Враховуючи викладене, можна підрахувати наступне.
Якщо T = (S + Р) / Q,      тоді Р = (Т – S/Q)*Q
При собівартості послуг на рівні 1037,3 тис.грн.:
1. Враховуючи кількість громадян пільгової категорії, за перевезення яких було фактично відшкодовано(76,3 тис.ос.), то:

– фактичний рівень тарифу: 1037,3 / (406,6 + 76,3) = 2,15 грн.,
– фінансовий результат: (1,75 – 1037,3 / 482,9) * 482,9 =  -192,2 тис.грн.
Таким чином перевізник несе збитки за перевезення однієї особи у розмірі 0,40 грн.
2. Враховуючи кількість громадян пільгової категорії, за перевезення яких заплановано відшкодуватипроїзд (124,3 тис.осіб), то:
– фактичний рівень тарифу: 1037,3 / 530,9 = 1,95 грн.,
– фінансовий результат: (1,75 – 1037,3 / 530,9) * 530,9 =  -108,2 тис.грн.

І це незважаючи на те, що у 2013 році суму збитку зменшено за рахунок скорочення «інших прямих витрат», а саме: в звязку з нестачею коштів приватним перевізником було скорочено витрати на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт і амортизацію автотранспортних засобів на загальну суму 60,0 тис. грн. в порівнянні із величиною необхідних витрат, закладених у діючий тариф. Залишати існуючу ситуацію без змін є неприйнятним, адже автотранспортні засоби не нові і скорочення видатків на ремонтні заходи призведе до припинення надання послуг відповідної кількості та якості і зниження безпеки перевезень.

Висновок: рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 14.12.2012р. №490 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху по м. Славута» потребує перегляду.
Підвищення тарифу на дані послуги значно покращить фінансовий стан перевізників, проте може викликати негативну реакцію громадян міста. Тому перегляд тарифу здійснити необхідно таким чином, щоб підтримати інтереси як громади міста, так і приватних перевізників. Тобто, якщо і збільшити тариф, то не на значну величину, а приватним підприємцям рекомендувати переглянути складові собівартості послуг з метою можливого їх скорочення.

Перший заступник міського голови                                                          С.В.Микульський            

 

Начальник відділу з питань регуляторної
Політики та підприємництва                                                                      Т.В.Новак

 

 

 

 

 

 

Звіт
про результати відстеження результативності  регуляторного акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 20.12.2012 року №520 «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються виконавцем КП «Славутське ЖКО».

Виконавець заходів з відстеження: КП «Славутське ЖКО», управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради.
Цілі прийняття акта:
– гарантування належного поховання померлих шляхом, своєчасного й у повному обсязі, надання окремих видів ритуальних послуг у відповідності до  мінімального переліку ритуальних послуг, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 та рішенням виконавчого комітету Славутської  міської  ради «Про визначення виконавця ритуальних послуг в м. Славута» від 07.02.2011 року № 34 за тарифами, розрахованими згідно Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.
– забезпечення відповідності рівня тарифів на ритуальні послуги розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відкритості та прозорості структури тарифів для населення м. Славута, відповідності оплати наявній кількості та якості ритуальних послуг.
– правове регулювання правовідносин між суб’єктами, на які поширюється дія регуляторного акта шляхом формування цінової політики, що дасть змогу поліпшити фінансовий стан підприємства;
– інформаційне забезпечення всіх груп, яких стосується ухвалення даного рішення.

Строк виконання заходів з відстеження: лютий 2014 року.
Тип відстеження: повторне.

Методи одержання результатів відстеження і дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність:
Відстеження результативності здійснювалось на основі відомостей, наданих КП «Славутське ЖКО», щодо:
– кількість укладених договорів-замовлень на надання ритуальних послуг;
– кількість скарг на осіб, які взяли на себе зобов’язання поховати померлого, на якість наданих ритуальних послуг;
– наявність прибутку від здійснення відповідного роду діяльності;

    Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
Забезпечення надання в місті ритуальних послуг здійснюється КП «Славутське ЖКО» в повному обсязі, згідно вимог чинного законодавства України.
Дані про собівартість та осяг надання ритуальних послуг наведено у таблиці 1.
Відповідно до відомостей, наданих КП «Славутське ЖКО», за 2013 рік зросла фактична собівартість ритуальних послуг. Це зумовлено, головним чином, зростанням мінімальної заробітної плати на 3,6 %. Крім того, на зменшення величини прибутків вплинуло зменшення обсягів надання послуг, що, звісно, не залежить від діяльності підприємства.
Фактичний фінансовий результат (прибуток / збиток) від надання послуг обраховано наступним чином:
Якщо Т = (СВ + П)/ Q,   тоді      П = (Т – СВ / Q) * Q,    де
Т – розмір діючого тарифу,
СВ – фактична собівартість послуг,
П – прибуток (збиток),
Q – фактичний обсяг наданих послуг.

 

                                                                                                                                                                                              Таблиця 1
Грн

Показники

План для діючого тарифу

Факт 2013 року

Ріст  витрат,
%

Спад прибутку, %

Назва послуги

Тариф

К-ть послуг

Розрахункові витрати

Розрахунковий
прибуток

К-ть послуг

Фактичні витрати

Фактичний прибуток (збиток)

Оформлення договору-замовлення

3,02

378

1021,83

119,73

365

1023,34

78,96

0,1

-34,1

Оформлення свідоцтва на поховання

1,95

378

657,68

79,42

352

633,07

53,33

-3,7

-32,9

Копання могили влітку:                

2,4 м

353,39

6

1963,27

157,07

6

2040,29

80,05

3,9

-49,0

2,0 м

249,70

156

36067,41

2885,79

161

38684,27

1514,43

7,3

-47,4

1,6 м

181,97

6

1010,94

80,88

6

1050,71

41,11

3,9

-49,2

1,1 м

89,95

3

249,86

19,99

3

259,61

10,24

3,9

-48,8

Копання могили взимку:                

2,4 м

533,06

6

2962,58

235,78

6

3079,10

119,26

3,9

-49,4

2,0 м

374,24

156

54101,89

4279,55

161

58033,00

2219,64

7,3

-48,1

1,6 м

262,42

6

1457,87

116,65

6

1514,94

59,58

3,9

-48,9

1,1 м

129,07

3

358,55

28,66

3

372,61

14,60

3,9

-49,1

 

 

342

352

 

Надання послуг авто катафалком ГАЗ 2705

190,49

289

52431,14

2620,47

328

61211,28

1269,44

16,7

-51,6

Надання послуг авто катафалком ПАЗ 672

215,82

127

26103,91

1305,23

178,5

39034,36

-510,49

49,5

-139,1

   

416

506,5

 

 

Разом

178386,93

11929,22

 

206936,58

4953,15

   

 

Із наведеного в таблиці видно, що незважаючи на зростання фактичної собівартості послуг, підприємство продовжує отримувати, хоча і значно менший (майже на 50%), проте позитивнийфінансовий результат від надання ритуальних послуг. Це пояснюється тим, що в собівартість діючих тарифів було закладено прибуток в розмірі:

   1. оформлення договору-замовлення та свідоцтва про поховання – 12% собівартості,
   2. послуги з копання могили – 8% собівартості,
   3. послуги авто катафалка – 5% собівартості.

Єдина послуга, яка фактично є збитковою – це надання послуг авто катафалком ПАЗ 672. Такий показник обумовлений зростанням не лише рівня заробітної плати, а й різкім збільшенням відрахувань на амортизацію і витрат на технічне обслуговування та ремонт даного транспортного засобу:                                                                                                                                                                                                                                                    Грн.

Показники

В діючому тарифі

Факт 2013р.

Зростання, %

Середня заробітна плата

1980,83

2047,50

3,37

Прямі витрати на оплату праці

3017,28

4376,82

45,1

Нарахування на ЗП

1109,45

1622,05

46,2

Прямі матеріальні витрати,
в тому числі:
– паливо
– гальмівна рідина
– мастильні матеріали

15732,76

14681,20
30,48
520,70

22112,58

20634,60
42,84
731,85

36,1

40,6
40,6
40,6

Амортизація

48,26

203,49

321,1

Інші прямі витрати,
у тому числі:
тех.огляд та страхування авто,
– тех.обслуговування та ремонт
– електроенергія
– матеріали (спец.одяг, миючі засоби)

4274,82

269,24
4005,58
462,28
38,10

7918,26

378,42
7539,84
649,74
53,55

101,1

40,6
88,2
40,6
40,6

Загально виробничі витрати

1086,22

1575,65

45,1

Адміністративні витрати

844,84

1225,51

45,1

Повна собівартість (СВ)

26113,63

39034,36

49,5

Обсяг послуг (Q)

127

178,5

40,6

Тариф (Т)

215,90

215,90

Фінансовий результат Р=(Т-СВ/Q)* Q

1305,68

-510,49

З огляду на вказане, необхідно рекомендувати КП «Славутське ЖКО» переглянути доцільність надання послуг авто катафалком ПАЗ 672 або вжити заходів щодо зменшення собівартості вказаної послуги.
Висновок: За 2013 рік ритуальні послуги у місті надавались своєчасно, у повному обсязі та відповідної якості, згідно вимог чинного законодавства. Скарг чи зауважень від громадян міста, щодо надання вказаних послуг, не надходило. Від надання ритуальних послуг КП «Славутське ЖКО» отримує позитивний фінансовий результат.
Таким чином, можна зробити висновок, що рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 20.12.2012 року №520 «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються виконавцем КП «Славутське ЖКО», забезпечує досягнення встановлених цілей, відповідає актам вищої юридичної сили, є актуальним та не потребує внесення змін чи доповнень.

Перший заступник міського голови                                                       С.В.Микульський

Начальник відділу з питань регуляторної
політики та підприємництва                                                                   Т.В.Новак

 

 

Звіт
про відстеження результативності регуляторного акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення Славутської міської ради від 05.12.2006р. №32-5/2006 «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях міста Славута»
Виконавець заходів з відстеження: управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради.

Цілі прийняття акта:  Встановлення єдиних правил, обов’язків та заборон для громадян, керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, щодо дотримання тиші в громадський місцях м.Славута, з метою забезпечення прав, законних інтересів громадян та комфортності життя територіальної громади міста.
Строк виконання заходів з відстеження: січень 2014 року.
Тип відстеження: періодичне

Методи одержання результатів відстеження і дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, їх кількісні та якісні значення: динаміка порушень громадянами та суб’єктами господарювання правил та норм даного регуляторного акта.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» шум відноситься до фізичних факторів середовища життєдіяльності, що впливають або можуть впливати на здоров’я та працездатність людини чи на здоров’я майбутніх поколінь.
Прийняте Славутською міською радою рішення «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях міста Славута» встановило обов’язок підприємств, установ, організацій та громадян, при здійсненні будь-яких видів діяльності, забезпечувати відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму на здоров’я населення.
В зв’язку із змінами у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності», згідно з якими органи місцевого самоврядування більше не вповноважені надавати суб’єктам господарювання дозволи на право розміщення об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, з рішення Славутської міської ради від 05.12.2006р. №32-5/2006 «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях міста Славута» необхідно виключити п.3.3, в якому йдеться про вповноваження виконавчого комітету міської ради вирішувати питання про позбавлення дозволів на право здійснення підприємницької діяльності суб’єктів господарювання при неодноразовому порушенні встановлених Правил.
Решта положень вищевказаного рішення є актуальними та відповідають актам вищої юридичної сили.
Висновок: рішення Славутської міської ради від 05.12.2006р. №32-5/2006 «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях міста Славута» потребує внесення змін, шляхом скасування норми, встановленої п.3.3 розділу 3 Правил дотримання тиші в громадських місцях міста Славута.

Перший заступник міського голови                                                         С.В.Микульський

Начальник відділу з питань регуляторної
Політики та підприємництва                                                                     Т.В.Новак

 

Звіт
про повторне відстеження результативності  регуляторного акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 20.12.2012р. №519 «Про встановлення тарифів на послуги міської лазні».

Виконавець заходів з відстеження: управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради, Славутське УВКГ.
Цілі прийняття акта:  приведення тарифів на послуги лазні, які надаються підприємством УВКГ, до рівня, що забезпечить утримання належної якості надання послуг лазні, беззбиткову діяльність підприємства, сповільнення темпів зносу основних засобів.
Строк виконання заходів з відстеження: січень 2014 року.
Тип відстеження: повторне.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Для проведення повторного відстеження використовувались дані, надані Славутським УВКГ (показники якості послуг, прибутковість/збитковість підприємства, в частині надання послуг лазні).
Кількісні та якісні значення показників результативності

Показник / період

2011 р.

2012 р.

план 2013р.

факт 2013р.

Тарифи на послуги міської лазні (грн.):

 1. загальний зал
 2. душова кабіна (1 особа за год.)
 3. душова кабіна (2 особи за год.)
 4. ванна
 5. сауна з загальним залом
 6. окремі замовлення на сауну з басейном

6,00
9,00
10,00

20,00
100,00

12,00
18,00
20,00
16,00
50,00
150,00

20,00
26,00
28,00
24,00
100,00
250,00

20,00
26,00
28,00
24,00
100,00
250,00

Кількість споживачів (тис.чол.)

13,7

8,3

8,7

7,0

Доходи всього (грн.)
в т.ч.:

127335

136371

331962

131621

– виручка від надання послуг без ПДВ

94633

103511

278632

120418

– орендна плата без ПДВ

32702

32860

53330

11203

Витрати всього:
в т.ч.:

285995

299999

331948

318890

– матеріали

13674

6844

12000

2373

– електроенергія

26044

23540

30000

22015

– фонд оплати праці

72364

77884

78500

97341

– відрахування на соціальні заходи

24005

25885

29728

32524

– газ

90705

111572

132600

102654

– вода і каналізація

49460

43821

40000

51567

– охорона

8203

8214

8400

8208

– дрова

691

700

800

– експертні роботи

750

– амортизація

99

– технічне обслуговування касового апарата

849

789

1309

– інші витрати

720

Збитки:

158660

163628

+14

187269

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Славутським УВКГ постійно проводяться заходи щодо підвищення рівня санітарії та культури обслуговування відвідувачів міської лазні (поточні косметичні ремонти в залах, душових, переобладнано роздягальні тощо). Незважаючи на це кількість відвідувачів лазні стрімко скорочується. Причиною тому є те, що населення міста у своїх оселях все частіше встановлює водонагрівачі, автономне опалення, збільшується кількість приватних саун. Певний негативний вплив справляє також підвищення тарифів на дані послуги
Зменшення кількості споживачів послуг міської лазні, постійне здороження енергоносіїв та ріст рівня заробітної плати спричиняють збиткову діяльність підприємства. Слід зазначити, що ця збитковість не є наслідком господарської діяльності підприємства. Проте, відстежуючи динаміку відвідувань лазні та показників її збитковості (див.таблицю), можна зробити висновок, що рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 20.12.2012р. №519 «Про встановлення тарифів на послуги міської лазні» потребує негайного перегляду та вирішення питання про доцільність надання міською лазнею повного спектра послуг. Славутське УВКГ нестиме збитки і надалі, адже:

   1. нове підвищення тарифів потягне за собою ще більше скорочення чисельності відвідувачів і, як наслідок – зменшення доходів від надання послуг;
   2. використання діючих тарифів – підприємство продовжить отримувати збитки;
   3. перегляд тарифів в сторону зменшення – означатиме затвердження тарифів нижче їх фактичної собівартості, і знову підприємство буде отримувати збитки.

Висновок: Рекомендувати Славутському УВКГ:

   1. переглянути перелік послуг, які надаються міською лазнею,
   2. визначити величину затрат на кожну окрему послугу,
   3. розробити план заходів, спрямованих на зменшення збитковості міської лазні,
   4. висновки та пропозиції надати виконавчому комітету Славутської міської ради.

 

Перший заступник міського голови                                                       С.В.Микульський

 

Начальник відділу регуляторної
політики та підприємництва                                                                    Т.В.Новак

 

Звіт
про результати відстеження результативності
регуляторного акту

Назва регуляторного акту: рішення Славутської міської ради від 05.10.2012р. № 4-23/2012 «Про затвердження Порядку присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна в м. Славута»

Виконавець заходів з відстеження: управління містобудування, архітектури та капітального будівництва.

Цілі прийняття акту:
1. Дотримання вимог чинного містобудівного законодавства, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в процедурі реєстрації об’єктів нерухомості, що розташовані на території міста, шляхом присвоєння їм поштових адрес.
2. Створення впорядкованої адресної інформаційної системи міста, визначення її структури та органу виконавчої влади, що забезпечуватиме доступ до інформації про зареєстровані об’єкти нерухомості.
3. Створення сприятливих умов для реалізації та захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, прав та інтересів територіальної громади міста.

Строк виконання заходів з відстеження: листопад 2013 року.

Тип відстеження: повторне.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Результативність регуляторного акту відстежувалась на основі даних, що надходили за час дії рішення до виконавчого комітету міської ради:
– Кількість суб’єктів господарювання та громадян, що звернулись із заявами про присвоєння поштових адрес;
– Кількість об’єктів, яким присвоєно поштові адреси;
– Кількість заяв про присвоєння поштових адрес, у задоволенні котрих відмовлено;
– Кількість скарг та позові до суду з причини відмови у присвоєнні поштової адрес;
– Ступінь інформованості суб’єктів господарювання та громадян.

Кількісні та якісні значення показників результативності:
За час дії згаданого рішення до виконавчого комітету міської ради 50 звернень громадян, пов’язаних з присвоєнням адрес об’єктам нерухомого майна. За результатами розгляду виконавчим комітетом було прийнято 50 рішень та присвоєно 76 адрес об’єктам нерухомого майна, згідно звернень громадян.
Відмов у задоволенні заяв, а також скарг чи позовів до суду не зафіксовано.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
До прийняття вищезгаданого рішення в м.Славута не було жодного нормативного документу, який би регламентував порядок присвоєння та зміни адрес на території міста.
Рішенням Славутської міської ради від 05.10.2012р. № 4-23/2012 «Про затвердження Порядку присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна в м. Славута» встановлено чіткий механізм присвоєння, зміни та анулювання поштових адрес об’єктам нерухомості в м. Славута, що сприяло недопущенню повторів та непослідовності в нумерації будинків та споруд та створило умови ефективного володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками.
За період дії даного регуляторного акту відмов у задоволенні заяв, а також скарг чи позовів до суду не зафіксовано
Відстеження результатів рішення дозволяє зробити висновок, що визначені цілі, які встановлені при прийнятті цього регуляторного акту, досягнуті.
Прийняте рішення відповідає актам вищої юридичної сил. Внесення змін чи доповнень на даний час не потребує.

 

Начальник управління містобудування,
архітектури та капітального будівництва                                                              В.В.Гедзюк

 

Звіт
про результати відстеження результативності
регуляторного акту

Назва регуляторного акту: рішення Славутської міської ради від 05.10.2012р. № 3-23/2012 «Про затвердження Порядку проведення перепланування та переобладнання будинків, квартир, житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках та гуртожитках в м. Славута»

Виконавець заходів з відстеження: управління містобудування, архітектури та капітального будівництва.

Цілі прийняття акту: встановлення вимог, правил і норми проведення ремонтних робіт з перепланування жилих і нежилих приміщень у будинках в місті Славута та визначення чіткої послідовності дій щодо отримання дозволу на виконання таких робіт, а також введення об’єкту перепланування в експлуатацію.

Строк виконання заходів з відстеження: листопад 2013 року.

Тип відстеження: повторне.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Показником результативності акта є зменшення скарг громадян пов’язаних із неможливістю прийняття об’єктів перепланування в експлуатацію, проблем з оформленням дозволу на перепланування тощо.

Кількісні та якісні значення показників результативності:
            Показники

   1. звернень громадян, щодо надання дозволу на перепланування житлових та нежитлових приміщень – 12;
   2. надано дозволів – 10;
   3. відмовлено в наданні дозволу – 2;
   4. кількість скарг громадян – 0.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
До прийняття вищезгаданого рішення дозволи на перепланування приміщень надавались у відповідності до чисельних нормативно-правових актів, із вимогами яких пересічні громадяни не завжди мали можливість ознайомитись.
Рішенням Славутської міської ради від 05.10.2012р. №3-23/2012 «Про затвердження Порядку проведення перепланування та переобладнання будинків, квартир, житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках та гуртожитках в м. Славута» встановлено чіткі вимоги, правила і норми проведення ремонтних робіт з перепланування жилих і нежилих приміщень у будинках в місті Славута. Затверджений Порядок визначає чітку послідовність дій щодо отримання дозволу на виконання таких робіт, а також введення об’єкту перепланування в експлуатацію, що усунуло будь-які невизначеності у процедурі отримання зазначених дозволів.
За період дії даного регуляторного акту скарг пов’язаних із неможливістю прийняття об’єктів перепланування в експлуатацію, проблем з оформленням дозволу на перепланування не зафіксовано.
Відстеження результатів рішення  дозволяє зробити висновок, що визначені цілі, які встановлені при прийнятті цього регуляторного акту, досягнуті.
Прийняте рішення відповідає актам вищої юридичної сил. Внесення змін чи доповнень на даний час не потребує.

 

Начальник управління містобудування,
архітектури та капітального будівництва                                                              В.В.Гедзюк

Звіт
про здійснення повторного відстеження
результативності регуляторного акта – проекту рішення Славутської міської ради «Про затвердження переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Славута, право на здійснення яких виборюється на конкурентних засадах»

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта проводились з урахуванням положень Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.
Розробником регуляторного акта є управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради. Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

1.Мета прийняття регуляторного акта.
Проект Рішення підготовлено з метою створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг населенню м.Славута та посилення відповідальності виконавців цих послуг перед споживачами.

2. Строк виконання заходів з відстеження: липень 2013 року.

3. Тип відстеження: повторне.

4. Методи одержання результативності відстеження.
Шляхом опитування виконавців житлово-комунальних послуг, що здійснюють нарахування населенню плати за житлово-комунальні послуги.

5. Дані та припущення, на основі яких було проведено відстеження результативності, а також способи одержання даних.
З метою одержання кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта було проаналізовано інформацію, яка надійшла від виконавців житлово-комунальних послуг, що забезпечують утримання та експлуатацію житлового фонду м.Славута.

6. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Визначений проектом рішення Перелік житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Славута, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, дозволить забезпечити:
– залучення до утримання житлового фонду організацій, що мають кращий досвід роботи, показники фінансово-господарської діяльності, кваліфікований персонал;
– створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, визначених затвердженим Переліком;
– підвищення якості надання житлово-комунальних послуг населенню м. Славута;
– підвищення відповідальності виконавців цих послуг перед споживачами за раціональне використання коштів, сплачених населенням за спожиті житлово-комунальні послуги.

7. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначення цілей.
Результатом реалізації запропонованого регуляторного акта є забезпечення конкурсного відбору виконавців житлово-комунальних послуг в житловому фонді м.Cлавута за затвердженим Переліком та створення конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг шляхом залучення до обслуговування житла альтернативних організацій різних форм власності.
Проте на даний час в місті житлово-комунальні послуги надають лише два комунальних підприємства: КП «Славутське ЖКО» та Славутське УВКГ. Від інших організацій чи підприємств суттєвих пропозицій щодо надання ЖКГ послуг не надходило.
Наразі оголошення про проведення виконавчим комітетом відповідних конкурсів тривають.
Начальник відділу з питань
регуляторної політики та підприємництва                                                             Т.В.Новак

 

Звіт
про результати відстеження результативності регуляторного акту

Назва регуляторного акту: рішення 17 сесії Славутської міської ради VІ скликання від 27.03.2012р. №3-17/2012 «Про деякі обмеження споживання та реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Славута»
Виконавець заходів з відстеження: відділ споживчого ринку та сфери послуг.

Цілі прийняття акту: Впорядкування у м.Славута роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного), усунення порушень громадського порядку та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння.

Строк виконання заходів з відстеження: квітень 2013 року.

Тип відстеження: повторне.

Метод одержання результатів відстеження результативності дані Славутського РВ УМВС України, відділу звернень громадян виконавчого комітету Славутської міської ради.

Кількісні та якісні значення показників результативності.

  квітень 2011р. – березень 2012р. квітень 2012р. – березень 2013р.
Кількість звернень громадян та кількість складених протоколів щодо порушень правил торгівлі алкогольними виробами  закладами торгівлі та дрібно роздрібної мережі

12

7

Кількість звернень громадян та кількість складених протоколів щодо порушень громадського порядку

Кількість складених протоколів за порушення вимог:

 1. ст. 178 КУпАП (розпиття спиртних напоїв в громадських місцях і поява в громадських місцях у нетверезому стані);
 2. ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство);
 3. ст. 173² КУпАП (щодо насильства в сім’ї, вчиненого в стані алкогольного сп’яніння)

786

170

155

445

106

216

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.
Прийнятий регуляторний акт «Про деякі обмеження споживання та реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Славута» має значний ступінь досягнення визначених цілей, відповідає актам вищої юридичної сили і не потребує внесення змін чи доповнень.

 

Начальник відділу споживчого ринку та сфери послуг                                     Н.В.Колбасова

 

Звіт
про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту

Назва регуляторного акту: рішення Славутської міської ради від 24.02.2012р. №21-16/2012 «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Славутський міській раді збитків, заподіяних внаслідок самовільного зайняття земельних та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю»

Виконавець заходів з відстеження: відділ з питань регулювання земельних відносин, управління економічного розвитку.

Цілі прийняття акту: врегулювання механізму реалізації принципу платності використовування земельного фонду міста,  посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю, удосконалення порядку відшкодування збитків.

Строк виконання заходів з відстеження: березень 2013 року.

Тип відстеження: повторне.

Метод одержання результатів відстеження результативності статистичні дані міського фінансового управління та відділу з питань регулювання земельних відносин відповідно до визначених показників результативності регуляторного акта.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.
За період дії регуляторного акту виявлено два факти використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів. Відповідно до затвердженого Порядку до Славутського міжрайонного суду подано позовну заяву Славутської міської ради на відшкодування завданих збитків у сумі 1,7 тис.грн.
Проте в процесі роботи по виявленню порушень, пов’язаних з використанням земельних ділянок, було встановлено, що пункт 6.9 Порядку не в повній мірі забезпечує виконання даного Порядку, а саме забезпечення повідомлення про засідання комісії по відшкодуванню збитків суб’єктів, якими вчинені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин. В зв’язку з цим, спеціалістами юридичного відділу внесено пропозицію, по аналогії з ч.9 ст.74 Цивільно-процесуального Кодексу України, доповнити даний пункт абзацом наступного змісту: «Особа, місце проживання чи реєстрації якої є невідомим, може бути викликана на засідання комісії через оголошення в місцевих засобах масової інформації, які загальнодоступними джерелами інформації. З опублікуванням оголошення особа вважається повідомленою про час, дату та місце засідання комісії.»
Таким чином, можна зробити висновок, що прийнятий регуляторний акт «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Славутський міській раді збитків, заподіяних внаслідок самовільного зайняття земельних та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю» має необхідний ступінь досягнення визначених цілей та відповідає актам вищої юридичної сили, проте потребує внесення зазначених доповнень.

Начальник відділу з питань регулювання
земельних відносин                                                                                 Д.А.Демчук

 

 

Звіт
про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста Славута»

Назва регуляторного акту: рішення 14 сесії Славутської міської ради VІ скликання від 28.12.2011р. №9-14/2011 «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута»

Виконавець заходів з відстеження: юридичний відділ, відділ капітального будівництва виконавчого комітету.

Цілі прийняття акту:
. Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об’єктів містобудування на території м. Славута.
. Забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута.
. Створення сприятливих конкурентних умов для суб’єктів підприємницької діяльності у сфері містобудування.

Строк виконання заходів з відстеження: лютий 2013 року.

Тип відстеження: повторне.

Метод одержання результатів відстеження результативності статистичні дані міського фінансового управління та управління капітального будівництва відповідно до визначених показників результативності регуляторного акта.

Кількісні та якісні значення показників результативності станом на 01.01.2013 року.

   1. Кількість договорів про пайову участь (внесок) у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута – 32 одиниці.
   2. Сума коштів на яку укладено договори – 1 236 207,55 грн.
   3. Планова сума коштів, що надійшли до міського бюджету за укладеними договорами у 2012 році  – 676,5 тис. грн.
   4. Фактична сума коштів, що надійшли до міського бюджету за укладеними договорами у 2012 році – 1 013,8 тис. грн. (Пов’язано із сплатою боргів минулого періоду)
   5. Фактична сума коштів, що надійшли до міського бюджету за укладеними договорами у 2011 році – 4 164,0 тис. грн.
   6. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з умовами Положення – 97 %.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.
Прийняття регуляторного акта «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута» дало можливість привести у відповідність до чинного законодавства граничні розміри пайових внесків та визначити порядок залучення замовників (забудовників) до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута.
Надходження грошових коштів до бюджету м. Славута здійснюється у відповідності до умов укладених договорів та затвердженого Порядку. Повнота та своєчасність здійснення платежів за укладеними договорами контролюється міським фінансовим управлінням та юридичним відділом виконавчого комітету. Про роботу із забезпечення виконання договорів та стягування заборгованості свідчить перевищення фактичної суми надходжень у 2012 році в порівнянні із плановими показниками.
Проте в порівнянні з 2011 роком сума надходжень значно зменшилась. Це пов’язане із зменшенням рівня активності забудовників та сповільненням темпів будівництва в місті.
В порівнянні із матеріалами базового відстеження, проведеного в серпні 2012 року, слід зазначити, що кількість укладених договорів зросла втричі, а сума коштів, що надійшли до бюджету міста збільшилась в 23 рази (з 42,6 тис. грн. до 1 013,8 тис. грн.)
Відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута» дозволяє зробити висновок, що прийнятий регуляторний акт має значний ступінь досягнення визначених цілей.
Проте, в зв’язку із змінами та набранням чинності деяких положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та, відповідно, необхідністю вдосконалення окремих норм Положення дане рішення потребує внесення необхідних змін.

Начальник відділу з питань
регуляторної політики та підприємництва                                                             Т.В.Новак

 

Звіт
про відстеження результативності  регуляторного акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення 14 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 28.12.2011р. №2-14/2011 «Про встановлення ставок єдиного податку» та рішення від 26.06.2012р. №6-20/2012 «Про встановлення ставок єдиного податку відповідно до нової класифікації видів економічної діяльності»

Виконавець заходів з відстеження: Управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради.

Цілі прийняття акта:  прийняття нормативного акта відповідно до якого можливе врегулювання питання щодо справляння єдиного податку на території міста Славута у відповідності з Податковим кодексом України, забезпечення міського бюджету надійними джерелами фінансування та надання можливості підприємцям реалізувати своє право на застосування спеціального режиму оподаткування.

Строк виконання заходів з відстеження: січень 2013 року.

Тип відстеження: повторне.

Методи  одержання  результатів  відстеження: статистичні дані.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
 Звітні дані міського фінансового управління про рівень надходжень до міського бюджету в частині єдиного податку та бюджетні призначення за 2011-2012 роки.
– Дані Славутської ОДПІ щодо динаміки кількості платників єдиного податку за відповідний період.

Рік

Кількість платників єдиного податку – ФОП (чоловік)

Кількість платників єдиного податку – юридичних осіб (чоловік)

Запланована сума надходжень до міського бюджету від сплати єдиного податку (тис.грн.)

Фактична сума надходжень до міського бюджету від сплати єдиного податку  (тис.грн.)

Виконання планових показників (%)

Сума надходжень до міського бюджету від сплати фіксованого податку  (тис.грн.)

2011

І квартал

1119

101

301,4

432,8

143,6

43,2

ІІ квартал

1187

102

325,6

353,1

108,4

43,0

ІІІ квартал

1276

102

337,7

313,9

93,0

45,6

ІV квартал

1334

104

430,6

341,0

79,2

22,8

  Разом

 

1 395,3

1 440,8

103,3

154,6

 

2012

І квартал

1362

115

607,3

513,3

84,5

ІІ квартал

1383

116

687,7

956,9

139,1

ІІІ квартал

1406

117

1 172,6

1 172,4

100,0

ІV квартал

1392

121

1 353,3

1 562,9

115,5

  Разом

 

3 820,9

4 205,5

110,1

* Дані наведені з наростаючим підсумком за рік.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
За звітними даними відстежується збільшення обсягу надходження коштів від сплати єдиного податку.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: Результативність даного регуляторного акта відстежувалась за рахунок здійснення контролю за збільшенням обсягів надходжень коштів до міського бюджету м. Славута від сплати єдиного податку.
Так, прийняття даного рішення дало змогу збільшити надходження від сплати єдиного податку на 2 764,7 тис.грн., забезпечити дотримання вимог діючого законодавства щодо ставок єдиного податку та досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із справлянням єдиного податку.
Рішення 14 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 28.12.2011р. №2-14/2011 «Про встановлення ставок єдиного податку» та рішення від 26.06.2012р. №6-20/2012 «Про встановлення ставок єдиного податку відповідно до нової класифікації видів економічної діяльності» діють на визначене коло осіб та є загальнообов’язковими до застосування на території м.Славута.

Висновок: зазначені рішення є актуальними, відповідають актам вищої юридичної сили, забезпечують досягнення встановлених цілей та не потребують внесення змін.

Начальник відділу з питань регуляторної
полдітики та підприємництва                                                                                Т.В. Новак

 

 

 

 

 

 

 

Звіт
про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста Славута»

Назва регуляторного акту: рішення 14 сесії Славутської міської ради VІ скликання від 28.12.2011р. №9-14/2011 «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута»

Виконавець заходів з відстеження: юридичний відділ, відділ капітального будівництва виконавчого комітету.

Цілі прийняття акту:
. Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об’єктів містобудування на території м. Славута.
. Забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута.
. Створення сприятливих конкурентних умов для суб’єктів підприємницької діяльності у сфері містобудування.

Строк виконання заходів з відстеження: лютий 2013 року.

Тип відстеження: повторне.

Метод одержання результатів відстеження результативності статистичні дані міського фінансового управління та управління капітального будівництва відповідно до визначених показників результативності регуляторного акта.

Кількісні та якісні значення показників результативності станом на 01.01.2013 року.

   1. Кількість договорів про пайову участь (внесок) у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута – 32 одиниці.
   2. Сума коштів на яку укладено договори – 1 236 207,55 грн.
   3. Планова сума коштів, що надійшли до міського бюджету за укладеними договорами у 2012 році  – 676,5 тис. грн.
   4. Фактична сума коштів, що надійшли до міського бюджету за укладеними договорами у 2012 році – 1 013,8 тис. грн. (Пов’язано із сплатою боргів минулого періоду)
   5. Фактична сума коштів, що надійшли до міського бюджету за укладеними договорами у 2011 році – 4 164,0 тис. грн.
   6. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з умовами Положення – 97 %.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.
Прийняття регуляторного акта «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута» дало можливість привести у відповідність до чинного законодавства граничні розміри пайових внесків та визначити порядок залучення замовників (забудовників) до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута.
Надходження грошових коштів до бюджету м. Славута здійснюється у відповідності до умов укладених договорів та затвердженого Порядку. Повнота та своєчасність здійснення платежів за укладеними договорами контролюється міським фінансовим управлінням та юридичним відділом виконавчого комітету. Про роботу із забезпечення виконання договорів та стягування заборгованості свідчить перевищення фактичної суми надходжень у 2012 році в порівнянні із плановими показниками.
Проте в порівнянні з 2011 роком сума надходжень значно зменшилась. Це пов’язане із зменшенням рівня активності забудовників та сповільненням темпів будівництва в місті.
В порівнянні із матеріалами базового відстеження, проведеного в серпні 2012 року, слід зазначити, що кількість укладених договорів зросла втричі, а сума коштів, що надійшли до бюджету міста збільшилась в 23 рази (з 42,6 тис. грн. до 1 013,8 тис. грн.)
Відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута» дозволяє зробити висновок, що прийнятий регуляторний акт має значний ступінь досягнення визначених цілей.
Проте, в зв’язку із змінами та набранням чинності деяких положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та, відповідно, необхідністю вдосконалення окремих норм Положення дане рішення потребує внесення необхідних змін.

Начальник відділу з питань
регуляторної політики та підприємництва                                                             Т.В.Новак

 

Звіт
про відстеження результативності  регуляторного акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення 14 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 28.12.2011р. №2-14/2011 «Про встановлення ставок єдиного податку» та рішення від 26.06.2012р. №6-20/2012 «Про встановлення ставок єдиного податку відповідно до нової класифікації видів економічної діяльності»

Виконавець заходів з відстеження: Управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради.

Цілі прийняття акта:  прийняття нормативного акта відповідно до якого можливе врегулювання питання щодо справляння єдиного податку на території міста Славута у відповідності з Податковим кодексом України, забезпечення міського бюджету надійними джерелами фінансування та надання можливості підприємцям реалізувати своє право на застосування спеціального режиму оподаткування.

Строк виконання заходів з відстеження: січень 2013 року.

Тип відстеження: повторне.

Методи  одержання  результатів  відстеження: статистичні дані.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
 Звітні дані міського фінансового управління про рівень надходжень до міського бюджету в частині єдиного податку та бюджетні призначення за 2011-2012 роки.
– Дані Славутської ОДПІ щодо динаміки кількості платників єдиного податку за відповідний період.

Рік

Кількість платників єдиного податку – ФОП (чоловік)

Кількість платників єдиного податку – юридичних осіб (чоловік)

Запланована сума надходжень до міського бюджету від сплати єдиного податку (тис.грн.)

Фактична сума надходжень до міського бюджету від сплати єдиного податку  (тис.грн.)

Виконання планових показників (%)

Сума надходжень до міського бюджету від сплати фіксованого податку  (тис.грн.)

2011

І квартал

1119

101

301,4

432,8

143,6

43,2

ІІ квартал

1187

102

325,6

353,1

108,4

43,0

ІІІ квартал

1276

102

337,7

313,9

93,0

45,6

ІV квартал

1334

104

430,6

341,0

79,2

22,8

  Разом

 

1 395,3

1 440,8

103,3

154,6

 

2012

І квартал

1362

115

607,3

513,3

84,5

ІІ квартал

1383

116

687,7

956,9

139,1

ІІІ квартал

1406

117

1 172,6

1 172,4

100,0

ІV квартал

1392

121

1 353,3

1 562,9

115,5

  Разом

 

3 820,9

4 205,5

110,1

* Дані наведені з наростаючим підсумком за рік.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
За звітними даними відстежується збільшення обсягу надходження коштів від сплати єдиного податку.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: Результативність даного регуляторного акта відстежувалась за рахунок здійснення контролю за збільшенням обсягів надходжень коштів до міського бюджету м. Славута від сплати єдиного податку.
Так, прийняття даного рішення дало змогу збільшити надходження від сплати єдиного податку на 2 764,7 тис.грн., забезпечити дотримання вимог діючого законодавства щодо ставок єдиного податку та досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із справлянням єдиного податку.
Рішення 14 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 28.12.2011р. №2-14/2011 «Про встановлення ставок єдиного податку» та рішення від 26.06.2012р. №6-20/2012 «Про встановлення ставок єдиного податку відповідно до нової класифікації видів економічної діяльності» діють на визначене коло осіб та є загальнообов’язковими до застосування на території м.Славута.

Висновок: зазначені рішення є актуальними, відповідають актам вищої юридичної сили, забезпечують досягнення встановлених цілей та не потребують внесення змін.

Начальник відділу з питань регуляторної
полдітики та підприємництва                                                                                Т.В. Новак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт
про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту

Назва регуляторного акту: рішення 14 сесії Славутської міської ради VІ скликання від 28.12.2011р. №9-14/2011 «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута»

Виконавець заходів з відстеження: відділ з питань регулювання земельних відносин, управління економічного розвитку.

Цілі прийняття акту: ефективне використання земельних ділянок, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, приведення у відповідність із нормами Закону України «Про оренду землі» відносини з оренди землі на території міста,  встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки, приведення діючих договорів оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства.

Строк виконання заходів з відстеження: лютий 2013 року.

Тип відстеження: повторне.

Метод одержання результатів відстеження результативності статистичні дані міського фінансового управління та відділу з питань регулювання земельних відносин відповідно до визначених показників результативності регуляторного акта.

Кількісні та якісні значення показників результативності.

 

Надходження до бюджету міста, тис. грн.

Кількість договорів, укладених в 2012 році

2011 рік

2012 рік

план

факт

план

факт

Юридичні особи

2238,1

2244,3

2732,9

2994,6

11

Фізичні особи

342,9

339,3

450,1

740,3

39

Разом

2581,0

2583,6

3183,0

3734,9

50

Загальна кількість договорів на оренду земельних ділянок станом на 31.12.2012 року становить 227 штук.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.
Прийнятий регуляторний акт «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Славута» має високий ступінь досягнення визначених цілей, відповідає актам вищої юридичної сили і не потребує внесення змін чи доповнень.

 

Начальник відділу з питань регулювання
земельних відносин                                                                                 Д.А.Демчук

 

 

 

 

Звіт
про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста Славута»

Назва регуляторного акту: рішення 14 сесії Славутської міської ради VІ скликання від 28.12.2011р. №9-14/2011 «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута»

Виконавець заходів з відстеження: юридичний відділ, відділ капітального будівництва виконавчого комітету.

Цілі прийняття акту:
. Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об’єктів містобудування на території м. Славута.
. Забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута.
. Створення сприятливих конкурентних умов для суб’єктів підприємницької діяльності у сфері містобудування.

Строк виконання заходів з відстеження: лютий 2013 року.

Тип відстеження: повторне.

Метод одержання результатів відстеження результативності статистичні дані міського фінансового управління та управління капітального будівництва відповідно до визначених показників результативності регуляторного акта.

Кількісні та якісні значення показників результативності станом на 01.01.2013 року.

   1. Кількість договорів про пайову участь (внесок) у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута – 32 одиниці.
   2. Сума коштів на яку укладено договори – 1 236 207,55 грн.
   3. Планова сума коштів, що надійшли до міського бюджету за укладеними договорами у 2012 році  – 676,5 тис. грн.
   4. Фактична сума коштів, що надійшли до міського бюджету за укладеними договорами у 2012 році – 1 013,8 тис. грн. (Пов’язано із сплатою боргів минулого періоду)
   5. Фактична сума коштів, що надійшли до міського бюджету за укладеними договорами у 2011 році – 4 164,0 тис. грн.
   6. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з умовами Положення – 97 %.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.
Прийняття регуляторного акта «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута» дало можливість привести у відповідність до чинного законодавства граничні розміри пайових внесків та визначити порядок залучення замовників (забудовників) до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута.
Надходження грошових коштів до бюджету м. Славута здійснюється у відповідності до умов укладених договорів та затвердженого Порядку. Повнота та своєчасність здійснення платежів за укладеними договорами контролюється міським фінансовим управлінням та юридичним відділом виконавчого комітету. Про роботу із забезпечення виконання договорів та стягування заборгованості свідчить перевищення фактичної суми надходжень у 2012 році в порівнянні із плановими показниками.
Проте в порівнянні з 2011 роком сума надходжень значно зменшилась. Це пов’язане із зменшенням рівня активності забудовників та сповільненням темпів будівництва в місті.
В порівнянні із матеріалами базового відстеження, проведеного в серпні 2012 року, слід зазначити, що кількість укладених договорів зросла втричі, а сума коштів, що надійшли до бюджету міста збільшилась в 23 рази (з 42,6 тис. грн. до 1 013,8 тис. грн.)
Відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута» дозволяє зробити висновок, що прийнятий регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, відповідає актам вищої юридичної сили і не потребує змін чи доповнень.

Начальник відділу з питань
регуляторної політики та підприємництва                                                             Т.В.Новак

 

 

Звіт

про повторне відстеження результативності  регуляторного акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 20.10.2011р. №444 «Про затвердження вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що надаються КП «Славутське бюро технічної інвентаризації»

Виконавець заходів з відстеження: Управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради.

Цілі прийняття акта:  Головна мета даного регулювання – приведення вартості однієї нормо-години на послуги, які надаються КП “Славутське БТІ” до економічно обґрунтованого рівня, що відповідатиме витратам підприємства.  та призведе до:
– стабілізації фінансового стану та беззбиткової роботи підприємства;
– поліпшення якості та скороченню термінів надання послуг які надаються КП “Славутське БТІ”;
– збільшення надходжень до бюджету міста від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;
– поліпшення умов роботи виробничого персоналу КП “Славутське БТІ”.
Строк виконання заходів з відстеження: листопад 2012 року.
Тип відстеження: повторне.

 

9 місяців 2011 року

9 місяців 2012 року

кількість замовників, які звертаються за послугами підприємства БТІ;

2300

2943

фактична вартість одиниці нормо-години, грн.;

41,38

41,38

обсяг наданих послуг, кількість виконаних замовлень;

2300

2943

обсяг коштів від надання послуг підприємством, тис.грн.;

465,6

488,2

розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів, державних цільових фондів від господарської діяльності підприємства по наданню даних послуг, тис.грн.;

110,2

107,6

кількість видів послуг, які надаються замовникам;

23

23

рівень рентабельності, %.

0,73

3,6

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:  
Прийняття регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 20.10.2011р. №444 «Про затвердження вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що надаються КП «Славутське бюро технічної інвентаризації» сприяло:
– стабілізації фінансового стану та беззбиткової роботи підприємства;
– поліпшення якості та скороченню термінів надання послуг які надаються КП “Славутське БТІ”;
– збільшення надходжень до бюджету міста від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;
– поліпшення умов роботи виробничого персоналу КП “Славутське БТІ”.

Таким чином, за результатами повторного відстеження результативності  регуляторного акта «Про затвердження вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що надаються КП «Славутське бюро технічної інвентаризації» можна зробити висновок, що дане рішення відповідає вимогам актів вищої юридичної сили, забезпечує досягнення встановлених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

 

Начальник відділу з питань
регуляторної політики та підприємництва                                               Т.В.Новак

Звіт
про повторне відстеження результативності  регуляторного акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення 11 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 27.09.2011р. №11.10-11/2011 «Про затвердження Порядку набуття прав на землю на конкурентних засадах в місті Славута».

Виконавець заходів з відстеження: Управління комунальної власності та земельних питань виконавчого комітету Славутської міської ради.

Цілі прийняття акта:

   1. приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства;
   2. започаткування прозорих конкурентних процедур набуття прав на земельні ділянки;
   3. збільшення доходної частини міського бюджету.

Строк виконання заходів з відстеження: жовтень 2012 року.

Тип відстеження: повторне.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
Порядок, затверджений рішенням 11 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 27.09.2011р. №11.10-11/2011 «Про затвердження Порядку набуття прав на землю на конкурентних засадах в місті Славута» визначає процедуру організації та проведення Земельних торгів (аукціонів) з продажу земельних ділянок у власність та продажу права оренди земельних ділянок в м. Славута.
За даними відділу з питань регулювання земельних відносин, в період з жовтня 2011 року по жовтень 2012 року, відповідно до прийнятого рішення виконавчим комітетом міської ради було проведено три Земельних аукціони, на яких було виставлено 12 земельних ділянок, з них:

   1. для набуття права власності – 0;
   2. для набуття права оренди – 12,
   3. продано – 11.

В результаті проведених Земельних торгів, від продажу права оренди 11 земельних ділянок до бюджету надійшло 151 564,00грн., 90% з яких направиться на виконання програм соціально-економічного розвитку міста. Земельні спори не виникали.
Таким чином прийняття рішення 11 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 27.09.2011р. №11.10-11/2011 «Про затвердження Порядку набуття прав на землю на конкурентних засадах в місті Славута» забезпечило досягнення встановлених цілей.
Проте, у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону» рішення 11 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 27.09.2011р. №11.10-11/2011 «Про затвердження Порядку набуття прав на землю на конкурентних засадах в місті Славута» втрачає свою актуальність і повинно бути приведено у відповідність.

 

Начальник відділу з питань регуляторної
політики та підприємництва                                                                     Новак Т.В.

Звіт
про повторне відстеження результативності  регуляторного акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 27.07.2011 року №338 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху по м. Славута».

Виконавець заходів з відстеження: управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради.

Цілі прийняття акта:  Метою регулювання визначеної проблеми є  встановлення економічно-обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів, які дадуть змогу перевізникам працювати беззбитково в умовах збільшення цін на пальне та матеріально-технічні ресурси, забезпечити якісне надання послуг з пасажирських перевезень, вчасно виконувати заходи щодо оновлення рухомого складу, підвищити комфортність пасажирських перевезень та забезпечити громадську безпеку при здійсненні перевезення пасажирів.
Строк виконання заходів з відстеження: серпень 2012 року.
Тип відстеження: повторне.
Методи одержання результатів відстеження і дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, їх кількісні та якісні значення: аналіз статистичних даних щодо:

– показники фінансового стану підприємців, що надають послуги з перевезення;
– аналіз динаміки обсягів перевезень;
– аналіз якості послуг;
– рівень фактичної рентабельності послуг.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
Прийняття виконавчим комітетом Славутської міської ради рішення «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху по м. Славута», яким встановлювалися тарифи на перевезення в розмірі 1,50 грн. дозволило забезпечити виконання поставлених цілей, а саме – забезпечило беззбиткову діяльність підприємців-перевізників та надання якісних і безпечних послуг з перевезення пасажирів.
Проте, на даний час, зважаючи на ріст мінімальної заробітної плати, цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини та комплектуючі, існуючий тариф не може в повному обсязі покривати витрати підприємця на здійснення перевезень. Зокрема, найбільший вплив на зростання собівартості послуг справило постійне зростання вартості палива (газу метану). Так на початку 2011 року вартість 1 м³ газу складала 4,75, а на сьогодні вона сягає позначки 6,30 за 1 м³, що становить зростання на 33%.

Показник

2009-2010р.

2011р.

2012р.
(факт)

Тариф на перевезення

1,25

1,50

1,80

Обсяг перевезень пасажирів, всього

570

566,

567

– у тому числі  пільгових категорій:

82,1

82,1

82,1

Виробнича собівартість послуг,  всього:
– у тому числі:

715,1

857,0

930,4

прямі матеріальні витрати

540,7

674,4

742,8

прямі витрати на оплату праці

53,0

62,9

65,9

Рівень заробітної плати

884,00

963,00

1098,00

інші прямі витрати

117,2

116,1

118,1

Таким чином на даний час безперебійна робота по перевезенню пасажирів при розмірі тарифу – 1,50 грн., забезпечується за рахунок зменшення величини прибутку автоперевізників. Така ситуація може призвести до надання неякісних послуг, неможливості проведення ремонтів та оновлення автомобільного парку або взагалі спричинити відмову підприємців у наданні даних послуг. Тому склалася необхідність в перегляді та затвердженні нового економічно обґрунтованого розміру тарифу на перевезення пасажирів.
Таким чином, регуляторний акт – рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 27.07.2011 року №338 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху по м. Славута» потребує перегляду.

Начальник відділу з питань регуляторної
Політики та підприємництва                                                                  Новак Т.В.

Звіт
про  базове відстеження результативності регуляторного акта

         Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 15.12.2011 року №543 “ Про бронювання робочих місць для працевлаштування громадян,  які

потребують  соціального захисту, на підприємствах, в організаціях та установах м.Славута на  2012 рік”.
Виконавець заходів з відстеження – Славутський міськрайонний центр зайнятості.
Цілі прийняття акту – нормативно-правове забезпечення додаткових гарантій зайнятості працездатних громадян в працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.
Заходи з відстеження проводились з 01.01.2012 по 30.06.2012.
Тип відстеження – базове.
      Методом одержання результатів відстеження був статистичний.
Дані про припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також спосіб  одержання даних – аналіз  інформації про число працевлаштованих незайнятих трудовою діяльністю громадян, які перебувають на обліку в міськрайонному центрі зайнятості і потребують соціального захисту, на заброньовані відповідним рішенням робочі місця.
В 2012 році планується працевлаштувати 30 осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, зокрема в розрізі категорій квоти:
5  жінок, які мають  дітей віком до шести років;
2 одиноких матерів, які мають дітей віком до 14 років або дітей – інвалідів;
3 осіб з числа молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах;
6 осіб з числа молоді, яка закінчила або припинила навчання у  професійно-технічних закладах освіти;
3 осіб з числа молоді, яка закінчила або припинила навчання у  вищих закладах освіти;
7 осіб, які звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, і якій  надається перше робоче місце;
1 особа передпенсійного віку;
3 особи, які звільнились після відбуття покарання.
В січні-червні 2012 року для працевлаштування відповідних осіб 6 підприємств з 12 ( або 50 %) вже подали вакансії. Це такі підприємства, як ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» ( 6 робочих місць в І кварталі і 1 робоче місце в ІІ кварталі), Центр поштового зв’язку №6 Хмельницької дирекції Українського державного підприємства «Укрпошта», (1 робоче місце в І кварталі), ПАТ «Славутський хлібозавод» (1 робоче місце в ІІ кварталі), ПАТ «Горинь» (1 робоче місце в ІІ кварталі), ТОВ «Аква-родос» ( 3 робочих місця в ІІ кварталі)  і  Комунальне підприємство «Славутське житлово-комунальне об’єднання» (1 робоче місце в ІІ кварталі). На робочі місця були направлені та прийняті роботодавцями 14 осіб пільгових категорій. Це становить 46.7% від річного обсягу працевлаштування на заброньовані рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради робочі місця.
На підставі зазначених даних можна зробити висновок, що регуляторний акт на даному етапі досягає визначених цілей  і  його реалізація триває.

Директор Славутського міськрайонного центру зайнятості             М.Є.Кравчук

Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторнго акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення 9 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 29.07.2011р. №9-9/2011 «Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки поводження з небезпечними відходами на території м. Славута».

Виконавець заходів з відстеження: Управління комунальної власності та земельних питань виконавчого комітету Славутської міської ради.
Цілі прийняття акта:
Основними цілями здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають в процесі надання дозволу на їх експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки є:
– підвищення рівня техногенної безпеки населення;
– запобігання негативного впливу діяльності об’єктів підвищеної безпеки на населення та навколишнє природне середовище;
– мінімізація негативних наслідків в результаті аварій на потенційно-небезпечних об’єктах;
– забезпечення суб’єктами господарювання експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки з урахуванням вимог безпеки, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій на них, локалізації та ліквідації їх наслідків.
Строк виконання заходів з відстеження: серпень 2012 року.
Тип відстеження: повторне.
Методи одержання результатів відстеження і дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, їх кількісні та якісні значення:
–  Кількість виданих дозволів на експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки – 2 шт.
–  Кількість зафіксованих випадків недотримання основних положень регуляторного акту суб’єктами господарювання – жодного.
– Кількість випадків недотримання основних положень регуляторного акту Славутською міською радою – жодного.
– Кількість випадків вимагання від суб’єктів господарювання додаткових документів або відвідувань державних установ, що не передбачені у вимогах регуляторного акту– жодного.
– Обсяг штрафних санкцій, накладених за невиконання вимог акту – не накладались.
– Кількість   надзвичайних   ситуацій   та  подій  у  випадку  недотримання основних положень регуляторного акту суб’єктами господарювання – відсутні.
– Кількість випадків негативного впливу господарської діяльності об’єктів підвищеної небезпеки на навколишнє природне середовище та населення у  випадку  недотримання основних положень регуляторного акту суб’єктами господарювання – не встановлено.

    Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття рішення 9 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 29.07.2011р. №9-9/2011 «Про затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Славута» посприяло запобіганню забруднення навколишнього природного середовища шляхом забезпечення експлуатації об’єкта поводження з небезпечними відходами відповідно до вимог природоохоронного  законодавства та дотримання суб’єктами господарювання вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами.

За результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта рішення 9 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 29.07.2011р. №8-9/2011 «Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки поводження з небезпечними відходами на території м. Славута» проблемних чи неврегульованих питань не виявлено.
Отже, можна зробити висновок, що дане рішення відповідає вимогам актів вищої юридичної сили, забезпечує досягнення встановлених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Начальник управління житлово-комунального
господарства, енергозбереження та благоустрою                           Дербугов Ю.П.

Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторнго акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення 9 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 29.07.2011р. №8-9/2011 «Про затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Славута».

Виконавець заходів з відстеження: Управління комунальної власності та земельних питань виконавчого комітету Славутської міської ради.
Цілі прийняття акта:

   1. запобігання забрудненню навколишнього середовища, зменшення обсягів утворення відходів, впровадження економічного механізму природокористування;
   2.  приведення процедури видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами відповідно до вимог чинного законодавства;
   3. забезпечення прозорості і ясності здійснення цієї процедури.

Строк виконання заходів з відстеження: серпень 2012 року.
Тип відстеження: повторне.
Методи одержання результатів відстеження і дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, їх кількісні та якісні значення:
– Кількість виданих дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами – 34 шт.
– Кількість одержаних суб’єктами господарювання в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів – 34 шт.
– Кількість відмов у наданні дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами – 3 шт. (через подання неповного пакету документів).

    Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття рішення 9 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 29.07.2011р. №8-9/2011 «Про затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Славута» посприяло запобіганню забруднення навколишнього природного середовища шляхом забезпечення експлуатації об’єкта поводження з небезпечними відходами відповідно до вимог природоохоронного  законодавства та дотримання суб’єктами господарювання вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами.

За результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта рішення 9 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 29.07.2011р. №8-9/2011 «Про затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Славута» проблемних чи неврегульованих питань не виявлено.
Отже, можна зробити висновок, що дане рішення відповідає вимогам актів вищої юридичної сили, забезпечує досягнення встановлених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Начальник управління житлово-комунального
господарства, енергозбереження та благоустрою                           Дербугов Ю.П.

Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторнго акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення 8 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 24.06.2011р. №7-8/2011 «Про затвердження Положення про порядок  отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарствата сфери послуг у м. Славута в новій редакції».

Виконавець заходів з відстеження: Управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради.
Цілі прийняття акта:

   1. визначення єдиної процедури  надання та скасування дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
   2. врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами  господарювання у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
   3. створення умов для здорової конкуренції та легалізація діяльності суб’єктів  господарювання  у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
   4. забезпечення належного рівня торговельного та побутового обслуговування споживачів з метою захисту їхніх інтересів і  прав;
   5. недопущення поширення на території м. Славута  проявів несанкціонованої торгівлі;
   6. володіння інформацією щодо діючої мережі підприємств  сфери обслуговування  з метою використання її для реалізації органами місцевого самоврядування державної політики у сфері торгівлі, ресторанного господарства  та сфери послуг.

Строк виконання заходів з відстеження: липень 2012 року.
Тип відстеження: повторне.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
Відповідно до рішення 8 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 24.06.2011р. №7-8/2011 «Про затвердження Положення про порядок  отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарствата сфери послуг у м. Славута в новій редакції» дозвільним центром виконавчого комітету на безоплатній основі здійснювалась видача зазначених дозволів, що цілком відповідало встановленим цілям прийняття даного регуляторного акта.
Проте, в зв’язку із прийняттям Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» виникає необхідність перегляду даного регуляторного акту через те, що у зазначеному переліку відсутній дозвіл на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарствата сфери послуг.

Начальник відділу з питань регуляторної
політики та підприємництва                                                                      Т.В.Новак

 

 

Звіт
про результати базового відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста Славута»

Назва регуляторного акту: рішення 14 сесії Славутської міської ради VІ скликання від 28.12.2011р. №9-14/2011 «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута»
Виконавець заходів з відстеження: юридичний відділ, відділ капітального будівництва виконавчого комітету.

Цілі прийняття акту:
. Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об’єктів містобудування на території м. Славута.
. Забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута.
. Створення сприятливих конкурентних умов для суб’єктів підприємницької діяльності у сфері містобудування.

Строк виконання заходів з відстеження: липень – серпень 2012 року.

Тип відстеження: базове.

Метод одержання результатів відстеження результативності статистичні дані міського фінансового управління та управління капітального будівництва відповідно до визначених показників результативності регуляторного акта.

Кількісні та якісні значення показників результативності станом на 01.08.2012 року.

   1. Кількість договорів про пайову участь (внесок) у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута укладених на протязі 2012 року – 11 одиниць.
   2. Сума коштів на яку укладено договори – 320 427,83 грн.
   3. Сума коштів, що надійшли до міського бюджету за укладеними договорами – 42 642,89 грн.
   4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з умовами Положення – 97 %.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.
Прийняття регуляторного акта «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута» дало можливість привести у відповідність до чинного законодавства граничні розміри пайових внесків та визначити порядок залучення замовників (забудовників) до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Славута.
За період дії регуляторного акта, порівняно з минулими роками, збільшився рівень активності забудовників, і відповідно, збільшилась кількість укладених договорів про пайову участь.
Надходження грошових коштів до бюджету м. Славута здійснюється у відповідності до умов укладених договорів та затвердженого Порядку. Те, що станом на 01.08.2012 року фактична сума внесків за договорами про пайову участь не відповідає загальній сумі на яку укладено зазначені договори, пов’язане із ненастанням граничного строку сплати даних внесків.
Отже, відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута» дозволяє зробити висновок, що прийнятий регуляторний акт має високий   ступінь досягнення визначених цілей і не потребує змін чи доповнень.

Начальник відділу з питань
регуляторної політики та підприємництва                                           Т.В.Новак

 

Звіт
про повторне відстеження результативності  регуляторного акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення 6 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 29.04.2011р. №6-6/2011 «Про внесення змін до Правил торгівлі  на ринках міста Славута».

Виконавець заходів з відстеження: Управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради.
Цілі прийняття акта:  Приведення Правил торгівлі на ринках міста Славута, затверджених рішенням Х сесії Славутської міської ради п’ятого скликання від 25.05.2007 року №3-10/2007, у відповідність із Податковим кодексом України.
Строк виконання заходів з відстеження: травень 2012 року.
Тип відстеження: повторне.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:  
Із прийняттям Податкового кодексу України з 01.01.2011р. втратив чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993р. №56-93 «Про місцеві податки і збори», який передбачав сплату ринкового збору.
Рішенням 6 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 29.04.2011р. №6-6/2011 «Про внесення змін до Правил торгівлі  на ринках міста Славута» визначено про втрату чинності пунктів 22, 23, 24 та «примітки» Правил торгівлі на ринках міста Славута, якими визначався порядок справляння ринкового збору.
Таким чином за результатами повторного відстеження результативності зазначеного регуляторного акта можна зробити висновок, що дане рішення відповідає вимогам актів вищої юридичної сили, забезпечує досягнення встановлених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

 

Начальник відділу споживчого
ринку та сфери послуг                                                                      Н.В.Колбасова

 

 

 

 

 

Звіт
про періодичне та повторне відстеження результативності  регуляторних актів.

Вид та назва регуляторних актів:
рішення 18 сесії Славутської міської ради п’ятого скликання від 25.04.2008р. №4-18/2008 «Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку у місті Славута».
– рішення 8 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 25.02.2011р. №8-4/2011 «Про внесення змін до рішення  від 25.04.2008р. №4-18/2008 «Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку у місті Славута».

Виконавець заходів з відстеження: Управління комунальної власності та земельних питань виконавчого комітету Славутської міської ради.
Цілі прийняття акта:  Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, а також вдосконалення правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою міста.
Строк виконання заходів з відстеження: березень, травень 2012 року.
Тип відстеження: періодичне, для рішення «Про внесення змін…» – повторне.
Методи одержання результатів відстеження і дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також кількісні та якісні значення показників результативності регуляторних актів: аналіз статистичних даних щодо:
– кількості складених адміністративних протоколів та постанов про притягнення до адміністративної відповідальності, за порушення у сфері благоустрою – 38 за не укладення договорів;
– кількості укладених договорів про вивезення сміття, відходів – 153;
– кількості наданих до суду позовів про стягнення коштів внаслідок порушення правил благоустрою – 0;
– кількості приписів про припинення або усунення наслідків порушення правил благоустрою – 176;
– кількість несанкціонованих сміттєзвалищ – виявлено та ліквідовано 16 несанкціонованих сміттєзвалищ.
– сплачено штрафів за порушення Правил благоустрою –

    Оцінка результатів реалізації регуляторних актів та ступеня досягнення визначених цілей:

З прийняттям Правил підвищилась свідомість і активність громадян та суб’єктів господарювання всіх форм власності стосовно необхідності укладання угод на видалення побутових відходів, що дає змогу попередити утворення несанкціонованих звалищ сміття та забруднення довкілля.
Завдяки встановленню чітких вимог стосовно підтримки благоустрою розширено сферу впливу та відповідальності за порушення Правил.
Збільшились надходження до місцевого бюджету від сплати штрафів за порушення благоустрою.
Дія регуляторного акта сприяє збереженню та утриманню об’єктів зовнішнього благоустрою в належному санітарно-технічному стані.
З прийняттям Правил було посилено контроль за збереженням та утриманням об’єктів благоустрою. Правила надали змогу забезпечити захист інтересів територіальної громади міста в сфері благоустрою.
За результатами відстеження результативності регуляторних  актів можна зробити висновок, що дані рішення відповідають вимогам актів вищої юридичної сили, мають достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації мають позитивну динаміку та не потребують внесення змін чи доповнень.

 

Начальник управління житлово-комунального
господарства, енергозбереження та благоустрою                           Дербугов Ю.П.

Звіт
про повторне відстеження результативності  регуляторного акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення 5 сесії Славутської міської ради п’ятого скликання від 25.03.2011р. №6-5/2011 «Про затвердження Положення про порядок реконструкції, пересаджування та видалення зелених насаджень на території м.Славута».

Виконавець заходів з відстеження: Управління комунальної власності та земельних питань виконавчого комітету Славутської міської ради.
Цілі прийняття акта:

   1. Впровадження системи правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне утримання, збереження та відновлення зелених насаджень на території міста та залучення додаткових надходжень до міського бюджету для використання їх на виконання заходів по озелененню міста.
   2. Створення, у відповідності до чинного законодавства, правового та економічного механізму регламентування процесу видачі дозволів на видалення зелених насаджень і залучення додаткових коштів на їх відновлення.

Строк виконання заходів з відстеження: квітень 2012 року.
Тип відстеження: повторне.
Методи одержання результатів відстеження і дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, їх кількісні та якісні значення: аналіз статистичних даних щодо:

   1. кількість юридичних та фізичних осіб, які отримали ордера (дозволи) на видалення зелених насаджень – 2 (КП «Славутське ЖКО» та комунальна установа «Славутський територіальний центр соціального обслуговування»);
   2. кількість заяв на предмет обстеження зелених насаджень – 35;
   3. кількість видалених зелених насаджень – 67 дерев;
   4. кількість адміністративних протоколів, складених за порушення Положення – 0;
   5. суми залучених додаткових коштів від сплати відновної вартості на утримання та відновлення зелених насаджень – не нараховувались на підставі аб.2 п.6 «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» в зв’язку із тим, що видалялися лише аварійні дерева;
   6. кількість скарг від мешканців міста щодо виконання заходів з благоустрою міста – 0.

    Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
Прийняття рішення 5 сесії Славутської міської ради п’ятого скликання від 25.03.2011р. №6-5/2011 «Про затвердження Положення про порядок реконструкції, пересаджування та видалення зелених насаджень на території м.Славута» забезпечило контроль та охорону за станом зелених насаджень на території міста. Недопущення безконтрольного знищення зелених насаджень міста.
Рішенням передбачено, що кошти, сплачені суб’єктами господарювання за видалення зелених насаджень, зараховуватимуться на окремий рахунок, для цілеспрямованого використання на озеленення міста. Втім на даний час таких надходжень не поступало в зв’язку із тим, що видалялися лише аварійні дерева, за видалення яких сплата коштів не передбачається, відповідно до аб.2 п.6 «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»
Прийняття рішення забезпечило:
– запобіганню несанкціонованим знесенням зелених насаджень, завдяки чіткому визначенню компетентних органів міської ради, уповноважених на здійснення обстеження зелених насаджень, видачу ордерів на видалення зелених насаджень на території міста і нарахування відновної вартості при видалені зелених насаджень;
– недопущення погіршення стану навколишнього природного середовища та негативних наслідків життєдіяльності суспільства, а також виконання на належному рівні заходів по озелененню і повному відновленню зелених насаджень, що зносяться без скорочення площі озеленення;
– здійснення контролю за видаленням зелених насаджень, проведення реконструкції та відтворення видалених зелених насаджень.

За результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта рішення 5 сесії Славутської міської ради п’ятого скликання від 25.03.2011р. №6-5/2011 «Про затвердження Положення про порядок реконструкції, пересаджування та видалення зелених насаджень на території м.Славута» можна зробити висновок, що дане рішення відповідає вимогам актів вищої юридичної сили, забезпечує досягнення встановлених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

 

Начальник управління житлово-комунального
господарства, енергозбереження та благоустрою                           Дербугов Ю.П.

 

Звіт
про повторне відстеження результативності  регуляторного акта.

Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 21.04.2011р. №147 «Про встановлення тарифів на послуги міської лазні».

Виконавець заходів з відстеження: управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради, Славутське УВКГ.
Цілі прийняття акта:  приведення тарифів на послуги лазні, які надаються підприємством УВКГ, до рівня, що забезпечить утримання належної якості надання послуг лазні, беззбиткову діяльність підприємства, сповільнення темпів зносу основних засобів.
Строк виконання заходів з відстеження: травень 2012 року.
Тип відстеження: повторне.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Для проведення повторного відстеження використовувались дані, надані Славутським УВКГ (показники якості послуг, прибутковість/збитковість підприємства, в частині надання послуг лазні).
Кількісні та якісні значення показників результативності

Показник / період

01.04.2010 – 01.04.2011

01.04.2011 – 01.04.2012

Тарифи на послуги міської лазні (грн.):

 1. загальний зал
 2. душова кабіна (1 особа за год.)
 3. душова кабіна (2 особи за год.)
 4. ванна
 5. сауна з загальним залом
 6. окремі замовлення на сауну з басейном

6,00
9,00
10,00

20,00
100,00

12,00
18,00
20,00
16,00
50,00
150,00

Кількість споживачів (тис.чол.)

13,7

8,7

Доходи всього (грн.)
в т.ч.:

134598

132572

– виручка від надання послуг без ПДВ

95967

98216

– орендна плата без ПДВ

38631

34356

Витрати всього:
в т.ч.:

284966

281152

– матеріали

10963

7027

– електроенергія

25738

26699

– фонд оплати праці

66019

75989

– відрахування на соціальні заходи

21996

25370

– газ

90109

94160

– вода і каналізація

59289

41544

– охорона

8219

8219

– дрова

866

350

– експертні роботи

1140

750

– технічне обслуговування касового апарата

627

1044

Збитки:

150368

148580

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Славутським УВКГ постійно проводяться заходи щодо підвищення рівня санітарії та культури обслуговування відвідувачів міської лазні (поточні косметичні ремонти в залах, душових, переобладнано роздягальні тощо). Незважаючи на це кількість відвідувачів лазні стрімко скорочується. Причиною тому є те, що населення міста у своїх оселях все частіше встановлює водонагрівачі, автономне опалення, крім того, збільшується кількість приватних саун.
Зменшення кількості споживачів послуг міської лазні, постійне здороження енергоносіїв та ріст рівня заробітної плати спричиняють збиткову діяльність підприємства. Слід зазначити, що ця збитковість не є наслідком господарської діяльності підприємства.
Висновок: прийняття виконавчим комітетом Славутської міської ради рішення від 21.04.2011 року №147 «Про встановлення тарифів на послуги міської лазні», дало змогу частково досягти встановлених цілей, а саме:

   1. забезпечити надання якісних послуг,
   2. сповільнити темпи зносу основних засобів,
   3. зменшити збитковість підприємства у порівнянні з відповідним період минулого року. Втім забезпечити взагалі беззбиткову діяльність не вдалося через незалежні від підприємства причини.

Рекомендації: розробка заходів, спрямованих на:

   1. залучення більшої кількості клієнтів,
   2. впровадження енергозберігаючих технологій.

 

Начальник відділу регуляторної
політики та підприємництва                                                  Т.В.Новак

 

Звіт
про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів у місті Славута»

Назва регуляторного акту: рішення 3 сесії Славутської міської ради VІ скликання від 28.01.2011р. №13-3/2011 «Про встановлення місцевих податків і зборів»

Виконавець заходів з відстеження: відділ  з питань регуляторної політики та підприємництва управління економічного розвитку.

Цілі прийняття акту:
Дотримання вимог Податкового кодексу України.
Встановлення прозорого, чітко врегульованого механізму наповнення доходної частини бюджету міста Славута.
Сприяння соціально-економічному розвитку міста.

Строк виконання заходів з відстеження: лютий 2012 року.

Тип відстеження: повторне.

Відповідно до рішення 3 сесії Славутської міської ради VІ скликання від 28.01.2011р. №13-3/2011 «Про встановлення місцевих податків і зборів» на території м. Славута встановлено наступні податки і збори:

   1. єдиний податок;
   2. податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;
   3. збір за місця для паркування транспортних засобів;
   4. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
   5. туристичний збір.

Зазначеним рішенням також затверджуються:

   1. Положення про порядок нарахування та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів.
   2. Положення про нарахування та сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
   3. Положення про нарахування та сплати туристичного збору.
   4. Ставки єдиного податку в діючих, на момент прийняття даного рішення, розмірах.

Відповідно до інформації, наданої міським фінансовим управлінням, за 2011 рік до бюджету міста надійшло:

Вид податку, збору

Кількість платників

Сума надходжень (тис.грн.)

Недоїмка (тис.грн.)

Юридичні особи

Фізичні особи

Юридичні особи

Фізичні особи

Юридичні особи

Фізичні особи

Єдиний податок

81

922

502,2

938,6

0,2

19,1

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

Збір за місця для паркування транспортних засобів

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

51

52

145,6

153,7

0,7

Туристичний збір

2

3,0

Всього

132

976

647,8

1095,3

0,2

19,8

Разом

1108

1743,1

20,0

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до рішення 8 сесії Славутської міської ради шостого скликання від 24.06.2011р. №2-8/2011, розпочата з 1 січня 2012 року.
Сплата збору за місця для паркування транспортних засобів у м. Славута відкладена в зв’язку із тим, що  на даний час

Відстеження результатів рішення  дозволяє зробити висновок, що визначені цілі, які встановлені при прийнятті цього регуляторного акту, досягнуті.

 

 

Начальник відділу  приватизації
житла та комунального майна                                                        Л.В.Лозінська

Начальник відділу  регуляторної
політики та підприємництва                                                           Т.В.Новак

Звіт
про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту «Про впорядкування орендних відносин»

Назва регуляторного акту: рішення 4 сесії Славутської міської ради VІ скликання від 25.02.2011р. №7-4/2011 «Про впорядкування орендних відносин»

Виконавець заходів з відстеження: відділ  приватизації житла та комунального майна управління комунальної власності та земельних питань.

Цілі прийняття акту: Удосконалення Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади міста Славута, затвердження Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади міста Славута, поповнення власних обігових коштів підприємств-орендодавців.

Строк виконання заходів з відстеження: березень 2012 року.

Тип відстеження: повторне.

На даний час в комунальній власності міста знаходиться 780 об’єктів нерухомого майна на загальну суму 362,713 млн. грн..
Станом на 01.01.2012 року відчужено шляхом продажу на аукціонах 7 об’єктів комунальної власності. Кошти від продажу об’єктів нерухомого майна в сумі 499382,2 грн. з ПДВ поступили до бюджету розвитку міста.
З метою підтримки суб’єктів господарювання, особливо розвитку малого підприємництва, виконавчий комітет Славутської міської ради передає в оренду об’єкти нерухомого майна комунальної власності. Так з моменту прийняття даного регуляторного акту укладено 19 договорів оренди. Серед переданих об’єктів на конкурентних засадах здано в оренду 13 обєктів нерухомого майна загальною площею 438,07 м.кв., сума орендної плати в місяць становить 6075 грн. з ПДВ.
Крім того на даний час діє 61 договори оренди комунального майна.
В оренду передане комунальне майно загальною площею 4714,26 м.кв.
Приміщення комунальної власності використовуються під офіси, магазини, стоматологічні кабінети, майстерні, які здійснюють побутове обслуговування населення в різних напрямках (надання швейних послуг, ремонт взуття, виготовлення ключів тощо). Особливу роль відіграють приміщення загальноосвітніх шкіл, які здаються в оренду закладам вищої освіти. Крім того, шляхом передачі в оренду на пільгових умовах комунального майна, Славутська міська рада забезпечує нормальне функціонування органів державної влади та організацій, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до вимог законодавства, передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних засадах з обов’язковим публікуванням про проведення конкурсу в місцевих друкованих ЗМІ, що забезпечує прозорість та відкритість процедури передачі майна в оренду.
Кошти від передачі в оренду комунальної власності постійно надходять до бюджету міста та балансоутримувачів комунального майна і використовуються на розвиток міста, на утримання та поліпшення комунального майна.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
Прийняття рішення 4 сесії Славутської міської ради VІ скликання від 25.02.2011р. №7-4/2011 «Про впорядкування орендних відносин»:

   1. Сприяє вдосконаленню та ефективному використанню майна територіальної громади міста Славута.
   2. Забезпечує прозорість та відкритість процедури передачі майна в оренду.
   3. Забезпечує надходження коштів від оренди комунального майна.

Відстеження результатів рішення  дозволяє зробити висновок, що визначені цілі, які встановлені при прийнятті цього регуляторного акту, досягнуті.

 

 

Начальник відділу  приватизації
житла та комунального майна                                                        Л.В.Лозінська

Начальник відділу  регуляторної
політики та підприємництва                                                           Т.В.Новак

Звіт
про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Славута»

Назва регуляторного акту: рішення 46 сесії Славутської міської ради V скликання від 10.09.2010 р. № 6-46/2010 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Славута»

Виконавець заходів з відстеження: відділ  з питань регуляторної політики та підприємництва.

Цілі прийняття акту: впорядкування розміщення зовнішньої реклами у місті Славута, забезпечення  виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення  зовнішньої реклами» та  забезпечення надходження коштів до бюджету міста з розміщення зовнішньої реклами.

Строк виконання заходів з відстеження: жовтень-листопад 2011 року.

Тип відстеження: повторне.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
– дані міського фінансового управління щодо розмірів надходжень до бюджету міста плати за розміщення зовнішньої реклами;
– дані управління капітального будівництва щодо кількості укладених договорів на розміщення зовнішньої реклами;
– дані управління комунальної власності та земельних питань щодо кількості складених протоколів про порушення Правил розміщення зовнішньої реклами.

Кількісні та якісні значення показників результативності:
         На виконання розпорядження міського голови від 24.11.2010 р. № 305-р «Про впорядкування роботи у сфері розміщення зовнішньої реклами у м. Славута» відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету Славутської міської ради була проведена інвентаризація місць під об’єктами зовнішньої реклами в м. Славута.
В ході проведеної роботи було встановлено, що на території м. Славута встановлено 37 об’єктів зовнішньої реклами типу «біг-борд», які мають відповідні дозволи, крім:
– розташованих на приватній земельній ділянці – 2;
– таких що містять соціальну рекламу – 5;
Станом на 01.11.2011 р. між управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Славутської міської ради та розповсюджувачами зовнішньої реклами укладено 6 договорів на тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами у кількості 7 штук. Сума коштів, що надійшла до бюджету міста за даними договорами станом на 01.11.2011 року становить 5,4 тис.грн.
Усім іншим розповсюджувачам зовнішньої реклами робочим органом були направлені листи про необхідність переукладення договорів про тимчасове користування місцем для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, що дозволить в значній мірі збільшити надходження до бюджету міста. При відмові відмові суб’єктів господарювання переукладати  дані договори, рішенням виконавчого коміте/strongту будуть скасовані надані їм дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та проведено демонтаж останніх, відповідно до затверджених Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Славута.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
Прийняття рішення 46 сесії Славутської міської ради V скликання від 10.09.2010 р. № 6-46/2010 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Славута»:
– сприяє розвитку ринку зовнішньої реклами в м. Славута та збалансовує інтереси суб’єктів господарювання і органів місцевого самоврядування;
–  забезпечує умови суб’єктам господарювання для динамічного розвитку бізнесу, а територіальній громаді – більш ефективно використовувати територію міста та об’єкти комунальної власності;
– забезпечує  виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення  зовнішньої реклами»;
– забезпечено  надходження  коштів  за  тимчасове  користування  місцями  розміщення  зовнішньої  реклами  до  бюджету  міста;
– активізувалась робота по усуненню порушень  законодавства під час розміщення зовнішньої реклами,  до  цієї  роботи  залучена інспекція з благоустрою виконавчого комітету Славутської міської ради.
Відстеження результатів рішення  дозволяє зробити висновок, що визначені цілі, які встановлені при прийнятті цього регуляторного акту, досягнуті.

 

 

Начальник відділу  регуляторної
політики та підприємництва                                                           Т.В.Новак

ЗВІТ

про результати повторного відстеження регуляторного акту.

Відстежувалась результативність регуляторного акту – рішення сорокової сесії Славутської міської ради п’ятого скликання від 26.02.2010 р. №4-40/2010 «Про встановлення ставок фіксованого податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи»

Виконавець заходів з відстеження: відділ регуляторної політики та підприємництва управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради.
Цілі прийняття регуляторногоакта:

 1. забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо ставок фіксованого податку,
 2. впорядкування та вдосконалення торгівлі на ринках міста,
 3. розширення бази оподаткування та отримання додаткового обсягу надходжень до місцевого бюджету,
 4. створення рівних умов для ведення бізнесу.

Строк виконання заходів з відстеження: березень 2011 року
Тип відстеження: повторне.
Методи одержання результатів відстеження: Порівняльний аналіз надходження фіксованого податку та розростання кількості платників фіксованого податку за січень-лютий 2010 року та відповідний період 2011 року, згідно даних наданих Славутською ОДПІ.

На основі наданої інформації були отримані наступні показники результативності вказаного регуляторного акта:

 

За січень-лютий
2010 року

За січень-лютий
2011 року

Сума сплаченого фіксованого податку, тис.грн.

27,2

28,8

 

Кількість платників фіксованого податку

244

272

З затвердженням та введенням в дію рішення сорокової сесії Славутської міської ради п’ятого скликання від 26.02.2010р. №4-40/2010 «Про встановлення ставок фіксованого податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи» були встановлені актуальні на теперішній час ставки фіксованого податку, підвищення величини якого не призвело до зменшення кількості платників і, як наслідок, збільшилися надходження коштів до місцевого бюджету від сплати фіксованого податку. Аналіз результатів свідчить про те, що з реалізацією регуляторного акта досягнуті визначені цілі.

Начальник відділу регуляторної
політики та підприємництва
Дарчик Г.Д.